Ktl-icon-tai-lieu

Thí nghiệm công trình

Được đăng lên bởi Phú Sinh
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3

THÍ NGHIỆM ĐÁ DĂM
CẤP PHỐI ĐÁ DĂM

3.1. Thí nghiệm đá dăm:
1. Các nội dung thí nghiệm đá dăm :
- Khối lượng thể tích đá của đá nguyên khai.
- Khối lượng riêng của đá dăm.
- Khối lượng thể tích xốp của đá dăm.
- Độ rỗng của đá nguyên khai & đá dăm.
- Thành phần hạt của đá dăm.

- Hàm lượng chung bụi, bùn, sét.
- Chỉ số tương đương cát ES.
- Độ hao mòn va đập Los Angeles.
- Cường độ chịu nén.
- Độ nén dập.
- Hàm lượng hạt dẹt.
- Độ hấp phụ nước ( hấp phụ bề mặt ).
- Độ bền Sun-fát.
- Phản ứng kiềm Al-Kali.

2. Xác định khối lượng thể tích đá nguyên khai :
a. Bản chất phép thử :
Xác định khối lượng mẫu khô & thể tích tự nhiên của
mẫu (bao gồm cả các lỗ rỗng tự nhiên) , từ đó tính
khối lượng thể tích của đá dăm nguyên khai.
b. Tóm tắt các phương pháp :
* Đo trực tiếp thể tích :
- Gia công mẫu thành các mẫu hình trụ tròn hoặc hình
lập phương.
- Sấy khô mẫu đến khối lượng không đổi, cân;
- Đo các kích thước mẫu bằng thước kẹp, tính thể tích
mẫ u.

M áy c ắ t m ẫ u

* Ngâm bão hòa cân trong nước :
- Thường áp dụng với các loại đá dăm không gia công
thành kích thước hình học rõ ràng;
- Lựa chọn đá dăm, rửa sạch, sấy khô, cân khối lượng;
- Ngâm mẫu bão hòa, cân khối lượng trong không khí
& cân trong nước;

Cân thủy tĩnh (cân trong nước),
thùng nước và giá quay

* Bọc sáp cân trong nước :
- Bản chất phương pháp giống phương pháp ngâm bão
hòa cân trong nước;
- Dùng khi đá dăm nhiều lỗ rỗng;
- Lựa chọn đá dăm, rửa sạch, sấy khô, cân khối lượng;
- Đun pa-ra-phin ( sáp ) nóng chảy, nhúng đá dăm vào
để sáp bọc kín, lấy ra cân khối lượng;
- Cân khối lượng mẫu bọc sáp trong không khí & cân
trong nước;

* Đo thể tích mẫu bão hòa bằng nước :
- Lựa chọn đá dăm, rửa sạch, sấy khô, cân khối lượng;
- Ngâm mẫu bão hòa, cho nước cất vào bình có khắc
vạch đo thể tích, thả đá dăm vào bình, thể tích
nước trong bình tăng thêm chính là thể tích đá dăm

3. Khối lượng riêng của đá :
a. Bản chất phép thử :
Xác định khối lượng mẫu khô & thể tích hạt của mẫu
đá ( coi như không còn lỗ rỗng) , từ đó tính khối
lượng riêng đá dăm.
b. Tóm tắt phép thử :
- Nghiền nhỏ mẫu (qua sàng 2mm);
- Xác định khối lượng riêng giống như khối lượng
riêng của đất.

4. Khối lượng thể tích xốp của đá dăm :
a. Bản chất phép thử :
Xác định khối lượng mẫu đá dăm khô & thể tích của
mẫu đá ở trạng thái đổ đống ( xốp ) , từ đó tính
khối lượng thể tích xốp của đá dăm.
b. Tóm tắt phép thử :
- Thùng chứa đã biết trước khối lượng & thể tích;
- Sấy khô mẫu đá dăm;
- Xúc đổ mẫu vào thùng chứa, dùng
thước ...
Chương
Chương
3
3
TH
TH
Í
Í
NGHI
NGHI
M Đ
M Đ
Á
Á
DĂM
DĂM
C
C
P PH
P PH
I Đ
I Đ
Á
Á
DĂM
DĂM
Thí nghiệm công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thí nghiệm công trình - Người đăng: Phú Sinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Thí nghiệm công trình 9 10 777