Ktl-icon-tai-lieu

Thí nghiệm công trình

Được đăng lên bởi Phú Sinh
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 7
THÍ NGHIỆM BÊTÔNG NHỰA

Các nội dung chính
1. Các phương pháp TK hỗn hợp BTN.

2. Thí nghiệm BTN.

7.1. Các phương pháp thiết kế hỗn hợp
BTN nóng
( Hot Mix Asphalt-HMA):
- Phương pháp A : (theo Liên xô cũ) mẫu
hình trụ có chiều cao bằng đường
kính. Nén mẫu theo phương dọc trục.
Chỉ tiêu cường độ là cường độ chịu
nén dọc trục không hạn chế nở hông
của mẫu. Chọn tổ mẫu đạt các chỉ tiêu
cơ lý & có hàm lượng nhựa nhỏ.

- Phương pháp B : (phương pháp
Marshall) mẫu hình trụ có chiều cao
63,5mm - đường kính 101,6mm. Nén
mẫu theo chu vi. Chỉ tiêu cường độ là
độ ổn định (Stability-KN), chỉ số dẻo
(Flow-mm). Chọn tổ mẫu có các chỉ
tiêu cơ lý tối ưu.
- Chỉ áp dụng được với BTN chặt.

- Phương pháp Hveem : mẫu hình trụ có

chiều cao 63,5mm (2,5inch) - đường
kính 101,6mm (4,0 inch).
Mẫu được nén 3 trục & uốn gãy. Cường độ
mẫu là chỉ tiêu S (Stabilometer value)
và C (Cohesiometer value ).
Chọn tổ mẫu có các chỉ tiêu cơ lý tối ưu
theo S, C, khối lượng thể tích & độ rỗng
còn dư.

- Phương pháp SuperPAVE(Superior
Performing Asphalt Pavement System):
đây là phương pháp thiết kế BTN rất
mới, là kết quả của Chương trình
nghiên cứu chiến lược đường cao tốc
của Mỹ nhằm tạo ra trong phòng thí
nghiệm mẫu BTN giống với trạng thái
chế tạo ngoài hiện trường, các thí
nghiệm về chất lượng BTN cũng mô
phỏng tác dụng của bánh xe hoạt tải
thực.

Tóm tắt phương pháp :
- Ngoài thông số tải trọng, trong phần tính toán thiết
kế BTN còn đưa vào yếu tố nhiệt độ không khí,
nhiệt độ làm việc tính toán của BTN , khí hậu
vùng miền thiết kế.
- Cấp phối cốt liệu được xây dựng mới.
- Tỉ lệ khối lượng hạt lọt qua sàng 0,075/khối lượng
nhựa trong hỗn hợp được nghiên cứu cân nhắc kỹ
lưỡng ( 0,6 - 1,2% ) để nhựa tương tác với bột
khoáng vừa đủ tạo ra chất liên kết Asphalt.
- Mẫu BTN có đường kính 6 inch (150mm), chiều
cao 4.5 inch(115mm).
- Thí nghiệm BTN rất nhiều trạng thái làm việc.

Thiết bị chế tạo mẫu superpave

Thiết bị thí nghiệm môđun đàn hồi động hạn chế nở hông

Thiết bị thí nghiệm môđun đàn hồi động khi trượt

Thí nghiệm môđun đàn
hồi động khi uốn

Thiết bị thí nghiệm mô phỏng vệt bánh xe

Thiết bị thí nghiệm mô phỏng vệt bánh xe

Thiết bị thí nghiệm mô phỏng vệt bánh xe

ThÍ nghiệm lún vệt bánh ở hiện truờng

7.2. Thí nghiệm BTN :
1. Chuẩn bị mẫu : mẫu BTN có thể chế bị trong

PTN, tại hiện trường hoặc khoan lấy mẫu.
a. Chế bị mẫu :
a1. Chế tạo hỗn hợp trong phòng thí nghiệm :
- Sấy khô các loại vật liệu thành phần;
- Cân khối lượng các loại vật liệu thành phần t...
Chương
Chương
7
7
TH
TH
Í
Í
NGHI
NGHI
M BÊTÔNG NH
M BÊTÔNG NH
A
A
Thí nghiệm công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thí nghiệm công trình - Người đăng: Phú Sinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Thí nghiệm công trình 9 10 405