Ktl-icon-tai-lieu

Thí nghiệm công trình

Được đăng lên bởi Phú Sinh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 5

THÍ NGHIỆM ĐẤT-ĐÁ GIA CỐ
CHẤT LIÊN KẾT VÔ CƠ

Các nội dung chính
1. Các vấn đề chung
2. Thí nghiệm đất-đá gia cố

5.1. Các vấn đề chung
1. Tính chất vật liệu :
- Đất, cát, đá GCXM có cấu trúc toàn khối, kết
tinh.
- Loại mặt đường : nửa cứng, có cường độ chịu
nén cao, có khả năng chịu kéo khi uốn, rất ổn
định nhiệt & ổn định nước. Chính vì vậy các
loại vật liệu này ngoài việc xác định khả
năng chịu nén, môđun đàn hồi còn phải thí
nghiệm xác định khả năng chịu kéo khi uốn
thông qua giá trị cường độ chịu ép chẻ của
vật liệu.

2. Các nội dung thí nghiệm :
- Xác định độ ẩm tốt nhất & khối lượng thể
tích khô lớn nhất của hỗn hợp.
- Xác định cường độ chịu nén.
- Xác định cường độ chịu ép chẻ.
- Xác định mô đun đàn hồi.

5.2. Thí nghiệm đất-đá GCXM
1. Độ ẩm tốt nhất & khối lượng thể tích khô lớn
nhất (AASHTO T180-D):
a. Thiết bị, dụng cụ thí nghiệm : (Tương tự TN đất)
b. Chuẩn bị mẫu :
- Sấy khô mẫu đất-đá đến khối lượng không đổi
- Cân khối lượng vật liệu, ximăng theo đúng tỉ lệ
- Phối liệu, trộn hỗn hợp với nước
- ủ mẫu 60 phút trước khi tiến hành đầm nén nếu
gia cố XM, 24 giờ nếu gia cố vôi.

c. Trình tự thí nghiệm : ( Tương tự TN đất)

2. Cường độ chịu nén :
a. Thiết bị, dụng cụ thí nghiệm :
- Các dụng cụ chế tạo & dưỡng hộ mẫu;
- Máy nén thuỷ lực 5 ÷ 20T;
b. Chuẩn bị mẫu :
- Mẫu được chế tạo trong khuôn, đầm nén ở độ ẩm
tốt nhất như thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn (9
viên mẫu, 3 mẫu t.nghiệm nén, 3 mẫu t. nghiệm
ép chẻ, 3 mẫu thí nghiệm mô đun đàn hồi);
- Dưỡng hộ mẫu theo đúng quy trình của cát-đá gia
cố xi măng;

c. Trình tự thí nghiệm :
- Nén từng viên mẫu dọc trục cho đến khi phá
hoại với tốc độ 3mm/phút;
d. Tính toán kết quả : Rn = P/F ( daN/cm2 );
- Sai số giữa 3 mẫu thí nghiệm phải đảm bảo
Dụng cụ phủ đầu mẫu - nếu mẫu hình
<= 10%;
trụ khoan tại hiện trường

Đẫu mẫu đã được làm phẳng

Đẫu mẫu đã được làm phẳng

Máy nén

ép chẻ mẫu

3. Cường độ chịu ép chẻ :
a. Chuẩn bị mẫu : ( Tương tự mẫu nén )
b. Trình tự thí nghiệm :
- Nén từng viên mẫu theo phương đường
kính cho đến khi phá hoại với tốc độ
nén 2 ÷ 4mm/phút (CKD vô cơ) và
50mm/ph (CKD hữu cơ).

d. Tính toán kết quả :

P
, daN / cm
R ec = K .
D.H
với K là hệ số: K=1 nếu CKD hữu cơ. K=π/2
nếu CKD vô cơ.
- Sai số giữa 3 mẫu thí nghiệm phải đảm bảo
<= 10%.
2

- Công thức gần đúng chuyển đổi cường
độ :

Rk: Rec : Rku = 1 : 1,35 : ( 1,5 ÷ 2,0 )

5. Mô đun đàn hồi :
a. Chuẩn bị mẫu : ( Tương tự mẫu nén )
b. Trình tự thí nghiệm :
- Xác định áp lực nén = 0,2 Rn ( daN/cm2 );
- Đo chiều cao ...
Chương
Chương
5
5
TH
TH
Í
Í
NGHI
NGHI
M Đ
M Đ
T
T
-
-
Đ
Đ
Á
Á
GIA C
GIA C
CH
CH
T LIÊN K
T LIÊN K
T VÔ CƠ
T VÔ CƠ
Thí nghiệm công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thí nghiệm công trình - Người đăng: Phú Sinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Thí nghiệm công trình 9 10 438