Ktl-icon-tai-lieu

thí nghiệm hoá phân tích

Được đăng lên bởi nguyen-tien403
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 103 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÓM 9
1.Hồ Thị Thuyền: 2004140288
2.Lê Thị Thanh Thương: 2004140283
3.Nguyễn Thị Thuỷ Tiên: 2004140290
4.Đỗ Thành Hậu: 2009140055
PHÂN CÔNG BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
Họ và tên
Hồ Thị Thuyền

Nhiệm vụ
trả lời câu hỏi 2.1 đến 2.3

% Hoàn thành
100%

Lê Thị Thanh Thương
Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

trả lời câu hỏi 2.4 đến 2.6
trả lời câu hỏi 2.7 đến 2.9,

100%
100%

Đỗ Thành Hậu

tổng hợp bài báo cáo
trả lời câu hỏi 2.10 đến

100%

2.12

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HOÁ PHÂN TÍCH
BÀI 6: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG
I/ PHẦN CHUẨN BỊ - TRẢ LỜI CÂU HỎI:
2.1



Phương trình phản ứng: BaCl2 + Na2SO4  BaSO4 + 2NaCl
Điều kiện tạo thành kết tủa tinh thể, liên hệ với bài thí nghiệm:
- Cần pha loãng dung dịch xác định X (Na2SO4) và dung dịch R (BaCl2)
trước khi thực hiện phản ứng kết tủa (để tạo ra ít mầm tinh thể)

 Liên hệ với thí nghiệm: Na2SO4 được hoà tan bằng nước cất, sau đó được
định mức thành 50 ml.
-

Cho từ từ R (BaCl2) vào X (Na2SO4) trong điều kiện đun nóng và khuấy
trộn mạnh.

 Liên hệ: Đặt cốc chứa dung dịch mẫu Na2SO4 đun khoảng 700C, cho từ từ
từng giọt 10 ml dung dịch BaCl2 5%, vừa cho vừa khuấy.
-

Cho đủ dư R để hạn chế độ tan kết tủa.

 Liên hệ: Cho từ từ từng giọt 10 ml dung dịch BaCl2 5%.
-

Không lọc ngay kết tủa mà làm muồi kết tủa bằng cách kéo dài thời gian
lão hoá nhiệt trong dung dịch nước cái (từ 30 phút – 6 giờ), làm cho tinh
thể lớn hơn, dễ lọc và tinh khiết hơn.

 Liên hệ: Đặt cốc dung dịch mẫu Na2SO4 vừa tạo kết tủa đứng yên trong
nồi cách thuỷ 60 phút để làm muồi kết tủa.
-

Sau khi lọc thì phải rửa ngay kết tủa trên giấy lọc (tránh để lâu tạp chất
bám vào tinh thể).

 Liên hệ: Tiến hành rửa kết tủa 3 lần BaCl2 1%, mỗi lần vừa ngập kết tủa.
2.2
Để biết chắc ion SO42- đã kết tủa hết thì trong thí nghiệm sẽ rửa kết tủa bằng
BaCl2 ba lần như vậy ion SO42- còn dư sẽ được kết tủa hết.
2.3
Giải thích cách thức để biết đã rửa sạch lượng thuốc thử dư ở bước 3, phần “Lọc
và rửa kết tủa”:
-

Hứng vài giọt nước rửa từ cuống phễu lọc vào ống nghiệm chứa dung
dịch Na2SO4.
Nếu thấy có kết tủa thì thuốc thử dư chưa sạch, phải rửa tiếp bằng nước
cất nóng.
Nếu dung dịch vẫn trong là đã rửa sạch thuốc thử dư BaCl2.

2.4


Các chú ý khi sử dụng lò nung:

Không được mở cửa lò nung tuỳ tiện, chỉ được mở cửa lò nung sau khi
tắt bếp 10 ÷ 15 phút.
- Sau khi nung, để nguội vật chứa tủa trong bình hút ẩm rồi mới cân.
Các chú ý khi sử dụng bình hút ẩm:
- Mở hút ẩm theo chiều ngang.
- Khi lấy chén nung ra phải để ở cửa lò nung 5 phút rồi mới chuyển vào
bình hút ẩm không...
NHÓM 9
1.Hồ Thị Thuyền: 2004140288
2.Lê Thị Thanh Thương: 2004140283
3.Nguyễn Thị Thuỷ Tiên: 2004140290
4.Đỗ Thành Hậu: 2009140055
PHÂN CÔNG BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
Họ và tên Nhiệm vụ % Hoàn thành
Hồ Thị Thuyền trả lời câu hỏi 2.1 đến 2.3 100%
Lê Thị Thanh Thương trả lời câu hỏi 2.4 đến 2.6 100%
Nguyễn Thị Thuỷ Tiên trả lời câu hỏi 2.7 đến 2.9,
tổng hợp bài báo cáo
100%
Đỗ Thành Hậu trả lời câu hỏi 2.10 đến
2.12
100%
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HOÁ PHÂN TÍCH
BÀI 6: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG
I/ PHẦN CHUẨN BỊ - TRẢ LỜI CÂU HỎI:
2.1
Phương trình phản ứng: BaCl
2
+ Na
2
SO
4
BaSO
4
+ 2NaCl
Điều kiện tạo thành kết tủa tinh thể, liên hệ với bài thí nghiệm:
- Cần pha loãng dung dịch xác định X (Na
2
SO4) và dung dịch R (BaCl
2
)
trước khi thực hiện phản ứng kết tủa (để tạo ra ít mầm tinh thể)
thí nghiệm hoá phân tích - Trang 2
thí nghiệm hoá phân tích - Người đăng: nguyen-tien403
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
thí nghiệm hoá phân tích 9 10 505