Ktl-icon-tai-lieu

THÍ NGHIỆM NHỰA ĐƯỜNG

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THÍ NGHIỆM NHỰA ĐƯỜNG



Chương 6
THÍ NGHIỆM NHỰA ĐƯỜNG

Các nội dung chính :
1. Các vấn đề chung
2. Tiêu chuẩn nhựa đường đặc dùng
3.
4.

trong đường bộ
Tiêu chuẩn nhựa đường pôlime
Thí nghiệm nhựa đường

6.1. Các vấn đề chung
1. Khái niệm
2. Yêu cầu đối với nhựa dùng trong

đường ô tô
3. Thành phần cơ bản của nhựa đường

1. Khái niệm về nhựa đường :
Nhựa đường là loại chất liên kết
hyđrôcácbon. Bitum là sản phẩm
chưng cất từ dầu mỏ và guđrông là
sản phẩm chưng cất từ than đá. Hiện
nay, guđrông không còn được sử
dụng do tính độc hại của nó. ở nước
ta hiện nay bitum được gọi nôm na
là nhựa đường.

b. Trình tự thí nghiệm :
- Đun nóng chảy nhựa, rót 25g vào bình chưng, cân
khối lượng nhựa chính xác đến 10mg;
- Chưng nhựa đường khoảng 15 phút;
- Cân chất chưng được trong bình ngưng chính xác
đến 10mg;
- Cân 2 ± 4 g chất chưng cất được chính xác đến
5mg cho vào 2 ống nghiệm;
- Hòa tan chất chưng cất với ete & ethanol, đưa vào
bồn làm lạnh đến - 20oC; lọc qua phễu lọc trong
môi trường - 20oC;

- Đun nóng chảy nhựa, rót 25g vào bình chưng, cân
khối lượng nhựa chính xác đến 10mg;
- Chưng nhựa đường khoảng 15 phút;
- Cân chất chưng được trong bình ngưng chính xác
đến 10mg;
- Cân 2 ± 4 g chất chưng cất được chính xác đến
5mg cho vào 2 ống nghiệm;
- Hòa tan chất chưng cất với ete & ethanol, đưa vào
bồn làm lạnh đến - 20oC; lọc qua phễu lọc trong
môi trường - 20oC.

d. Tính toán kết quả : ( Xem tài liệu )

...
THÍ NGHIỆM NHỰA ĐƯỜNG

THÍ NGHIỆM NHỰA ĐƯỜNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÍ NGHIỆM NHỰA ĐƯỜNG - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
THÍ NGHIỆM NHỰA ĐƯỜNG 9 10 675