Ktl-icon-tai-lieu

Thí nghiệm rơ le Sel 751 A

Được đăng lên bởi Bui Thanh
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2193 lần   |   Lượt tải: 10 lần
0

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CÔNG TY THỦY ĐIỆN HOÀ BÌNH
…………………

QUI TRÌNH VẬN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM
HIỆU CHỈNH

SEL 751A

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU
SEL-751A là rơ le thiết kế cho các bảo vệ phụ tải, thanh cái hoặc MBA v.v.
Chức năng cơ bản của rơ le là bảo vệ cắt nhanh, bảo vệ quá dòng phụ thuộc vào thời
gian, các chức năng bảo vệ theo điện áp và một số chức năng theo lựa chọn trong đó
có bảo vệ theo tần số. Tất cả các model của SEL-751A đều có màn hình chức năng.
Quy trình này bao gồm các hướng dẫn vận hành, cài đặt, thí nghiệm và hiệu
chỉnh.
1.1. Các chức năng.
a. Chức năng cơ bản:
0

1

o
Bảo vệ Quá dòng cắt nhanh (50P)
o
Bảo vệ Quá dòng chạm đất cắt nhanh (dòng rò) (50G)
o
Bảo vệ Quá dòng trung tính cắt nhanh (50N)
o
Bảo vệ quá dòng thứ tự nghịch (50Q)
o
Bảo vệ quá dòng pha có thời gian (51G)
o
Bảo vệ quá dòng thứ tự không có thời gian (51N)
o
Bảo vệ quá dòng thứ tự nghịch có thời gian (51Q)
o
Bảo vệ tần số (81)
o
Bảo vệ hư hỏng máy cắt
o
Giám sát máy cắt
b. Chức năng lựa chọn.
+ Tự đóng lại (79)
+ Bảo vệ theo điện áp:
- Bảo vệ điện áp thấp(27)
- Bảo vệ quá điện áp (59)
- Bảo vệ điện áp tự tự nghịch (59Q)
- Bảo vệ điện áp thứ tự không (59G)
+ Các thành phần công suất (32)
+ Hệ số công suất (55)
+ Bảo vệ mất áp (60LOP)
+ Bảo vệ hồ quang
+ Đo đếm tải
+ Kiểm tra đồng bộ (25)
+ Kiểm tra động bộ điện áp thấp (27S)
+ Kiểm tra đồng bộ điện áp cao (59S)
+ Giám sát bộ tụ của trạm
+ Bảo vệ dựa trên nguyên lý điện trở nhiệt (RDT): rơ le hỗ trợ nhiều nhất 10
đầu cảm biến RTD khi card RTD được sử dụng hoặc 12 đầu cảm biến nếu
module lắp ngoài SEL-2600 được sử dụng. Mỗi RTD đi kèm với hai thông số
chỉnh định là Trip (Cắt) và Warn (Tín hiệu).
c. Tính năng đo lường
- Các tổng kết sự kiện bao gồm nhận dạng rơ le, ngày tháng, nguyên nhân cắt,
biên độ dòng áp.
- Báo cáo sự kiện bao gồm dữ liệu tương tự được lọc hoặc dữ liệu tương tự thô.
- Bản ghi sự kiên liên tiếp (SER)
- Tương thích với SEL-3010
- Một bộ hoàn chỉnh các chức năng đo lường có độ chính xác cao.
d. Giao tiếp và điều khiển
- Cổng EIA-232 phía mặt trước của rơ le
- Cổng EIA-232, EIA-485, cổng Ethernet đồng hoặc quang.
- Đầu vào đồng bộ thời gian IRIG-B
- Giao thức Modbus RTU, Modbus TCP/IP, DNP3 serial
- Giao thức SEL ASCII, Compressed ASCII, Fast Meter, Fast Operate, Fast
SER, và Fast Message.
- Các công thức logic so sánh, toán học có thể lập trình được.
1

2

1.2. Ứng dụng
Các ứng dụng thường dùng của rơ le:
- Bảo vệ thanh cái phân phối theo tần số, điện áp.
- Bảo vệ quá dòng máy biến áp đấu sao- t...
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU
SEL-751A là rơ le thiết kế cho các bảo vệ phụ tải, thanh cái hoặc MBA v.v.
Chức năng cơ bản của rơ le là bảo vệ cắt nhanh, bảo vệ quá dòng phụ thuộc vào thời
gian, các chức năng bảo vệ theo điện áp và một số chức năng theo lựa chọn trong đó
có bảo vệ theo tần số. Tất cả các model của SEL-751A đều có màn hình chức năng.
Quy trình này bao gồm các hướng dẫn vận hành, cài đặt, thí nghiệm và hiệu
chỉnh.
1.1. Các chức năng.
a. Chức năng cơ bản:
0
0
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY THỦY ĐIỆN HOÀ BÌNH
…………………
QUI TRÌNH VẬN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM
HIỆU CHỈNH
SEL 751A
Thí nghiệm rơ le Sel 751 A - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thí nghiệm rơ le Sel 751 A - Người đăng: Bui Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Thí nghiệm rơ le Sel 751 A 9 10 344