Ktl-icon-tai-lieu

Thí nghiệm Thủy lực

Được đăng lên bởi huutoan0510910
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 846 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA CƠ KHÍ
BAN GIẢNG DẠY THỰC HÀNH

PTN THỦY LỰC – KHÍ NÉN

Bài Thí Nghiệm Số 1:
TÌM HIỂU VAN GIỚI HẠN ÁP SUẤT
(RELIEF VALVE)

I. Mục Đích :
- Hiểu được nguyên lý hoạt động của các loại Van Giới Hạn Áp Suất
- Tìm hiểu các ứng dụng cơ bản của Van Giới Hạn Áp Suất
- Lắp ráp mạch ứng dụng và khảo sát hoạt động thực tế cua Van Giới Hạn Áp Suất.
●

Chuẩn bị:
- Kiến thức cơ bản về cấu tạo của Giới Hạn Áp Suất
- Các thành phần cấu tạo của 1 mạch thủy lực cơ bản.

II. Nội Dung:
· Thực hành :
· Dụng cụ thiết bị :
STT
1

Thiết bị, dụng cụ

Số lượng

Bàn thí nghiệm Thủy Lực

1

Ghi chú

1

KHOA CƠ KHÍ
BAN GIẢNG DẠY THỰC HÀNH

PTN THỦY LỰC – KHÍ NÉN

Van Giới Hạn Áp Suất Trực

2

Tiếp

1

3

Dây dẫn dầu

3

4

Đồng hồ đo áp suất

1

· Sơ đồ mạch thủy lực :

P1
B

A

T

P

Ya

T

P

M

2

KHOA CƠ KHÍ
BAN GIẢNG DẠY THỰC HÀNH

PTN THỦY LỰC – KHÍ NÉN

· Qui trình cài đặt áp suất :
..................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
· Nguyên lý hoạt động van giới hạn áp suất tác động trực tiếp
.............................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...................................
KHOA CƠ KHÍ PTN THỦY LỰC – KHÍ NÉN
BAN GIẢNG DẠY THỰC HÀNH
1
Bài Thí Nghiệm Số 1:
TÌM HIỂU VAN GIỚI HẠN ÁP SUẤT
(RELIEF VALVE)
I. Mc Đích :
- Hiu được nguyên lý hoạt động của các loại Van Giới Hạn Áp Suất
- Tìm hiểu các ứng dụng cơ bản của Van Gii Hạn Áp Suất
- Lắp ráp mạch ứng dụng và khảo sát hoạt động thực tế cua Van Giới Hn Áp Suất.
Chun bị:
- Kiến thức cơ bản về cấu tạo của Giới Hạn Áp Suất
- Các thành phần cấu tạo của 1 mạch thủy lực cơ bản.
II. Nội Dung:
· Thực hành :
· Dụng cụ thiết bị :
STT
Thiết bị, dụng cụ
Số lượng
Ghi c
1
Bàn t nghiệm Thủy Lực
1
Thí nghiệm Thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thí nghiệm Thủy lực - Người đăng: huutoan0510910
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Thí nghiệm Thủy lực 9 10 472