Ktl-icon-tai-lieu

THÍ NGHIÊM VẬT LÍ 1

Được đăng lên bởi trungnam90
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1870 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÍ NGHIÊM VẬT LÍ 1
MỤC LỤC

STT

TÊN BÀI THÍ NGHIỆM

1

Bài 1: Sai số của phép đo các đại lượng Vật lý .

2

Bài 3: Nghiệm lại định luật bảo toàn động lượng.

3

Bài 4: Xác định nhiệt dung phân tử CP/CV .

Bộ môn Vật lí – Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

BÀI 1
SAI SỐ PHÉP ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ
(SV TỰ NGHIÊN CỨU)

PHẦN I: THÍ NGHIỆM

Bộ môn Vật lí – Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

2

1.1. Mục đích thí nghiệm:
- Biết cách tính sai số và kết quả của phép đo trực tiếp và phép đo gián tiếp.
- Làm quen và sử dụng cân kỹ thuật để cân khối lượng của một vật trong giới hạn 0
¸200g với độ chính xác 10 mg .
- Làm quen và sử dụng một số dụng cụ đo độ dài (thước kẹp, thước panme) để đo trực
tiếp kích thước của một số vật rắn có hình dạng đối xứng.
- Xác định gián tiếp thể tích của các vật.
1.2. Cơ sở lý thuyết
A – Phép đo các đại lượng vật lí – Hệ đơn vị SI.
*Phép đo các đại lượng vật lí
Ta dùng một cái cân để đo khối lượng một vật. Cái cân là một dụng cụ đo, và phép
đo khối lượng của vật thực chất là phép so sánh khối lượng của nó với khối lượng của
các quả cân, là những mẫu vật được quy ước có khối lượng bằng một đơn vị (1 gam, 1
kilôgam...) hoặc bằng bội số nguyên lần đơn vị khối lượng. Vậy:
Phép đo một đại lượng vật lí là phép so sánh nó với đại lượng cùng loại được quy
ước làm đơn vị.
Công cụ để thực hiện việc so sánh nói trên gọi là dụng cụ đo, phép so sánh trực tiếp
thông qua dụng cụ đo gọi là phép đo trực tiếp.
Nhiều đại lượng vật lí có thể đo trực tiếp như chiều dài, khối lượng, thời gian,...
trong khi những đại lượng vật lí khác như gia tốc, khối lượng riêng, thể tích,... không có
sẵn dụng cụ đo để đo trực tiếp, nhưng có thể xác định thông qua một công thức liên hệ
với các đại lượng đo trực tiếp.
Ví dụ: Gia tốc rơi tự do g có thể xác định theo công thức g =

2s
, thông qua hai phép đo
t2

trực tiếp là phép đo độ dài quãng đường s và thời gian rơi t. Phép đo như thế gọi là phép
đo gián tiếp.
*Hệ đơn vị đo
Một hệ thống các đơn vị đo các đại lượng vật lí đã được quy định thống nhất áp dụng
tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, gọi là hệ SI.
Hệ SI quy định 7 đơn vị cơ bản, đó là:
Đơn vị độ dài: mét (m)
Đơn vị thời gian: giây (s)
Đơn vị khối lượng: kilôgam (kg)
Đơn vị nhiệt độ: kenvin (K)
Đơn vị cường độ dòng điện: ampe (A)
Đơn vị cường độ sáng: canđela (Cd)
Đơn vị lượng chất: mol (mol).
Ngoài 7 đơn vị cơ bản, các đơn vị khác là những đơn vị dẫn xuất, được suy ra từ các
đơn vị cơ bản theo một...


  
1 Bi 1: Sai số của phép đo các đại lượng Vật lý .
2 Bi 3: Nghiệm lại định luật bảo ton động lượng.
3 Bi 4: Xác định nhiệt dung phân tử C
P
/C
V
.
Bộ môn Vật lí – Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp
THÍ NGHIÊM VẬT LÍ 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÍ NGHIÊM VẬT LÍ 1 - Người đăng: trungnam90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
THÍ NGHIÊM VẬT LÍ 1 9 10 494