Ktl-icon-tai-lieu

Thí nghiệm vật lí

Được đăng lên bởi Love Reus
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 568 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GV: Trần Thiên Đức - 

V2011

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM BÀI 2
1. Tên bài: KHẢO SÁT HỆ VẬT CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN – QUAY. XÁC ĐỊNH
MOMENT QUÁN TÍNH CỦA BÁNH XE VÀ LỰC MA SÁT Ổ TRỤC.
2. Nhận xét:
- Đặc điểm của bài này là sau khi đọc hướng dẫn xong thì rất ít bạn có thể hiểu và tưởng tượng
được ra hệ thí nghiệm cũng như các bước làm như thế nào vì đọc xong cũng thấy hoa mắt chóng
mặt (đến tôi đọc xong cũng hoa hết cả mắt).
- Ngoài ra, bài này cũng đòi hỏi kiến thức về phần vật rắn quay (đa phần chúng ta đều mới chỉ
biết sơ qua về phần này) và kỹ năng đọc thước sử dụng thước kẹp. Vấn đề chính lại là ở kỹ năng
sử dụng thước kẹp vì muốn biết sử dụng thì phải làm bài thí nghiệm 1 rồi trong khi các bạn thuộc
nhóm 2 vừa vào đã phải sử dụng luôn  làm bài 2 nhưng mà lại phải đọc thêm bài 1  super
black.
3. Giải quyết:
3.1. Những điều cần biết:
- Về kiến thức các bạn cần biết: Nhìn chung trong sách hướng dẫn trình bày khá chi tiết và rắc
rối nên để rút ra được những cái cốt lõi bên trong thì không hề đơn giản. Theo kinh nghiệm của
tôi thì các bạn cần biết những vấn đề sau:
 Phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn: (quá dễ, ai cũng biết):
⃗⃗ =
GV: Trần Thiên Đức - http://ductt111.com V2011
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM BÀI 2
1. Tên bài: KHẢO SÁT HỆ VẬT CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN QUAY. XÁC ĐỊNH
MOMENT QUÁN TÍNH CỦA BÁNH XE VÀ LỰC MA SÁT TRỤC.
2. Nhận xét:
- Đặc điểm của bài này sau khi đọc hướng dẫn xong thì rất ít bạn thể hiểu tưởng tượng
được ra hệ thí nghiệm cũng như các bước làm như thế nào đọc xong cũng thấy hoa mắt chóng
mặt (đến tôi đọc xong cũng hoa hết cả mắt).
- Ngoài ra, bài y cũng đòi hỏi kiến thức về phần vật rắn quay (đa phần chúng ta đều mới chỉ
biết qua về phầny) và kỹ năng đọc thước sử dụng thước kẹp. Vấn đề chính lại kỹ năng
sử dụng thước kẹpmuốn biết sử dụng thì phải làm bài thí nghiệm 1 rồi trong khi các bạn thuộc
nhóm 2 vừa vào đã phải sử dụng luôn làm bài 2 nhưng lại phải đọc thêm bài 1 super
black.
3. Giải quyết:
3.1. Những điều cần biết:
- Về kiến thức các bạn cần biết: Nhìn chung trong sách hướng dẫn trình bày khá chi tiết rắc
rối nên để rút ra được những cái cốt lõi bên trong thì không hề đơn giản. Theo kinh nghiệm của
tôi thì các bạn cần biết những vấn đề sau:
Phương trình bản của chuyển động quay của vật rắn: (quá dễ, ai cũng biết):
nếu để ý kỹ thì chẳng khác phương trình
 mấy. Chỉ một thao tác đơn
giản khi chuyển từ chuyển động tịnh tiến sang chuyển động quay. (M: men lực, I:
men quán tính, β: gia tốc góc)
Các công thức liên quan tới năng lượng:
o Thế năng trọng trường:

o Động năng:
o Động năng quay:

Định luật bảo toàn năng lượng
Mối liên hệ giữa chuyển động quay chuyển động tịnh tiến: v = r.ω
Công cản lực lực ma sát: A = f
ms
.S
- Về sở thuyết trong sách trình bày rất kỹ nên tôi chỉ tóm lược các ý chính. Điểm mấu
chốt của bài này chính sử dụng định luật bảo toàn năng lượng trên quãng đường AB:


(phân tích phương trình trên ta thấy tại vị trí A vật đứng n nên làm động năng, lúc này
năng lượng của hệ vật dưới dạng thế năng trọng trường. Tại vị trí B (mốc thế năng) thì thế năng
bằng 0 năng lượng của hệ chỉ động năng động năng quay. Tuy nhiên, do hoàn cảnh đẩy
nên trong quá trình di chuyển xuống lực ma sát đã thịt mất một phần năng lượng nên nếu cộng
thêm phần năng lượng bị mất này đi ta sẽ thu được năng lượng như lúc ban đầu.)
Thí nghiệm vật lí - Trang 2
Thí nghiệm vật lí - Người đăng: Love Reus
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thí nghiệm vật lí 9 10 533