Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị 1660SM và 1626 LM

Được đăng lên bởi Trần Xuân Giang
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2808 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Thiết bị 1626LM, 1660SM

Mở đầu
Ngày nay mạng truyền dẫn quang của các quốc gia nói chung và của việt nam
đã có những đóng góp vô cùng quan trong trên các lĩnh vực của xã hội. Để khai thác
hết khả năng truyền dẫn của sợi quang các hãng đã cho ra đời các sản phẩm mang tính
đột phá về công nghệ. Đặc biệt đối với hãng ALCATEL đã cho ra đời hai sản phẩm
truyền dẫn quang 1660SM, 1626 LM. Cả hai sản phẩm này được đưa vào sử dụng
trong mạng truyền dẫn của nhiều quốc gia đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc dân sự
cũng như trong quân sự.

Nội dung
I. THIẾT BỊ 1660SM
Thiết bị truyền dẫn triển khai trên đường trục QB là thiết bị của hãng AlcatelLucent,có tên là 1660SM. Thiết bị này truyền dẫn với tốc độ 155 (STM-1), 622(STM4), 2488(STM-16) and 9953 (STM-64) Mbit/s.
1. Khả năng khai thác
a. Cấu hình
+ Thiết bị ghép kênh đầu cuối,
+ Thiết bị ghép kênh xen/rẽ
+ Thiết bị ghép kênh kết nối chéo.
Với các cấu trúc mạng như: hình sao, lưới, vòng, chuỗi, điểm tới điểm.
b. Các giao diện nhánh:
- 2.048 Mbit/s
- 34/45 Mbit/s
- STM-1 Electrical/Optical
- STM-4 Optical Signal
- STM-16 Optical Signal
- STM-64 Optical Signal
- OC3 Electrical/Optical
c. Kích thước trọng lượng
- Kích thước: rộng(482) x cao(650) x sâu(280)
+ Subrack: rộng(482) x cao(650) x sâu(250)
+ Card: cao(256) x sâu(213)
+ Khe cắm card rộng 20mm
- Trọng lượng: 35kg
d. Nguồn
Nguồn sử dụng: 48/60VDC, tiêu thụ dòng tối đa 25A. Thiết bị có hai đầu vào
nguồn độc lập nhau để thực hiện việc cấp nguồn có dự phòng.
2. Cấu tạo:
a. Cấu tạo chung
Thiết bị gồm 3 phần cơ bản là: phần truy cập (hay nói cách khác là phần giao
diện với bên ngoài-access), hai là phần cắm card (basic), ba là phần quạt làm mát-lọc
bụi (fans-filter).
b. Buồng card
Card nguồn và điều khiển (PQ2/EQC): cắm khe 22,41
Card ma trận (MATRIXE): cắm khe 23,40. Trong card có cắm một thẻ
nhớ 256MB(MEM).
Card nhánh 2Mb/s (63E1): cắm ở khe 24,27,30,32,33,36,39
1
Trần Xuân Giang - 

Thiết bị 1626LM, 1660SM

Card nhánh 34/45Mb/s (3E3T3): cắm khe 24 tới 39
Card nhánh 140Mb/s (4E4): cắm khe 24 tới 39
Card nhánh STM-1 (4ES1): cắm khe 24 tới 39
Card nhánh STM-4 (4S4): cắm khe 25,26,28,29,34,35,37,38
Card nhánh STM-16 (O-16ES): cắm khe 24 tới 39
Card nhánh STM-64 (CO-64): cắm khe 25,26,28,29,34,35,37,38
Card Ethernet (ETH, GETH): cắm khe 24 tới 39
Card truyền số liệu (ATM4x4, ATM8x8): cắm khe 24 tới 39
Card khuyếch đại quang-Booster (BST10, BST15, BST17): cắm khe 2
tới 8, khe 13 tới 19
- Card lặp( PR16, PR64): Cắm từ khe 2 đén khe 8, ...
Thiết bị 1626LM, 1660SM
Mở đầu
Ngày nay mạng truyền dẫn quang của c quốc gia nói chung của việt nam
đã những đóng góp cùng quan trong trên các lĩnh vực của hội. Để khai thác
hết khả năng truyền dẫn của sợi quang các hãng đã cho ra đời các sản phẩm mang tính
đột phá về công nghệ. Đặc biệt đối với hãng ALCATEL đã cho ra đời hai sản phẩm
truyền dẫn quang 1660SM, 1626 LM. Cả hai sản phẩm này được đưa o sử dụng
trong mạng truyền dẫn của nhiều quốc gia đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc dân sự
cũng như trong quân sự.
Nội dung
I. THIẾT BỊ 1660SM
Thiết bị truyền dẫn triển khai trên đường trục QB thiết bị của hãng Alcatel-
Lucent,có tên 1660SM. Thiết bị này truyền dẫn với tốc độ 155 (STM-1), 622(STM-
4), 2488(STM-16) and 9953 (STM-64) Mbit/s.
1. Khả năng khai thác
a. Cấu hình
+ Thiết bị ghép kênh đầu cuối,
+ Thiết bị ghép kênh xen/rẽ
+ Thiết bị ghép kênh kết nối chéo.
Với các cấu trúc mạng như: hình sao, lưới, vòng, chuỗi, điểm tới điểm.
b. Các giao diện nhánh:
- 2.048 Mbit/s
- 34/45 Mbit/s
- STM-1 Electrical/Optical
- STM-4 Optical Signal
- STM-16 Optical Signal
- STM-64 Optical Signal
- OC3 Electrical/Optical
c. Kích thước trọng lượng
- Kích thước: rộng(482) x cao(650) x sâu(280)
+ Subrack: rộng(482) x cao(650) x sâu(250)
+ Card: cao(256) x sâu(213)
+ Khe cắm card rộng 20mm
- Trọng lượng: 35kg
d. Nguồn
Nguồn sử dụng: 48/60VDC, tiêu thụ dòng tối đa 25A. Thiết b hai đầu vào
nguồn độc lập nhau để thực hiện việc cấp nguồn có dự phòng.
2. Cấu tạo:
a. Cấu tạo chung
Thiết bị gồm 3 phần bản : phần truy cập (hay nói cách khác phần giao
diện với bên ngoài-access), hai phần cắm card (basic), ba phần quạt làm mát-lọc
bụi (fans-filter).
b. Buồng card
- Card nguồn và điều khiển (PQ2/EQC): cắm khe 22,41
- Card ma trận (MATRIXE): cắm khe 23,40. Trong card cắm một thẻ
nhớ 256MB(MEM).
- Card nhánh 2Mb/s (63E1): cắm ở khe 24,27,30,32,33,36,39
1
Trần Xuân Giang - www.facebook.com/tranxuan.giang101195
Thiết bị 1660SM và 1626 LM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết bị 1660SM và 1626 LM - Người đăng: Trần Xuân Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Thiết bị 1660SM và 1626 LM 9 10 559