Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị cơ điện

Được đăng lên bởi phongzopigangel
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1296 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC

Mục lục

...................................................................................1

Lời mở đầu

...................................................................................3

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn......................................................................4
Nhận xét của giảng viên phản biện........................................................................5
Lời cám ơn

...................................................................................6

Phần I: Tụ bù

...................................................................................7

1.1Khái niệm tụ bù

...................................................................................7

1.2 Công thức tính tụ bù ...................................................................................7
1.3 Bảng tra thông số tụ bù...................................................................................7
1.4 Tụ bù nền

...................................................................................9

1.4.1 Tụ bù nền là gì ? Ứng dụng cụ thể và cách tính toán.............................9
1.5 Cách kiểm tra tụ bù

.................................................................................10

1.6 Ứng dụng của tụ bù

.................................................................................10

Phần II: Biến Tần
2.1 Biến tần là gì?

.................................................................................11

2.1.1 Khái niệm

.................................................................................11

2.1.2.Nguyên lí hoạt động của biến tần...........................................................11
2.2 Các loại biến tần
1|Page

.................................................................................12

2.3Tính chất đặc điểm, ứng dụng của biến tần...............................................12
2.3.1 Tính chất

.................................................................................12

2.3.1 Đặc điểm ứng dụng .................................................................................13
Phần III: Động cơ điện

.....................................................................................

3.1 Động cơ điện được sử dụng ở đâu................................................................15
3.2 Động cơ điện hoạt động như thế nào........................................................15
3.3 Các loại động cơ điện.........................................................................
MỤC LỤC
Mục lục ...................................................................................1
Lời mở đầu ...................................................................................3
Nhận xét của giảng viên hướng dẫn......................................................................4
Nhận xét của giảng viên phản biện........................................................................5
Lời cám ơn ...................................................................................6
Phần I: Tụ bù ...................................................................................7
1.1Khái niệm tụ bù ...................................................................................7
1.2 Công thức tính tụ bù ...................................................................................7
1.3 Bảng tra thông số tụ bù...................................................................................7
1.4 Tụ bù nền ...................................................................................9
1.4.1 Tụ bù nền là gì ? Ứng dụng cụ thể và cách tính toán.............................9
1.5 Cách kiểm tra tụ bù .................................................................................10
1.6 Ứng dụng của tụ bù .................................................................................10
Phần II: Biến Tần
2.1 Biến tần là gì? .................................................................................11
2.1.1 Khái niệm .................................................................................11
2.1.2.Nguyên lí hoạt động của biến tần...........................................................11
2.2 Các loại biến tần .................................................................................12
1 | P a g e
Thiết bị cơ điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết bị cơ điện - Người đăng: phongzopigangel
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Thiết bị cơ điện 9 10 592