Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT BỊ DẬPTẠO HÌNH

Được đăng lên bởi taiquoctd08
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 4489 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HN
VIỆN CƠ KHÍ
BỘ MÔN GIA CÔNG ÁP LỰC

THIẾT BỊ
DẬP TẠO HÌNH
HÀ NỘI, 20/8/2010

NỘI DUNG
1. ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI
1.1
1
1 ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI
1.2 LĨNH VỰC ÁP DỤNG

2. CÁC THIẾT BỊỊ CHÍNH
2.1 MÁY BÚA
2.2 MÁY ÉP THỦY LỰC
2.3 MÁY
Á É
ÉP TRỤC KHUỶU
Ỷ
2.4 MÁY ÉP VÍT MA SÁT
2 5 MÁY CHUYÊN DÙNG
2.5

3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

19-08-10

BỘ MÔN GIA CÔNG ÁP LỰC

2

1. ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI
1.1 ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI
ập tạo
ạ hình bao ggồm các thiết bịị tạo
ạ lực
ự và các
Thiết bịị dập
trang bị phục vụ cho quá trình tạo hình.
Phân loại
Phâ
l i thiết bị dập
dậ tạo
t hình:
hì h thông
thô thường
th ờ có
ó3
cách phân loại
‰ Theo loại truyền động.
động
‰ Theo dấu hiệu động học và động lực học
‰ Theo đặc
ặ điểm côngg nghệ.
g ệ

19-08-10

BỘ MÔN GIA CÔNG ÁP LỰC

3

1. ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI
1.1 ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI
‰ Theo loại truyền động:
¾ Truyền động bằng cơ khí
¾ Truyền động bằng chất lỏng, dầu, nước
¾ Truyền động bằng khí, điện từ

19-08-10

BỘ MÔN GIA CÔNG ÁP LỰC

4

1. ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI
1.1 ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI
‰ Theo dấu hiệu
ệ động
ộ g học:
ọ chia 5 nhóm
Nhóm 1 : Gồm tất cả các máy búa
- Liên kết mềm, tốc độ va đập <20m/s
Nhóm 2 : Các máy ép thủy lực
- Liên kết mềm, tốc độ va đập <20m/s
Nhóm 3 : Các máy ép cơ khí
- Liên kết cứng, tốc độ va đập <20m/s
Nhóm 4 : Các máy rèn quay
- Bộ phận làm việc chuyển động quay, tốc độ hằng
Nhóm 5 : Các máy dập xung
19-08-10

BỘ MÔN GIA CÔNG ÁP LỰC

5

1. ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI
1.1 ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI
‰ Theo đặc
ặ điểm côngg nghệ:
g ệ
¾ Thiết bị dập tấm: máy cắt đột, dập vuốt, uốn lốc…
¾ Thiết bị dập khối: máy búa, máy rèn, dập nóng, rèn quay…
¾ Thiết bị tạo hình ống: thiết bị tạo hình áp lực cao…

19-08-10

BỘ MÔN GIA CÔNG ÁP LỰC

6

1. ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI
1.2 LĨNH VỰC ÁP DỤNG
¾ THIẾT BỊ DẬP TẤM

Sơ đồ động máy ép trục khủyu

Máy uốn (sấn) thủy lực điều khiển CNC
19-08-10

Máy ép 2 trục khủyu dập vuốt

Máy ép thủy lực song động
BỘ MÔN GIA CÔNG ÁP LỰC

Máy ép trục khủyu (vạn năng)

Máy ép thủy lực
7

1. ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI
1.2 LĨNH VỰC ÁP DỤNG
¾ THIẾT BỊ DẬP KHỐI

Máy búa thủy lực rèn vuốt

19-08-10

Máy búa không khí nén rèn

Máy ép vít ma sát

BỘ MÔN GIA CÔNG ÁP LỰC

Máy búa hơi dập khối

8

1. ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI
1.2 LĨNH VỰC ÁP DỤNG
¾ THIẾT BỊ KHÁC

19-08-10

BỘ MÔN GIA CÔNG ÁP LỰC

9

1. ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI
1.2 LĨNH VỰC ÁP DỤNG

Uố liên
Uốn
liê tục
t trên
t ê các
á con lăn
lă (máy
( á uốn
ố lốc)
lố )
19-08-10

BỘ MÔN GIA CÔNG ÁP LỰC

10

1. ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI
1.2 LĨNH VỰC ÁP DỤNG
...
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HN
VIN CƠ KHÍ
B MÔN GIA CÔNG ÁP LC
THITB
THIT
B
DPTOHÌNH
DP
TO
HÌNH
HÀ NI, 20/8/2010
THIẾT BỊ DẬPTẠO HÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT BỊ DẬPTẠO HÌNH - Người đăng: taiquoctd08
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
THIẾT BỊ DẬPTẠO HÌNH 9 10 902