Ktl-icon-tai-lieu

thiết bị intput output

Được đăng lên bởi Love Moon
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1045 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội dung thuyết trình
1. Giới thiệu
2. Nguyên lý xuất nhập
3. Giao tiếp giữa CPU – I/O
4. Ngắt quãng ( Interrupt)

5. Kỹ thuật DMA
6. Các thiết bị I/O


1. Giới thiệu
 Thiết bị I/O ( Input/Output ) là 1 thiết bị có khả
năng cung cấp dữ liệu khi CPU yêu cầu trong tác
vụ đọc và có khả năng ghi dữ liệu vào khi CPU
thực thi 1 tác vụ ghi.1. Giới thiệu2. Nguyên lý xuất nhập
 Cách để CPU nhận biết thiết bị I/O :
 Mỗi I/O có 1 địa chỉ riêng gọi là cổng ( PORT ). Khi
CPU truy xuất I/O, CPU xuất ra 1 địa chỉ.
 Một số bit cao của địa chỉ đi vào bộ giải mã, trên
đường ra của bộ giải mã sẽ có tín hiệu Chipselect
tương ứng với I/O mà CPU muốn truy xuất.
 Các địa chỉ thấp còn lại sẽ đi đến mọi I/O nhưng chỉ
có I/O nào có đường Chipselect tích cực mới được
truy xuất.2. Nguyên lý xuất nhập
 Sơ đồ giải mã địa chỉ :

I/O device
1

Bit cao
Bộ
giải mã

ADDRESS BUS

I/O device
2

CPU
Bit thấp
1

0

0

1

I/O device
3
0

Bit cao

1

1

1

0

0

1

0

0

Bit thấp

1

1

02. Nguyên lý xuất nhập
 Minh họa :

KEYBOARD

MONITOR

CPU

MEMORY

VIDEO
CONTROLLER

KEYBOARD
CONTROLLER

HARD DISK

HARDDISK
CONTROLLER

FLOPPY DISK

FLOPPYDISK
CONTROLLER

BUS3. Giao tiếp giữa CPU – I/O
 Cách thức CPU liên lạc với các thiết bị I/O:
 Thiết bị I/O liên lạc với CPU thông qua các cổng I/O.
 Các thiết bị I/O có tốc độ làm việc chậm hơn tốc độ
của CPU rất nhiều - để khác phục nhược điểm này
người ta dung vùng nhớ đệm.

CPU

Bộ nhớ đệm

Tín hiệu điều
khiển từ
CPU

Thiết bị I/O

Tín hiệu điều
khiển của bộ
nhớ đệm


3. Giao tiếp giữa CPU – I/O
 Cách thức CPU liên lạc với các thiết bị I/O:
 Lưu ý : Có thể tổ chức để 1 CPU làm việc đồng thời
với nhiều thiết bị ngoại vi bằng cách phân chia thời
gian.3. Giao tiếp giữa CPU – I/O
 Các cổng kết nối I/O ( PORT ):4. Ngắt quãng ( Interrupt )
 Ngắt là gì ?
 Ngắt (interrupt) là quá trình dừng chương trình chính
đang chạy để ưu tiên thực hiện một chương trình
khác, chương trình này được gọi là chương trình phục
vụ ngắt (ISR – Interrupt Service Routine).4. Ngắt quãng ( Interrupt )
 Nguồn gốc ngắt ( Interrupt ):
 Do user lập trình, có lệnh INT <number> yêu cầu
phục vụ ngắt quãng ( như xuất nhập chẵng hạn ).
 Do hệ thống gây ra vì 1 lý do nào đó không mong
muốn ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết bị intput output - Người đăng: Love Moon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
thiết bị intput output 9 10 856