Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị năng lượng

Được đăng lên bởi g1203142
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 498 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP 7
Câu 1:

Câu 2 :
áp suất phun nhiên liệu là- là áp suất có trong khoang vỏ của vòi phun cần thiết để mở kim
phun,phun nhiên liệu vào xilanh động cơ. Nó được đo trên bệ thử nhiên liệu.
Góc phun sớm hình học là góc tính từ lúc đóng cửa nạp hoặc kênh hút nhiên liệu của BCA đến
ĐCT.
Hành trình có ích hình học của piston BCA- là hành trình từ lúc bắt đầu nén hình học đến lúc
ngắt nhiên liệu cung cấp
Góc phun sớm là góc tính từ lúc xuất hiện tia nhiên liệu từ các lỗ phun của vòi phun đến ĐCT
Đọ dài phun và phun rớt nhiên liệu, là khoảng khoảng thời gian của quá trình phun nhiên liệu
tương ứng với góc
Câu 3:
Tính lượng cung cấp nhiên liệu chu trình gct, cho biết tiêu thụ nhiên liệu đo được
100g
trong 10 giây, khi tốc độ quay của trục cam nhiên liệu là 100 v/ph.
100 g
g
GT =
=10
10 s
s
g
g
GT =10 × 3600=36000
s
h

gct =

GT
36000
=
=6
( 60 n zi i ph) 60 ×100 ×1 ×1 ×1

Câu 4:
Tính kinh tế của động cơ diesel chịu ảnh hưởng rất nhiều vào góc phun sớm. nếu như giá trị
ban đầu của góc phun sớm được chấp nhận sao cho góc bắt đầu cháy = 0, thì khi tang góc phun
sớm tính kinh tế được nâng cao.tuy nhiên khi tang them nữa giá trị góc phun sớm thì cong tiêu
hao cho quá trình nén gia tang lớn hơn độ tang của hiệu suất nhiệt và tính kinh tế của động cơ
bị giảm sut.
Luật cung cấp nhiên liệu cũng ảnh hưởng đến quá trình làm việc của động cơ diesel: càng ít
nhiên liệu cung cấp cấp vào thời kì cháy trễ thì càng giảm ứng suất động cơ trong động cơ. Quá
trình cháy hoàn toàn nhiên liệu phụ thuộc vào đặt tính cung cấp nhiên liệu ở trong pha cuối.
cần hướng tới cho pha này có ít lượng nhiêu liệu phun vào động cơ. Yêu cầu này có thể thực
hiệu khi ngắt đột ngột sự cung cấp nhiên liệu.
Câu 5:
Ban đầu các hạt nhiên liệu được phun ra với các nhóm dày đặc, xuyên sâu vào khối không khí
nạp cố định cuốn theo và gia tốc khối lượng không khí tham gia vào chuyển động của các hạt.
khi tác động tương hỗ với không khí các nhiên liệu mất dần động năng và được dòng không khí
chuyển động rối cuốn đi.tiếp theo các hạt nhiên liệu rơi vào vùng chuyển động của không khí
gặp ít sức cản hơn đuổi kịp và chèn ép ở vùng xa lỗi tia của các hạt bị hãm chuyển động. trong
sự phát triển tia xảy ra sự thay thế lien tục các hạt nhiên liệu ở phần đỉnh tia.
Câu 6
Chiều dài của tia phụ thuộc vào thời gian phun nhiên liệu,với phương pháp tạo hỗn hợp trực
tiếp,tia nhiên liệu trong thời kì này chậm cháy cần phải ko được xuyên quá sâu để ko chạm vào
phần buồng đốt. khi biết đến tình huống này, cần phải biết đến sự...
BÀI TẬP 7
Câu 1:
Câu 2 :
áp suất phun nhiên liệu là- là áp suất có trong khoang vỏ của vòi phun cần thiết để mở kim
phun,phun nhiên liệu vào xilanh động cơ. Nó được đo trên bệ thử nhiên liệu.
Góc phun sớm hình học là góc tính từ lúc đóng cửa nạp hoặc kênh hút nhiên liệu của BCA đến
ĐCT.
Hành trình có ích hình học của piston BCA- là hành trình từ lúc bắt đầu nén hình học đến lúc
ngắt nhiên liệu cung cấp
Góc phun sớm là góc tính từ lúc xuất hiện tia nhiên liệu từ các lỗ phun của vòi phun đến ĐCT
Đọ dài phun và phun rớt nhiên liệu, là khoảng khoảng thời gian của quá trình phun nhiên liệu
tương ứng với góc
Câu 3:
Tính lượng cung cấp nhiên liệu chu trình gct, cho biết tiêu thụ nhiên liệu đo được
100g
trong 10 giây, khi tốc độ quay của trục cam nhiên liệu là 100 v/ph.
G
T
=
100 g
10 s
=10
g
s
G
T
=10
g
s
× 3600=36000
g
h
Thiết bị năng lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết bị năng lượng - Người đăng: g1203142
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thiết bị năng lượng 9 10 741