Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị phản ứng trong công nghệ hóa dầu

Được đăng lên bởi Đẩu Đẩu
Số trang: 256 trang   |   Lượt xem: 2814 lần   |   Lượt tải: 4 lần
THIẾT BỊ PHẢN ỨNG
trong công nghiệp hoá dầu.

Người soạn : PGS,TS Trần Công Khanh.
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

04/27/10
1

I-GIỚI THIỆU VỀ TBPƯ :
I.1-Giới thiệu:
-TBPƯ- hệ thống thiết bị thực hiện các phản ứng hoá học tạo ra sản
phẩm của một quá trình sản xuất,do đó quyết định năng suất (do
vận tốc phản ứng r ) và hiệu quả (độ chuyển hoá X và độ chọn
lọc S) của sản xuất.

-Vận tốc phản ứng chuyển hoá chất i:
Ri = ± dNi / Vdt .
(1.1)
Trong đó: Ni-Số mol của chất i, dấu cộng là tạo thành (sản phẩm
phản ứng), dấu trừ là tiêu hao (chất phản ứng).
V-Thể tích của hệ thống
Khi thể tích không đổi ta có Ci = Ni / V, do đó pt (1.1) thành:


Ri = ± dCi / dt .

(1.2)

04/27/10
2



-Độ chuyển hoá của chất i:

Xi = (C0 - C1) / C0 = 1 - C1/C0 .




Trong đó : C0- nồng độ chất phản ứng i đi vào ( hay nồng độ
ban đầu)
C1- nồng độ chất phản ứng i đi ra ( hay nồng độ
cuối )
-Độ chọn lọc đối với sản phẩm i:

Si = Ci / ∑Cj



(1.3)

j = 1, n

(1.4)

Trong đó: Ci -nồng độ của sản phẩm i trong hỗn hợp phản ứng .
ứng

∑Cj -tổng nồng độ các sản phẩm trong hỗn hợp phản

04/27/10
3

VỊ TRÍ HỆ THỐNG TBPƯ TRONG SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ

Trong sơ đồ công nghệ TBPƯ nằm ở vị trí như
sau Ng.li
: ệu 1
Ng.liệu 2

Hệ thống
chuẩn bị
hỗn hợp
phản ứng

THIẾT BỊ
PHẢN
ỨNG

Hệ thống tách
và tinh chế
sản phẩm

Sản phẩm

Nguyên liệu chưa chuyển hoá
H.1.1- Lưu đồ khối của công nghệ sản xuất .

Trong đó hệ thống thiết bị chuẩn bị hỗn hợp phản
ứng, tách và tinh chế sản phẩm có thể gồm một số
lượng lớn các thiết bị thực hiện các quá trình chuyển
khối và truyền nhiệt như chưng luyện, hấp thụ,hấp
phụ, trích ly, đun nóng, làm lạnh, ngưng tụ ...mà sinh
viên đã làm quen trong môn học "Quá trình và thiết bị
hoá học ".
04/27/10
4

I.2-Đặc điểm :


- Đa dạng

 Do

điều kiện phản ứng rất khác nhau:

*Nhiệt độ phản ứng có thể từ nhiệt độ phòng đến
800-9000C, cá biệt có thể đến 1300-15000C. Đồng thời
phải có những giải pháp hợp lý cấp hay giải nhiệt phản
ứng.
*Áp suất có thể từ áp suất khí quyển ( 0,1 MPa )
đến 70 MPa.
Trong nhiều phản ứng pha khí thường dùng áp suất
khoảng 2-3 MPa để giảm thể tích TBPƯ, tăng cường
vận tốc phản ứng và hệ số trao đổi nhiệt với thành thiết
bị.
Với mỗi áp suất cần có dạng hình học của thiết bị phù
hợp : hình ống, hình cầu chịu áp suất tốt hơn hình hộp,

mặt phẳng.

04/27/10
5

 Phản

ứng trong thiết bị có thể tiến hành ở
các trạng thái pha khác nhau:
*Đồng thể: khí, lỏng
*Các hệ dị thể khí-rắn, khí-lỏng, lỏng-rắn,
lỏng-lỏng
*Các hệ ba pha khí-lỏng-rắn, lỏng-lỏng-rắn,
khí-...
04/27/10
1
THI T B PH N NG
trong công nghi p hoá d u.
Ng i so n : PGS,TS Tr n Công Khanh.ườ
Tr ng Đ i h c Bách khoa Hà N i.ườ
Thiết bị phản ứng trong công nghệ hóa dầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết bị phản ứng trong công nghệ hóa dầu - Người đăng: Đẩu Đẩu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
256 Vietnamese
Thiết bị phản ứng trong công nghệ hóa dầu 9 10 611