Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT BỊ PHẢN ỨNG trong công nghiệp hoá dầu.

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THIẾT BỊ PHẢN ỨNG
trong công nghiệp hoá dầu.

Người soạn :

PGS,TS Trần Công Khanh.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

10/01/10
1

I-GIỚI THIỆU VỀ TBPƯ :
I.1-Giới thiệu:
•

•

-TBPƯ- hệ thống thiết bị thực hiện các phản ứng hoá học tạo ra sản
phẩm của một quá trình sản xuất,do đó quyết định năng suất (do
vận tốc phản ứng r ) và hiệu quả (độ chuyển hoá X và độ chọn
lọc S) của sản xuất.
-Vận tốc phản ứng chuyển hoá chất i:
Ri = ± dNi / Vdt .

(1.1)

Trong đó: Ni-Số mol của chất i, dấu cộng là tạo thành (sản phẩm
phản ứng), dấu trừ là tiêu hao (chất phản ứng).
V-Thể tích của hệ thống
Khi thể tích không đổi ta có Ci = Ni / V, do đó pt (1.1) thành:
Ri = ± dCi / dt .

(1.2)

10/01/10
2

•

-Độ chuyển hoá của chất i:

Xi = (C0 - C1) / C0 = 1 - C1/C0 .
•

(1.3)

Trong đó : C0- nồng độ chất phản ứng i đi vào ( hay nồng độ ban
đầu)
C1- nồng độ chất phản ứng i đi ra ( hay nồng độ cuối )

•

-Độ chọn lọc đối với sản phẩm i:

Si = Ci / ∑Cj
•

j = 1, n

(1.4)

Trong đó: Ci -nồng độ của sản phẩm i trong hỗn hợp phản ứng .

ứng

∑Cj -tổng nồng độ các sản phẩm trong hỗn hợp phản
10/01/10
3

VỊ TRÍ HỆ THỐNG TBPƯ TRONG SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ

Trong sơ đồ công nghệ TBPƯ nằm ở vị trí như sau :
Ng.liệu 1

Ng.liệu 2

Hệ thống
chuẩn bị
hỗn hợp
phản ứng

THIẾT BỊ
PHẢN
ỨNG

Hệ thống tách
và tinh chế
sản phẩm

Sản phẩm

Nguyên liệu chưa chuyển hoá
H.1.1- Lưu đồ khối của công nghệ sản xuất .

Trong đó hệ thống thiết bị chuẩn bị hỗn hợp phản ứng,
tách và tinh chế sản phẩm có thể gồm một số lượng lớn
các thiết bị thực hiện các quá trình chuyển khối và truyền
nhiệt như chưng luyện, hấp thụ,hấp phụ, trích ly, đun nóng,
làm lạnh, ngưng tụ ...mà sinh viên đã làm quen trong môn
học "Quá trình và thiết bị hoá học ".
10/01/10
4

I.2-Đặc điểm :
•

- Đa dạng

• Do điều kiện phản ứng rất khác nhau:
*Nhiệt độ phản ứng có thể từ nhiệt độ phòng đến 8009000C, cá biệt có thể đến 1300-15000C. Đồng thời phải có
những giải pháp hợp lý cấp hay giải nhiệt phản ứng.
*Áp suất có thể từ áp suất khí quyển ( 0,1 MPa ) đến 70
MPa.
Trong nhiều phản ứng pha khí thường dùng áp suất khoảng 23 MPa để giảm thể tích TBPƯ, tăng cường vận tốc phản ứng
và hệ số trao đổi nhiệt với thành thiết bị.
Với mỗi áp suất cần có dạng hình học của thiết bị phù hợp :
hình ống, hình cầu chịu áp suất tốt hơn hình hộp, mặt

phẳng.

10/01/10
5

• Kết quả nghiên cứu cho thấy, trên xúc tác này
ngoài phản ứng chính ( 1 ) với năng lượng hoạt
hoá E1= 40,67 Kj/mol còn có phản ứng phụ oxi
hoá fomaldehit thành CO và H2O với năng
lượng hoạt hoá thấ...
10/01/10
1
THI T B PH N NG
trong công nghi p hoá d u.
Ng i so n : PGS,TS Tr n Công Khanh.ườ
Tr ng Đ i h c Bách khoa Hà N i.ườ
THIẾT BỊ PHẢN ỨNG trong công nghiệp hoá dầu. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT BỊ PHẢN ỨNG trong công nghiệp hoá dầu. - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
THIẾT BỊ PHẢN ỨNG trong công nghiệp hoá dầu. 9 10 309