Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị viba số RMD-904

Được đăng lên bởi happymoon1993
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 943 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MÔN: KĨ THUẬT VIBA SỐ
Lớp: ĐTTT-k10A

BÁO CÁO THẢO LUẬN
Thiết bị viba số RMD-904
1.
2.
3.
4.
5.

Giảng viên: Đỗ Văn Quyền
Sinh viên:
Nguyễn Văn Nam
6. Dương Thị Nương
Trần Tuấn Ngọc
7. Dương Thị Kiều Oanh
Nguyễn Thị Nguyệt
8. Trần Thanh Phúc
Lương Thị Nhàng
9. Vũ Minh Thắng
Lê Thị Ninh
10. Trần Tuấn Sơn

MỤC LỤC
I. Tìm hiểu chung
1. Tìm hiểu về thiết bị RMD – 904
2. Các chỉ tiêu kĩ thuật của RMD – 904

II. Thiết bị RMD – 904
1.
2.
3.
4.

Điều chế trong thiết bị RMD – 904
Phần phát
Phần Thu
Phần ghép song song DIPLEXER

I. Tìm hiểu chung
1. Tìm hiểu về thiết bị RMD – 904
 Thiết bị RMD – 904 là thiết bị truyền dẫn ViBa số băng hẹp
dạng cận đồng bộ do hãng AWA của AUSTRALIA sản xuất và
nhập khẩu vào Việt Nam, hiện đang được hầu hết các tỉnh thành
khai thác và sử dụng.
 Các loại RMD :





RMD 904 : 820 MHz-960 MHz
RMD 1502 : Truyền dẫn 1 luồng số 2,048 Mbit/s
RMD 1504 : Truyền dẫn 2 luồng số 2,048 Mbit/s
RMD 1808 : Truyền dẫn 4 luồng số 2,048 Mbit/s

* Sơ đồ khối của thiết bị RMD - 904

* Mô hình sử dụng trạm dự phòng và không có
trạm dự phòng

2. Các chỉ tiêu kỹ thuật
THÔNG SỐ.
Dung lượng:
Tần số vô tuyến:

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT.
2*2Mb/s (60 kênh thoại).
820 MHz - 960 MHz.

Công suất ra nối ANTEN:

+37dBm

Ngưỡng thu:
Tại BER = 10 exp-6.
Tại BER=10 exp-3.

-90dBm

Điều chế tín hiệu số:
Đầu vào số liệu:

-93dBm.
-94 dBm.
OQPSK.
HDB3 2,048Mbit/s, 75 không
cân bằng.

Điều chế kênh nghiệp vụ:

FM.

Đáp tuyến tần số kênh nghiệp

2 dB  3 dB.

vụ 300  2200 Hz:
Mức vào/ra kênh nghiệp vụ

0 dBm.

600:
Tỉ số tín hiệu/tạp âm S/N:

>40 dB.

Tần số tone gọi:

2 KHz.

Điều chế kênh giám sát:

FM.

Đáp tuyến tần số kênh giám sát

+2 dB3dB

2,7Khz - 5,0Khz:
Mức vào kênh giám sát (600):

-10dBm

Mức ra kênh giám sát (600):

-10dBm

Nguồn cung cấp cho thiết bi điện

-24 VDC hoặc -48 VDC

áp DC:

Công suất tiêu thụ toàn bộ trên
một máy đầu cuối:
+Với công suất ra 5w:
+Với công suất ra 1w:

63W
43W

Các phương pháp dự phòng:
+ Dự phòng ấm .
+ Dự phòng nóng.
+ Phân tập tần số.
+ Phân tập không gian.
Trở khắng Phiđơ và ANTEN:

50.

ANTEN parabol đường kính:

0,9 m; 1,2 m; 1,8 m; 2,4 m.

II. Thiết bị RMD – 904
1. Điều chế trong thiết bị vi ba số RMD 904
- Máy thu phát vi ba số sử dụng kiểu điều chế số OQPSK (OffSet
Quadrature Phase Shift Keying – điều chế pha cầu phương), điều chế pha 4
trạng thái mã hoá trực tiếp

- Mỗi một luồng số liệu được xử lý bằng mạch điều
khiển, hạn chế mức và đi qua bộ lọc t...

Lớp: ĐTTT-k10A


Giảng viên: Đỗ Văn Quyền
Giảng viên: Đỗ Văn Quyền
Sinh viên:
Sinh viên:
1.
1.
Nguyễn Văn Nam
Nguyễn Văn Nam
6. Dương Thị Nương
6. Dương Thị Nương
2.
2.
Trần Tuấn Ngọc
Trần Tuấn Ngọc
7. Dương Thị Kiều Oanh
7. Dương Thị Kiều Oanh
3.
3.
Nguyễn Thị Nguyệt
Nguyễn Thị Nguyệt
8. Trần Thanh Phúc
8. Trần Thanh Phúc
4.
4.
Lương Thị Nhàng
Lương Thị Nhàng
9. Vũ Minh Thắng
9. Vũ Minh Thắng
5.
5.
Lê Thị Ninh
Lê Thị Ninh
10. Trần Tuấn Sơn
10. Trần Tuấn Sơn
Thiết bị viba số RMD-904
Thiết bị viba số RMD-904 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết bị viba số RMD-904 - Người đăng: happymoon1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Thiết bị viba số RMD-904 9 10 142