Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế bản vẽ thi công mỏ đá

Được đăng lên bởi Đoàn Anh Tuấn
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1276 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỞ ĐẦU
Sau khi thăm dò và được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt trữ lượng Mỏ đá
vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực xóm Đẩu, xã Yên Lạc, huyện
Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Vinh
Thịnh kết hợp cùng Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Hiếu Anh đã lập Dự
án đầu tư xây dựng công trình Mỏ đá vôi xóm Đẩu và lập các hồ sơ, thủ tục, xin
được khai thác. Ngày 19/5/2011 UBND tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép khai thác
khoáng sản số 1156/GP-UBND cho phép Công ty Cổ phần Khoáng sản An Khánh
(chuyển nhượng từ Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Vinh Thịnh) được
khai thác đá vôi trong 02 khu vực mỏ này;
Công ty Cổ phần Khoáng sản An Khánh có ngành, nghề khai thác đá, cát sỏi,
đất sét; khai thác quặng khác không chứa sắt; khai thác và thu gom than cứng; hoạt
động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác; sản xuất xi măng vôi và thạch
cao; khai thác quặng sắt và một số ngành, nghề khác;
Trên cơ sở Dự án đầu tư, thiết kế cơ sở xây dựng công trình khai thác mỏ
đá vôi xóm Đẩu, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên do Công ty
Cổ phần công nghệ môi trường Hiếu Anh lập, nay Chủ đầu tư cùng với Công ty
Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Thái Nguyên là đơn vị tư vấn tiến hành lập
thiết kế bản vẽ thi công khai thác mỏ đá vôi nêu trên nhằm cung cấp các sản
phẩm về đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường cho các công trình xây dựng
hạ tầng cơ sở, nhà dân dụng, đường nông thôn mới tại địa bàn xã cũng như
trong huyện, tỉnh Thái nguyên;
Để xác định rõ phương hướng và các giải pháp kinh tế kỹ thuật chủ yếu
phục vụ có hiệu quả cho việc khai thác mỏ đá vôi xóm Đẩu, tính toán sơ bộ khối
lượng và chi phí xây dựng cơ bản mỏ, cũng như định hướng kỹ thuật nhằm khai
thác có hiệu quả lâu dài, tận thu tối đa khoáng sản có ích, bảo vệ tốt môi trường
sinh thái. Thiết kế bản vẽ thi công mỏ đá vôi xóm Đẩu với 2 phần chính như sau:
Phần I: Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công
Chương 1: Thuyết minh tổng quát
Chương 2: Đặc điểm kinh tế xã hội và điều kiện địa chất mỏ
Chương 3: Giải pháp kỹ thuật công nghệ
Chương 4: Phân tích kinh tế
Chương 5: Phụ lục các văn bản kèm theo
Phần II: Bản vẽ thi công
Chúng tôi xin cảm ơn các cơ quan Trung ương và địa phương và các bạn
đồng nghiệp đã giúp đỡ, đóng góp ý kiến để bản thiết kế đạt được chất lượng, đảm
bảo là cơ sở định hướng cho việc thi công các công trình đạt hiệu quả cao.
1

Phần I: THUYẾT MINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
CHƯƠNG 1:
THUYẾT MINH TỔNG QUÁT
I. KHÁI QUÁT CHUNG
1. Các căn cứ làm cơ sở để th...
MỞ ĐẦU
Sau khi thăm dò và được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt trữ lượng Mỏ đá
vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực xóm Đẩu, Yên Lạc, huyện
Phú Lương, tnh Thái Nguyên.Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Vinh
Thịnh kết hợp cùng Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Hiếu Anh đã lập Dự
án đầu xây dựng công trình Mỏ đá vôi xóm Đẩu lập các hồ sơ, thủ tục, xin
được khai thác. Ngày 19/5/2011 UBND tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép khai thác
khoáng sản số 1156/GP-UBND cho phép Công ty Cổ phần Khoáng sản An Khánh
(chuyển nhượng từ Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Vinh Thịnh) được
khai thác đá vôi trong 02 khu vực mỏ này;
Công ty Cổ phần Khoáng sản An Khánh ngành, nghề khai thác đá, cát sỏi,
đất sét; khai thác quặng khác không chứa sắt; khai thác và thu gom than cứng; hoạt
động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ quặng khác; sản xuất xi măng vôi thạch
cao; khai thác quặng sắt và một số ngành, nghề khác;
Trên cơ sở D án đu tư, thiết kế cơ s xây dựng công trình khai thác m
đá vôi xóm Đẩu, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên do Công ty
Cổ phn công nghệ i trường Hiếu Anh lp, nay Ch đu tư cùng với Công ty
Cổ phn vấn đu tư xây dựng Thái Ngun là đơn vị tư vấn tiến nh lập
thiết kế bản v thi công khai tc m đá i nêu trên nhằm cung cấp các sản
phm về đá i làm vật liệu y dựng tng tng choc ng trình y dựng
hạ tng cơ sở, nhà n dụng, đưng ng thôn mi tại địa n xã ng n
trong huyện, tỉnh Ti nguyên;
Để xác định phương hướng các gii pháp kinh tế k thuật chủ yếu
phục vụ hiệu quả cho việc khai thác mỏ đá vôi xóm Đẩu, tính toán bộ khối
lượng chi phí xây dựng bản mỏ, cũng như định hướng kỹ thuật nhằm khai
thác hiệu quả lâu i, tận thu tối đa khoáng sản ích, bảo vệ tốt môi trường
sinh thái. Thiết kế bản vẽ thi công mỏ đá vôi xóm Đẩu với 2 phần chính như sau:
Phần I: Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công
Chương 1: Thuyết minh tổng quát
Chương 2: Đặc điểm kinh tế xã hội và điều kiện địa chất mỏ
Chương 3: Giải pháp kỹ thuật công nghệ
Chương 4: Phân tích kinh tế
Chương 5: Phụ lục các văn bản kèm theo
Phần II: Bản vẽ thi công
Chúng tôi xin cảm ơn các quan Trung ương địa phương c bạn
đồng nghiệp đã giúp đỡ, đóng góp ý kiến để bản thiết kế đạt được chất lượng, đảm
bảo là cơ sở định hướng cho việc thi công các công trình đạt hiệu quả cao.
1
thiết kế bản vẽ thi công mỏ đá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế bản vẽ thi công mỏ đá - Người đăng: Đoàn Anh Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
thiết kế bản vẽ thi công mỏ đá 9 10 974