Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế bể chứa áp suất cao

Được đăng lên bởi Ku Lì
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1694 lần   |   Lượt tải: 6 lần
THIẾT KẾ BỂ CHỨA ÁP
SUẤTCAO
(BASIC DESIGN)

CÔNG VIỆC THIẾT KẾ BỒN

CÁC LOẠI BỂ CHỨA
BỂ CHỨACAO ÁP CÓ 2 LOẠI:
+BỂ HÌNH TRỤ NẰM NGANG (BULLET)
+ BỂ HÌNH CẦU
BỂ CHỨA HÌNH TRỤ NẰM NGANG THƯỜNG DÙNG CHO DUNG
TÍCH NHỎ HOẶC LẮP ĐẶT DƯỚI MẶT ĐẤT

LỰA CHỌN CÁC LOẠI BỂ CHỨA
LỰA CHỌN BỂ CHỨA DỰA THEO:
+ CHI PHÍ
+ KÍCH THƯỚC BỂ KHI VẬN CHUYỂN
BỂ CHỨA HÌNH CẦU THƯỜNG DÙNG KHI V>500M3
BỂ CHỨA HÌNH TRỤ NẰM NGANG THƯỜNG DÙNG KHI
V<100M3
TRONG PHẠM VI 100-500M3CÓ THỂ SỬ DỤNG CẢ HAI LOẠI,
DỰA TRÊN TỔNG KHỐI LƯỢNG

LỰA CHỌN LOẠI BỂ CHỨA
KHÔNG CÓGiỚIHẠN VỀ KÍCH THƯỚC CỦA BỂ CHỨA HÌNH TRỤ
NẰM NGANG
KHI LẮP ĐẶT DƯỚI ĐẤT, LUÔN CHỌN BỂ CHỨA HÌNH TRỤ DÙ
V>100M3

DUNG TÍCH BỂ CHỨA
CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ DUNG TÍCH:

DUNG TÍCH BỂ CHỨA
CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ DUNG TÍCH:
DUNG TÍCH DANH NGHĨA:CÓ THỂ DÙNG TẤT CẢ CÁC LOẠI DUNG
TÍCH Ở DƯỚI
DUNG TÍCH HÌNH HỌC:THỂ TÍCHCỦA PHẦN BÊN TRONG BỒN-CÒN
GỌI LÀ THỂ TÍCH NƯỚC THEO NFPA
DUNG TÍCH TỒN TRỮ:THỂ TÍCH TỪ ĐÁY BỒN ĐẾN CHIỀU CAO THIẾT
KẾ TỐIĐA. DUNG TÍCH NÀY TUỲ THUỘC VÀO NHIỆT ĐỘ VẬN HÀNH
DUNG TÍCH LÀM VIỆC:THỂ TÍCH GIỮA HHL VÀ LLL HAY GIỮA HHLL
VÀ LLLL

DUNG TÍCH BỂ CHỨA
MỰC CHẤT LỎNG:
(1) MỰC LỎNG TỐI ĐA (DUNG TÍCH TỒN TRỮ TỐI ĐA)
- TUỲ THUỘC VÀO TỪNG QUỐC GIA
- NẾU KHÔNG CÓ CHUẨN QUỐC GIA THÌ SỬ DỤNG NFPA-58, NFPA59 HOẶC TIÊU CHUẨN NHẬT (HIGH PRESSURE GAS CONTROL
LAW)
- TIÊU CHUẨN NHẬT YÊU CẦU CÓ 10% THỂ TÍCH HƠI CHO TRƯỜNG
HỢP XẤU NHẤT

DUNG TÍCH BỂ CHỨA
MỰC CHẤT LỎNG:
(1) MỰC LỎNG TỐI ĐA (DUNG TÍCH TỒN TRỮ TỐI ĐA)
- THEO TC NHẬTV=W/(0.9d)
- THEO NFPA, HỆ SỐ TRÊN TUỲ THUỘC VÀO:
*NHIỆT ĐỘ 100oF: 0.9 ÷ 0.95
*NHIỆT ĐỘ TỒN TRỮ TỐI ĐA: 0.98÷0.99

DUNG TÍCH BỂ CHỨA
VÍ DỤ KẾT QUẢ THIẾT KẾ

DUNG TÍCH BỂ CHỨA
TỪ VÍ DỤ KẾT QUẢ THIẾT KẾ
- KHÔNG THỂ CÀI ĐẶT MỰC LỎNG CỐ ĐỊNH CHO ĐIỂM GIỚI HẠN
CAO NHẤT
- DO VẬY, ĐIỂM GIỚI HẠN CAO NHẤT PHẢI ĐƯỢC BÙ TRỪ THEO
NHIỆT ĐỘ TỒN TRỮ
- CÁCH KHÁC LÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHỈ MỨC THEO CHÊNH LỆCH ÁP
SUẤT

DUNG TÍCH BỂ CHỨA
MỰC CHẤT LỎNG:
(1) MỰC LỎNG TỐI THIỂU
- H2: 150mm HOẶC 10 PHÚT KỂ TỪ THỂ TÍCH NẠP LỚN NHẤT
- H3: CHIỀU CAO CỦA VÙNG CHẾT, TÍNH THEO THỂ TÍCH VÙNG
CHẾT LỰA CHỌN
- H4: 300mm HOẶC TỐI THIỂU LÀ 100mm

DUNG TÍCH BỂ CHỨA
(1) MỰC LỎNG TỐI THIỂU

ĐƯỜNGKÍNH M

H3 M

THỂTÍCH CHẾT

<12M

1.0M

> 2%

12M ÷ 19M

1.5M

1.8÷4.5%

>19M

2M

<3%

DUNG TÍCHBỂ CHỨA
QUAN HỆ GIỮA KÍCH THƯỚC-THỂ TÍCH-MỨC:

-

L

DUNG TÍCHBỂ CHỨA
QUAN HỆ GIỮA KÍCH THƯỚC-THỂ TÍCH-MỨC:

DUNG TÍCHBỂ CHỨA
PHƯƠNG TRÌNH TÍNHTHỂ TÍCH:

-

HÌNH CẦU: V=D3/6
HÌNH CẦU PHẦN ĐỈNH HOẶC ĐÁY

Vb=(aH2-H3/3) VỚI a=D/2
D=ĐƯỜNG KÍNH HÌNH CẦU
V=THỂ TÍ...
THIẾT KẾ BỂ CHỨA ÁP
SUẤTCAO
(BASIC DESIGN)
thiết kế bể chứa áp suất cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế bể chứa áp suất cao - Người đăng: Ku Lì
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
thiết kế bể chứa áp suất cao 9 10 716