Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế cấp phối

Được đăng lên bởi sangqd72
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 584 lần   |   Lượt tải: 0 lần
cấp phối bê tông
www.vikhanh.com.vn www.vikhanh.com.vn www.vikhanh.com.vn
www.vikhanh.com.vn www.vikhanh.com.vn www.vikhanh.com.vn
THIẾT K CẤP PHỐI CHO BÊ TÔNG
(MIX PROPORTION FOR CONCRETE)
I.Quy định vật liệu
1. Thành phần bê tông:
No XM Nước Khí
Ct liệu
mịn
Ct liệu
thô
Ghi chú
1 7 –
15%
16 – 21% 1 – 3% 25 30% 51 –
31%
Không bt
khí
2. Nước trộn cho bê tông (TCVN 302:2004)
Không cha váng dầu hoặc mỡ
Tạp chất hữu < 15mg/l
Độ 4< PH<12.5
Không có màu
Hàm lượng muối hoà tan < 2000,
2
4
SO
< 600, Cl
-
<350, cặn không tan < 200 mg/l
Mục đích sử dụng
Muối hoà
tan
Ion
sunfat
Ion Clo
Cặn
không tan
1. Nước trộn BT và vữa cho
kết cấu bê tông ƯST
2.000 600 350 20
2. Nước trộn BT và vữa cho
kết cấu bê tông thường
5.000 2.700 1.200 200
3. Nước trộn bê tông không
ct thép
10.000 2.700 3.500 300
4. Nước rửa cốt liệu và bảo
dưỡng BT có yêu cu trang trí
b mặt
5.000 2.700 1.200 500
5. Nước bảo dưỡng BT không
u cầu trang trí bề mặt
30.000 2.700 20.000 500
6. Nước tưới mạch ngừng
1.000 500 350 500
3. Cát dùng cho bê tông (TCVN 1770:1986)
Mức theo nhóm cát
Tên các chỉ tiêu
To Vừa Nh Rt nhỏ
1. Module độ lớn
2. Khi lượng thế tích xốp
3. % KL lượng hạt < 0,14
mm, không ln hơn
4. Vùng
2,5 < đến 3,3
1400
10
Vùng 1
2 đến 2,5
≥ 1300
10
Vùng 1
1 đến <2
≥ 1200
20
Vùng 2
0,7 đến <1
≥ 1150
35
Vùng 3
Mức theo mác bê tông (%)
Tên các chỉ tiêu
< 75 150 – 200 >200
1. t, á sét, các tạp chất ở dạng
cục
2. Lượng hạt trên 5 mm, tính bằng
KL cát, không lớn hơn
3. Hàm lượng muối sulfate, sulfite
theo SO
3
,
không lớn hơn
4. Hàm lượng mica, tính bằng %
KL cát, không lớn hơn
5. Hàm lượng bụi, bùn, sét, tính
bng % KL cát, không lớn hơn.
Không
10
1
1,5
5
Không
10
1
1
3
Không
10
1
1
3
thiết kế cấp phối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế cấp phối - Người đăng: sangqd72
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
thiết kế cấp phối 9 10 459