Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế chế tạo mạch điều khiển đóng mở cửa tự động

Được đăng lên bởi tuonglim2231
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 738 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI NÓI ĐẦU

C

ùng với sự phát triển của nền kinh tế và khoa học kỹ thuật trên con đường
công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Ngành điện tử nói chung đã có

những bước tiến vượt bậc và mang lại những thành quả đáng kể. Để thúc đẩy nề
kinh tế của đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh thì phải đào tạo cho thế hệ trẻ
có đủ kiến thức để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Đòi hỏi phải nâng
cao chất lượng đào tạo thì phải đưa ra các phương tiện dạy học hiện đại vào trong
giảng đường, trường học có như vậy thì trình độ của con người ngày càng cao mới
đáp ứng được nhu của xã hội. Trường ĐHSPKT Hưng Yên là một trong số những
trường đã rất trú trọng đến việc hiện đại hoá trang thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả
trong giảng dạy cũng như giúp sinh viên có khả năng thực tế cao.
Để các sinh viên có tăng khả năng tư duy và làm quen với công việc thiết kế,
chế tạo chúng em đã được giao cho thực hiện đồ án: “Thiết kế chế tạo mạch điều
khiển đóng mở cửa tự động” nhằm củng cố về mặt kiến thức trong quá trình thực
tế.
Sau khi nhận đề tài, nhờ sự giúp đỡ tận tình của thầy

Trần Xuân Tiến

cùng với sự cố gắng lỗ lực của cả nhóm, sự tìm tòi, nghiên cứu tài liệu. Đến nay đồ
án của chúng em về mặt cơ bản đã hoàn thành. Trong quá trình thực hiện dù đã rất
cố gắng nhưng do trình độ còn hạn chế, kinh nghiệm còn ít nên không thể tránh
khỏi sai sót. Chúng em rất mong nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ và đóng góp ý kiến
của các thầy cô giáo trong khoa để đề tài của chúng em ngày càn hoàn thiện hơn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy Trần Xuân Tiến cùng các thầy cô
giáo trong khoa đã giúp đỡ chúng em hoàn thành đề tài.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI VÀ GIỚI THIỆU LINH KIỆN
1.1: Tổng quan về đè tài
 Trong thời đại công nghiệp hoá và hiện đại hoá ngày nay thì nhu cầu sinh
hoạt của con người được nâng cao, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào đời
sống cũng được cải thiện đáng kể.
 Với sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật nhất là trong các lĩnh vực
thiết kế các máy móc, thiết bị thông minh để thay thế những công việc được
lặp đi lặp lại nhiều lần để thay thế cho con người ngày càng nhiều và đa
dạng.



Trong cuộc sống hiện nay, nhiều lĩnh vực được áp dụng các hệ thống thông
minh như việc tự động đóng mở cửa, việc đóng cửa ở các gara ô tô và thang
máy cũng không còn là vấn đề khó. Nắm bắt nhu cầu thực tế và điều kiện
khách quan đó chúng em đã mạnh dạn đưa đề tài “ thiết kế mạch điều khiển
đóng mở cửa tự động ” vào đồ án 1 của nhóm. Đề tài này cũng sẽ là một cơ
h...


 !!"#$%!&'('
)*+*,-")./$0123
#34,"5/"!6
'77839(:$0;</=
#-+"5/>!?"3!"
/4'355:3,
7+9(:$@0ABCD@AE-,:F)
(#1!!"*GH,=!./
/?"3I1'/J$
0'J/J?3-,.K !4
"1K,(+!LMN
 OH,F,P7.5
$
B41Q583!"#$
FR-S-/',45,;47-!$03L
1K,,P>*/($@.5!?(#
FR?5:;"4!,;T 
<'$U1K,#,+V*/41Q''W
83 1K,3!>$
U1K,9=/,>@83@8X=@83
(1Q1K,$
Thiết kế chế tạo mạch điều khiển đóng mở cửa tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế chế tạo mạch điều khiển đóng mở cửa tự động - Người đăng: tuonglim2231
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Thiết kế chế tạo mạch điều khiển đóng mở cửa tự động 9 10 679