Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG TRONG NHÀ & NGOÀI TRỜI

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 453 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIAO
́ DUC
̣ VÀ ĐAO
̀ TAO
̣
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Đề Tài:

THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG TRONG NHÀ
&
NGOÀI TRỜI

GVHD: TRẦN NGỌC NAM
SVTH: ĐẶNG TIẾN PHÁT
LỚP : ĐIỆN – ĐIỆN TỬ (K11)
MSSV: 1111013010

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Vĩnh Long, ngày

tháng

năm 2012

Giáo viên hướng dẫn

Trần Ngọc Nam

Trường Đại Học Cửu Long
Khoa kĩ thuật công nghệ

Đồ Án Môn Học
(Vẽ và TK điện)
Họ và tên sinh viên: Đặng Tiến Phát
Lớp: Điện-Điện Tử K11
Tên đề tài:Thiết kế chiếu sáng trong nhà và ngoài trời

Phần một:Thiết kế chiếu sáng trong nhà
Nội dung:thiết kê chiếu sáng cho giảng đường A
Số liệu cho trước:kích thước phòng (dài 18m,rộng 15m,cao 7m)
Nội dung cần hoàn thành:Sử dụng phần mền để thiết kế và tính toán và chọn
loại đèn có công suất phù hợp để đảm bảo độ sáng độ rọi phù hợp.

Phần hai::Thiết kế chiếu sáng ngoài trời.
Nội dung:thiết kế chiếu sáng đường nội ô thành phố Trà Vinh, đoạn đường
Phạm Thái Bường.
Giới thiệu tổng quan về đoạn đường:Tổng bề rộng là 20m,đường hai chiều
mỗi bên 7m gồm 3 làn xe và có dãy phân cách ở giữa rộng 2m cao 0.5m.Phần vỉa hè
dành cho người đi bộ mỗi bên rộng 2m cao 0.2m.
Nôi dung cần hoàn thành:sử dụng phần mền thiết kế tính toán và chọn loại đèn
phù hợp để đảm bảo độ sáng độ chói phù hợp.

PHẦN MỘT: THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG TRONG NHÀ

Hình ảnh trong quá trình thiết kế

Hình 1: nhìn từ trái qua phải

Hình 2: nhìn từ phải qua trái

...
BÔ GIAO DUC VA ĐAO TAỌ ́ ̣ ̀ ̀ ̣
TR NG Đ I H C C U LONGƯỜ
KHOA K THU T CÔNG NGH
Đ ÁN MÔN H C
Đ Tài:
THI T K CHI U SÁNG TRONG NHÀ
&
NGOÀI TR I
GVHD: TR N NG C NAM
SVTH: Đ NG TI N PHÁT
L P : ĐI N – ĐI N T (K11)
MSSV: 1111013010
THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG TRONG NHÀ & NGOÀI TRỜI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG TRONG NHÀ & NGOÀI TRỜI - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG TRONG NHÀ & NGOÀI TRỜI 9 10 788