Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế công nghệ nhà máy thực phẩm

Được đăng lên bởi hiento
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 964 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Môn: THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY THỰC PHẨM

ĐỀ TÀI

THIẾT LẬP TỔNG MẶT BẰNG
CHO NHÀ MÁY CHẾ BIẾN
SỮA (ĐỊA ĐIỂM GIẢ ĐỊNH)

GVHD: Nguyễn Hữu Quyền
Lớp: 01DHTP1_Thứ 2_tiết 9+10
Nhóm: 7
Trần Mai Đăng

2005100431

Biện Thị Hồng Thắm

2005100062

Nguyễn Ngọc Thùy

2005100384

Nguyễn Thị Minh Trang 2005100091
Trịnh Đình Trung Trực

2005100019

Trần Thị Huỳnh Xuân

2005100072

TP. HCM, 6/2013

Thiết lập tổng mặt bằng cho nhà máy chế biến sữa tiệt trùng
MỤC LỤC

Thiết lập tổng mặt bằng cho nhà máy chế biến sữa tiệt trùng

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN
1.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ
Ngành công nghiệp sữa trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng
hiện nay đang rất phát triển. Theo số liệu thống kê, tốc độ tăng dân số hằng
năm của nước ta vào khoảng 1,35%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2006 là
8,2%, GDP tăng 7,8% và thu nhập bình quân đầu người đạt 715 USD. Cùng
với mức sống của người dân dần được nâng cao, nhu cầu sử dụng các sản
phẩm thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cũng tăng lên. Do vậy sự phát
triển của ngành công nghiệp chế biến sữa là một hệ quả tất yếu, phù hợp với
xu thế thời đại.
Bên cạnh đó, sữa là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng trong
chiến lược phát triển nòi giống, tang chiều cao, cải thiện thể chất cho người
Việt Nam. Do đó việc phát triển chăn nuôi bò sữa và sản xuất sữa rất cần thiết
cho việc giải quyết các vấn đề suy dinh dưỡng và bệnh tật cho các nước đang
phát triển trong đó có nước ta.
Ngày 26/04/2005 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã ký Quyết định số
22/2005/QĐ-BCN về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp
Sữa Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Trong đó bao gồm
một số nội dung sau:
Mục tiêu tổng quát:
Phấn đấu tăng sản lượng sữa toàn ngành trung bình 6 – 7%/năm giai
đoạn 2001 – 2005 và 5 – 6%/năm giai đoạn 2006 – 2010.
Bảng 1.1.1. Dự kiến sản lượng đến năm 2010 (quy ra sữa tươi)
Chỉ tiêu

Đơn vị

2000

2005

1. Số lượng sữa tiêu dùng trong nước:
Ngàn
- Dân số
77.685,5 83.352
người
- Mức tiêu dùng Lít/người 5,9
8
bình quân mỗi
1

2010

87.758
10

Tăng trưởng bình quân
hàng năm (%/năm)
2001-2005 2006-2010

Thiết lập tổng mặt bằng cho nhà máy chế biến sữa tiệt trùng
người
- Lượng sữa
tiêu dùng

Ngàn lít

460.000

667.000

trong nước
2. Số lượng sữa xuất khẩu:
- Sữa bột
Tấn
34.400
(Quy ra sữa tươi) (Ngàn lít) 258.000
- Sữa đặc
Ngàn hộp 1.000
(Quy ra sữa tươi) Ngàn lít
1.000

44. 000
330. 000
1.104
1.104

Cộng 1 + 2

998....
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế công nghệ nhà máy thực phẩm - Người đăng: hiento
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Thiết kế công nghệ nhà máy thực phẩm 9 10 185