Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế công trình

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 169 trang   |   Lượt xem: 4858 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LEED Rating System
rd
3 Public Comment Draft

BUILDING DESIGN & CONSTRUCTION
Includes:
New Construction
Core & Shell
Schools
Retail
Data Centers
Warehouse & Distribution Centers
Hospitality
Healthcare

Prerequisite: Integrated Project Planning and Design ..................................................................... 7
Healthcare ........................................................................................................................................ 7
Credit: Integrative Process .................................................................................................................. 8
NC, CS, Schools, Retail NC, Data Centers, Warehouse & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare
.......................................................................................................................................................... 8

LOCATION AND TRANSPORTATION (LT) ......................................................... 11
LT Prerequisite: Sensitive Land Protection ..................................................................................... 11
NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouse & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare
........................................................................................................................................................ 11
LT Credit: LEED for Neighborhood Development Location ........................................................... 14
NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouse & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare
........................................................................................................................................................ 14
LT Credit: High Priority Site .............................................................................................................. 15
NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouse & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare
........................................................................................................................................................ 15
LT Credit: Surrounding Density and Diverse Uses ........................................................................ 16
NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality ....................................................................... 16
Warehouse & Distribution Centers .............................................................................................
LEED Rating System
3
rd
Public Comment Draft
BUILDING DESIGN & CONSTRUCTION
Includes:
New Construction
Core & Shell
Schools
Retail
Data Centers
Warehouse & Distribution Centers
Hospitality
Healthcare
Thiết kế công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế công trình - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
169 Vietnamese
Thiết kế công trình 9 10 902