Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế đồ án môn học chi tiết máy

Được đăng lên bởi Quởn
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 961 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thiết kế đồ án chi tiết máy là một việc rất quan trong, Giúp cho sinh viên cơ khí
nói chung có cái nhìn tổng quan về nền công nghiệp phát triển như vũ bão. Đồng
thời có cơ hội tổng hợp lại kiến thức một số môn đã học như : Nguyên lý – Chi tiết
máy, Sức bền vật liệu , Dung sai …… Và làm quen với việc thiết kế.
Trong các nhà máy xí nghiệp sản xuất, Để vận chuyển nguyên vật liệu hoặc sản
phẩm thì cần máy vận chuyển gián đoạn hay liên tục.Công nghiệp phát triển thì
khả năng tự động hóa được sử dụng rộng rãi trong các sơ sở nhà máy xí nghiệp sản
xuất. Băng tải được sử dụng nhiều trong việc vận chuyển sản phẩm hoặc vật liệu từ
nơi này sang nơi khác trong nhà máy một cách liên tục.Vì vậy, muốn cho băng tải
hoạt động có hiệu quả cao, thì ta cần thiết kế hệ thống dẫn động sao cho phù hợp
với yêu cầu thực tiễn.
Với khoảng thời gian và những hiểu biết còn hạn chế, cùng với kinh nghiệm
thực tế chưa nhiều nên trong quá trình thiết kế không tránh khỏi những sai sót.
Em xin chân thành cảm ơn thầy VĂN HỮU THỊNH đã tận tình chỉ bảo giúp em
hoàn thành môn học “ Thiết kế đồ án môn học chi tiết máy “ – THIẾT KẾ HỆ
DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ.

Tp.HCM, ngày tháng 07 năm 2010
Sinh viên thực hiện
( Ký , ghi rõ họ tên )

Đoàn Công Chương

Mục Lục

Đầu đề thiết kế môn học chi tiết máy...................................................................Trang 3
Nhận xét của GVHD............................................................................................Trang 4
Phần I : CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN
Chọn động cơ điện...............................................................................................Trang 5
Phân phối tỉ số truyền..........................................................................................Trang 6
Phần II: THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN
Bộ truyền xích......................................................................................................Trang 8
Bộ truyền bánh răng........................................................................................Trang 12
Bộ truyền bánh răng ( cấp nhanh ).....................................................................Trang 14
Bộ truyền bánh răng ( cấp chậm )......................................................................Trang 20
Phần III: THIẾT KẾ TRỤC VÀ THEN BẰNG.............................................Trang 26
TRỤC I của hộp giảm tốc..................................................................................Trang 27
TRỤC II của hộp giảm tốc...............................
Thiết kế đồ án chi tiết máy là một việc rất quan trong, Giúp cho sinh viên cơ khí
nói chung i nhìn tổng quan về nền công nghiệp phát triển như bão. Đồng
thời có cơ hội tổng hợp lại kiến thức một số môn đã học như : Nguyên lý – Chi tiết
máy, Sức bền vật liệu , Dung sai …… Và làm quen với việc thiết kế.
Trong các nhà máy xí nghiệp sản xuất, Để vận chuyển nguyên vật liệu hoặc sản
phẩm t cần máy vận chuyển gián đoạn hay liên tục.Công nghiệp phát triển thì
khả năng tự động hóa được sử dụng rộng rãi trong các sơ sở nhà máy xí nghiệp sản
xuất. Băng tải được sử dụng nhiều trong việc vận chuyển sản phẩm hoặc vật liệu từ
nơi này sang nơi khác trong nhà máy một cách liên tục.Vì vậy, muốn cho băng tải
hoạt động hiệu quả cao, thì ta cần thiết kế hệ thống dẫn động sao cho phợp
với yêu cầu thực tiễn.
Với khoảng thời gian những hiểu biết còn hạn chế, cùng với kinh nghiệm
thực tế chưa nhiều nên trong quá trình thiết kế không tránh khỏi những sai sót.
Em xin chân thành cảm ơn thầy VĂN HỮU THỊNH đã tận tình chỉ bảo giúp em
hoàn thành môn học Thiết kế đồ án môn học chi tiết máy THIẾT KẾ HỆ
DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ.
Tp.HCM, ngày tháng 07 năm 2010
Sinh viên thực hiện
( Ký , ghi rõ họ tên )
Đoàn Công Chương
Thiết kế đồ án môn học chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế đồ án môn học chi tiết máy - Người đăng: Quởn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Thiết kế đồ án môn học chi tiết máy 9 10 146