Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế đồ án môn học Chi tiết máy – Đề 2 Phương án 2

Được đăng lên bởi Leo Tran
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 8952 lần   |   Lượt tải: 120 lần
Thiết kế đồ án môn học Chi tiết máy – Đề 2 Phương án 2

GVHD: VĂN HỮU THỊNH

Lời mở đầu

Thiết kế đồ án chi tiết máy là một việc rất quan trong, Giúp cho sinh viên cơ khí
nói chung có cái nhìn tổng quan về nền công nghiệp phát triển như vũ bão. Đồng thời
có cơ hội tổng hợp lại kiến thức một số môn đã học như : Nguyên lý – Chi tiết máy,
Sức bền vật liệu , Dung sai …… Và làm quen với việc thiết kế.
Trong các nhà máy xí nghiệp sản xuất, Để vận chuyển nguyên vật liệu hoặc sản
phẩm thì cần máy vận chuyển gián đoạn hay liên tục.Công nghiệp phát triển thì khả
năng tự động hóa được sử dụng rộng rãi trong các sơ sở nhà máy xí nghiệp sản xuất.
Băng tải được sử dụng nhiều trong việc vận chuyển sản phẩm hoặc vật liệu từ nơi này
sang nơi khác trong nhà máy một cách liên tục.Vì vậy, muốn cho băng tải hoạt động
có hiệu quả cao, thì ta cần thiết kế hệ thống dẫn động sao cho phù hợp với yêu cầu
thực tiễn.
Với khoảng thời gian và những hiểu biết còn hạn chế, cùng với kinh nghiệm thực
tế chưa nhiều nên trong quá trình thiết kế không tránh khỏi những sai sót.
Em xin chân thành cảm ơn thầy VĂN HỮU THỊNH đã tận tình chỉ bảo giúp em
hoàn thành môn học “ Thiết kế đồ án môn học chi tiết máy “ – THIẾT KẾ HỆ DẪN
ĐỘNG CƠ KHÍ.

Tp.HCM, ngày tháng 07 năm 2010
Sinh viên thực hiện
( Ký , ghi rõ họ tên )

Võ Văn Cường

Sinh viên thực hiện : VÕ VĂN CƯỜNG – MSSV: 07106028

Trang 1

Thiết kế đồ án môn học Chi tiết máy – Đề 2 Phương án 2

GVHD: VĂN HỮU THỊNH

Mục Lục

Đầu đề thiết kế môn học chi tiết máy...................................................................Trang 3
Nhận xét của GVHD............................................................................................Trang 4
Phần I : CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN
Chọn động cơ điện...............................................................................................Trang 5
Phân phối tỉ số truyền..........................................................................................Trang 6
Phần II: THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN
Bộ truyền xích......................................................................................................Trang 8
Bộ truyền bánh răng........................................................................................Trang 12
Bộ truyền bánh răng ( cấp nhanh ).....................................................................Trang 14
Bộ truyền bánh răng ( cấp chậm )......................................................................Trang 20
Phần III: THIẾT KẾ TRỤC VÀ THEN ...
Thiết kế đồ án môn học Chi tiết máy – Đề 2 Phương án 2 GVHD: VĂN HỮU THỊNH
Lời mở đầu
Thiết kế đồ án chi tiết máy là một việc rất quan trong, Giúp cho sinh viên khí
nói chung có cái nhìn tổng quan về nền công nghiệp phát triển như vũ bão. Đồng thời
hội tổng hợp lại kiến thức một số môn đã học như : Nguyên lý Chi tiết máy,
Sức bền vật liệu , Dung sai …… Và làm quen với việc thiết kế.
Trong các nhà máy xí nghiệp sản xuất, Để vận chuyển nguyên vật liệu hoặc sản
phẩm thì cần máy vận chuyển gián đoạn hay liên tục.Công nghiệp phát triển thì khả
năng tự động hóa được sử dụng rộng rãi trong các sở nhà máy nghiệp sản xuất.
Băng tải được sử dụng nhiều trong việc vận chuyển sản phẩm hoặc vật liệu từ nơi này
sang nơi khác trong nhà máy một cách liên tục.Vì vậy, muốn cho băng tải hoạt động
hiệu qu cao, thì ta cần thiết kế hệ thống dẫn động sao cho phù hợp với yêu cầu
thực tiễn.
Với khoảng thời gian những hiểu biết còn hạn chế, cùng với kinh nghiệm thực
tế chưa nhiều nên trong quá trình thiết kế không tránh khỏi những sai sót.
Em xin chân thành cảm ơn thầy VĂN HỮU THỊNH đã tận tình chỉ bảo giúp em
hoàn thành môn học “ Thiết kế đồ án môn học chi tiết máy “THIẾT KẾ HỆ DẪN
ĐỘNG CƠ KHÍ.
Tp.HCM, ngày tháng 07 năm 2010
Sinh viên thực hiện
( Ký , ghi rõ họ tên )
Võ Văn Cường
Sinh viên thực hiện : VÕ VĂN CƯỜNG – MSSV: 07106028 Trang 1
Thiết kế đồ án môn học Chi tiết máy – Đề 2 Phương án 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế đồ án môn học Chi tiết máy – Đề 2 Phương án 2 - Người đăng: Leo Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Thiết kế đồ án môn học Chi tiết máy – Đề 2 Phương án 2 9 10 851