Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế đồng hồ thời gian thực

Được đăng lên bởi icloud113-gmail-com
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 995 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề tài: Thiết kế đồng hồ thời gian thực
Lớp : 46P
Nhóm sinh viên thực hiện:




Lê Xuân Trà
Lê Đức Điền
Trần Đình Trường

MSSV: DTK1051020401
MSSV: DTK1051020345
MSSV:

LỜI MỞĐẦU
Chương I : Giới Thiệu Chung
1) Sơ Lược:
Trong công nghệ điện tử vi xử lý, vi điều khiển là một thành phần quan trọng không
thể thiếu nó mang nhiều tính ưu việt: có thể thay thế một mạch điện phức tạp bằng một vi
mạch nhỏ gọn với chi phí thấp hơn, nhưng ứng dụng lại đa dạng và linh hoạt hơn, tiết
kiệm năng lượng hơn, tốc độ xử lý nhanh hơn,…

Để học tập tốt và hiểu sâu về môn học vi xử lý-vi điều khiển ngoài những kiến thức trên
sách vở cần
có những ứng dụng vào thực tế. Trên cơ sở đó chúng em tìm hiểu và thiết kế sản phẩm là
mạch ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC dùng vi điều khiển 89C52 của ATMEL. Có khả
năng điều chỉnh và thay đổi được thời gian, có khả năng lưu giờ khi mất điện.

2) Sơ đồ khối:

Chương II: Các linh kiện chính được sử dụng trong mạch.
1.
Vi điều khiển 89c52
a) Giới thiệu chung
Vi điều khiển 8051 được Intel cho ra đời vào năm 1980 thuộc vi điều khiển đầu tiên của họ MCS-51.
Hiện tại rất nhiều nhà sản xuất như Siemens, Advanced Micro Devices, Fusisu và Philips tập trung
phát triển các sản phẩm trên cơ sở 8051.Atmel là hãng đã cho ra đời các chip 89C51, 52, 55 và sau
đó cải tiến thêm, hãng cho ra đời 89S51, 89S52, 89S8252… Cấu hình 89C52: + 8KB bộ nhớ chương
trình. + Dao động bên ngoài với thạch anh
AT89C52 là vi điều khiển do Atmel sản xuất, có
các đặc tính như sau:
- 8 KB PEROM (Flash Programmable and Erasable Read Only Memory), có
khả năng tới 1000 chu kỳ ghi xoá
- Tần số hoạt động từ: 0Hz đến 24 MHz
- 3 mức khóa bộ nhớ lập trình
- 256 Byte RAM nội.
- 32 Port xuất /nhập I/O 8 bit.

- 3 bộ Timer/counter 16 Bit.

Với con Vi điều khiển này có 40 chân sau khi đã trừ các chân : 9,18,19,20,29,30,31,40 ra ta còn dư lại 32
chân
Nhìn vào sơ đồ ta thấy chân số 9 là chân Reset, 18,19 nối với thạch anh 12Mhz và 2 tụ 33P, chân 20 nối
với cực - của nguồn điện, chân 40 nối với cực + của nguồn điện.
2.

Giới thiệu chung về DS1307

IC thời gian thực là họ vi điều khiển của hãng Dallas Semiconductor (một công ty thuộc Maxim
Integrated Products). DS1307 có một số đặc trưng cơ
bản sau:
-

DS1307 là IC thời gian thực với nguồn cung cấp nhỏ dùng để cập nhật thời gian và

ngày tháng
-

SRAM :56bytes

-

Địa chỉ và dữ liệu được truyền nối tiệp qua 2 đường bus 2 chiều

-

DS1307 có môt mạch cảm biến điện áp dùng để dò các điện áp lỗi và tự động đóng

ngắt với nguồn pin cung cấp 3V:
+ DS1307 ...
Đề tài: Thiết kế đng h thi gian thc
Lp : 46P
Nhóm sinh viên thc hin:
Lê Xuân Trà MSSV: DTK1051020401
Lê Đức Đin MSSV: DTK1051020345
Trần Đình Trường MSSV:
LI MỞĐU
Chương I : Gii Thiu Chung
1) Lược:
Trong công ngh đin t vi x lý, vi điều khin là mt thành phn quan trng không
th thiếu nó mang nhiều tính ưu việt: có th thay thế mt mch đin phc tp bng mt vi
mch nh gn vi chi phí thấp hơn, nhưng ng dng lại đa dạng linh hoạt hơn, tiết
kim năng lượng hơn, tốc độ x lý nhanh hơn,…
Đ hc tp tt hiu sâu v môn hc vi x -vi điu khin ngoài nhng kiến thc trên
ch v cn
nhng ng dng vào thc tế. Trên cơ sở đó chúng em tìm hiu thiết kế sn phm
mạch ĐNG H THI GIAN THC ng vi điều khin 89C52 ca ATMEL. Có kh
năng điu chnh và thay đổi được thi gian, kh năng lưu giờ khi mất điện.
2) đồ khi:
Thiết kế đồng hồ thời gian thực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế đồng hồ thời gian thực - Người đăng: icloud113-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Thiết kế đồng hồ thời gian thực 9 10 198