Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế hệ thống cán đúc liên tục vật liệu nhôm ở trạng thái bán lỏng

Được đăng lên bởi Hai Tac
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 2292 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo cáo thực tập
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trong quá trình thưc tập tại xưởng chúng em được tham gia thiết kế hệ thống cán
đúc liên tục vật liệu nhôm ở trạng thái bán lỏng.ở đây trạng thái bán lỏng được tao
ra qua cái máng làm nguội
*Mục đích của việc thiết kế: Nhằm tạo ra hệ thống cán đúc vật liệu nhôm nhằm ở
trạng thái bán lỏng sau khi qua máng làm nguội.
*Ưu điểm của phương pháp :
Năng lượng sử dụng thấp,yêu cầu thiết bị và chi phí vận hành thấp và tốc độ đông
đặc nhanh.Bằng việc cán đúc ở rạng thái bán lỏng có thể cho ta cải thiện được độ
giản dài cũng như tổ chức của hợp kim nhôm.
*Nhược điểm của phương pháp : không thích hợp với tốc độ đúc thấp.
*Cách tiến hành;
Nấu nhôm A356 đến nhiệt độ 630-6500C ta đem rót,kim loại được rót qua máng
làm nguội với bề mặt đã được phủ BN nhằm chống dính.Kim loại sau khi qua
máng làm nguội sẽ ở trạng thái bán lỏng tại nhiệt độ 600-6050C.Kim loại chảy từ
từ vào miệng ống và được cán qua hệ thống máy cán.Sau đó thanh nhôm sau khi
cán được đem xử lí nhiệt T6 nhằm làm cứng nhân tạo ,độ cứng và độ đàn hồi ổn
định.
Mô hình như sau:

SV THỰC HIỆN: ĐỖ XUÂN TRÍ
SVSV
:2007CT21

Page 1

Báo cáo thực tập

Kích thước chi tiết thiết bị được thiết kế như sau:
1.Chọn thép chữ L:

100mm
8mm

R12
R4
1200mm

2.Bánh cán

SV THỰC HIỆN: ĐỖ XUÂN TRÍ
SVSV
:2007CT21

Page 2

Báo cáo thực tập

3.Thùng dẫn Graphit

SV THỰC HIỆN: ĐỖ XUÂN TRÍ
SVSV
:2007CT21

Page 3

Báo cáo thực tập

150
60

160 mm

30

100mm
21,09
360 mm

123

SV THỰC HIỆN: ĐỖ XUÂN TRÍ
SVSV
:2007CT21

Page 4

Báo cáo thực tập
4.Chọn loại ổ trục
Dùng loại ổ bi đỡ chặn 1 dãy cỡ nhẹ
Kí hiệu
ổ
207

d

35

D

B

72

17

r

2.0

Đường
kính
bi,mm
11,11

C,kN

C0 ,kN

20,1

13,9

r
5.55
D

5.55

d
17
Bản 3D:

SV THỰC HIỆN: ĐỖ XUÂN TRÍ
SVSV
:2007CT21

Page 5

Báo cáo thực tập

5.Bánh răng
Bánh răng được làm bằng thép C45 tôi cải thiện,độ bền HB 192-240.
Mô đun bánh răng : m=4
Số răng :Z=75
Góc ăn khớp:α=21,5050
Đường kính đáy: d=293,06mm
Đường kính đỉnh: D=302,74mm

SV THỰC HIỆN: ĐỖ XUÂN TRÍ
SVSV
:2007CT21

Page 6

Báo cáo thực tập

Đường kính trục lắp bánh răng :D=35mm.
6.Kết cấu thanh đỡ ổ trục

SV THỰC HIỆN: ĐỖ XUÂN TRÍ
SVSV
:2007CT21

Page 7

Báo cáo thực tập

Bu lông cỡ M12
Thanh ngang kích thước:200x60x60
Bán kính đoạn đỡ ổ bi :R=36mm

SV THỰC HIỆN: ĐỖ XUÂN TRÍ
SVSV
:2007CT21

Page 8

Báo cáo thực tập
Sau khi lắp

7.Tính toán công suất động cơ
Tính toán mô men cán và lưc cán.
Lực cán P=10,511(Tấn)
Mô men cán Mc=0.505(T.m)
Mô men động cơ: Mfđc=0.0335(T.m)
SV THỰC HIỆN: ĐỖ ...
Báo cáo thc tp
SV THC HIỆN: ĐỖ XUÂN TRÍ
SVSV :2007CT21 Page 1
BÁO CÁO THC TP TT NGHIP
Trong quá trình thưc tập tại xưởng chúng em được tham gia thiết kế h thng cán
đúc liên tục vt liu nhôm trng thái bán lng. đây trạng thái bán lỏng được tao
ra qua cái máng làm ngui
*Mục đích của vic thiết kế: Nhm to ra h thống cán đúc vật liu nhôm nhm
trng thái bán lng sau khi qua máng làm ngui.
*Ưu điểm của phương pháp :
Năng lượng s dng thp,yêu cu thiết b và chi phí vn hành thp và tốc độ đông
đặc nhanh.Bng việc cán đúc ở rng thái bán lng có th cho ta ci thiện được độ
gin dài ng như tổ chc ca hp kim nhôm.
*Nhược điểm của phương pháp : không thích hợp vi tốc độ đúc thấp.
*Cách tiến hành;
Nấu nhôm A356 đến nhiệt độ 630-650
0
C ta đem rót,kim loại được rót qua máng
làm ngui vi b mặt đã được ph BN nhm chng dính.Kim loi sau khi qua
máng làm ngui s trng thái bán lng ti nhiệt độ 600-605
0
C.Kim loi chy t
t vào ming ống và được cán qua h thng máy cán.Sau đó thanh nhôm sau khi
cán được đem xử lí nhit T6 nhm làm cng nhân tạo ,độ cứng và độ đàn hồi n
định.
Mô hình như sau:
thiết kế hệ thống cán đúc liên tục vật liệu nhôm ở trạng thái bán lỏng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế hệ thống cán đúc liên tục vật liệu nhôm ở trạng thái bán lỏng - Người đăng: Hai Tac
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
thiết kế hệ thống cán đúc liên tục vật liệu nhôm ở trạng thái bán lỏng 9 10 682