Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hệ thống cô đặc một nồi nước táo

Được đăng lên bởi vietbenluc
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 4131 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Đại học Cần Thơ

GVHD: PGs.Ts. Nguyễn Văn Mười

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
---------

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THỰC PHẨM
THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÔ ĐẶC 1 NỒI
NƯỚC TÁO

Giáo viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

PGs.Ts. Nguyễn Văn Mười

Nguyễn Hoàng Vủ
MSSV: 2111679
Lớp: CB1108A1

Cần Thơ, 2013

Đại học Cần Thơ

GVHD: PGs.Ts. Nguyễn Văn Mười

LỜI NÓI ĐẦU
Theo chương trình đào tạo ngành công nghệ thực phẩm, sinh viên sẽ thực hiện
niên luận kỹ thuật thực phẩm. Việc thực hiện niên luận nhằm giúp sinh viên làm quen
với việc thiết kế một thiết bị chế biến và lựa chọn vật liệu thích hợp. Đồng thời, niên
luận này còn giúp sinh viên tổng hợp được kiến thức đã học ở các môn cơ sở.
Được sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Văn Mười, em đã thực hiện niên luận kỹ
thuật thực phẩm với đề tài:“Thiết kế hệ thống cô đặc 1 nồi dung dịch nước táo”
Tuy đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện niên luận, nhưng với kiến thức
còn hạn chế, quyển niên luận này vẫn có những thiếu sót không mong muốn, rất mong
nhận được sự đóng góp của quý Thầy, Cô cũng như các bạn trong ngành Công nghệ
thực phẩm để bản thân rút ra kinh nghiệm và thành công hơn trong những đề tài tiếp
theo.
Cuối cùng, xin chân thành cám ơn các Thầy cô trong bộ môn Công nghệ thực
phẩm đã tạo điều kiện cho em thực hiện niên luận này. Em xin cảm ơn sự giúp đỡ tận
tình của Cô Trần Thanh Trúc và Thầy Nguyễn Văn Mười trong suốt thời gian thực
hiện niên luận cùng các anh chị trong ngành cũng như các bạn cùng lớp.
Xin chân thành cảm ơn !
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Hoàng Vủ
(Email: nguyenhoangvu14@gmail.com)

Sv: Nguyễn Hoàng Vủ - Công nghệ thực phẩm K37

1

Đại học Cần Thơ

GVHD: PGs.Ts. Nguyễn Văn Mười

MỤC LỤC

Sv: Nguyễn Hoàng Vủ - Công nghệ thực phẩm K37

2

Đại học Cần Thơ

GVHD: PGs.Ts. Nguyễn Văn Mười

DANH SÁCH BẢNG

Sv: Nguyễn Hoàng Vủ - Công nghệ thực phẩm K37

3

Đại học Cần Thơ

GVHD: PGs.Ts. Nguyễn Văn Mười

QUY ƯỚC KÝ HIỆU
Để đơn giản trong việc chú thích tài liệu, quy ước ký hiệu như sau:
- [AI – x] – Sổ tay quá trình và thiết bị Công nghệ hóa chất, tập 1. Nhà xuất bản
Khoa học và Kỹ thuật
- [AII – x] – Sổ tay quá trình và thiết bị Công nghệ hóa chất, tập 2. Nhà xuất bản
Khoa học và Kỹ thuật
- [B – x] – Sổ tay thiết kế thiết bị hóa chất và chế biến thực phẩm đa dụng, T.S
Phan Văn Thơm.
- [C – x] – Các quá trình và thiết bị trong Công nghệ hóa chất và thực phẩm, tập
3 – Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt, tác giả Phạm Xuân Toản.
Với:

x: số trang
Số chỉ công th...
Đại học Cần Thơ GVHD: PGs.Ts. Nguyễn Văn Mười
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
----- ----
Cần Thơ, 2013
Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Hoàng Vủ
MSSV: 2111679
Lớp: CB1108A1
ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THỰC PHẨM
THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÔ ĐẶC 1 NỒI
NƯỚC TÁO
Giáo viên hướng dẫn:
PGs.Ts. Nguyễn Văn Mười
Thiết kế hệ thống cô đặc một nồi nước táo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hệ thống cô đặc một nồi nước táo - Người đăng: vietbenluc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Thiết kế hệ thống cô đặc một nồi nước táo 9 10 859