Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hệ thống cung cấp khí CNG cho động cơ 1TR-FE lắp trên ô tô INNOVA

Được đăng lên bởi Siêu Quậy
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 2621 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Thiết kế hệ thống cung cấp khí CNG cho động cơ 1TR-FE lắp trên ô tô INNOVA

Mục Lục
Trang
Mục Lục
1
LỜI NÓI ĐẦU
3
1. Tổng quan về hệ thống nhiên liệu khí động cơ đốt trong.
4
1.1. Sự cần thiết phải có nguồn nhiên liệu thay thế nguồn nhiên liệu lỏng truyền
thống.
4
1.2. Giới thiệu về khí nén thiên nhiên.
5
1.2.1. Nguồn gốc, quá trình khai thác và sử lý khí.
5
1.2.2. Tính chất của khí CNG.
7
1.3. Các phương án cung cấp khí CNG cho động cơ đốt trong.
10
1.3.1. Cung cấp khí CNG cho động cơ sử dụng bộ hòa trộn.
10
1.3.2. Cung cấp CNG cho động cơ sử dụng bộ hòa trộn kết hợp với van tiết lưu và
van công suất.
12
1.3.3. Cung cấp CNG cho động cơ bằng phương pháp phun CNG trên đường nạp.13
1.3.4. Cung cấp CNG cho động cơ bằng phương pháp phun CNG trực tiếp vào
buồng cháy.
15
2. Giới thiệu tổng quát về ô tô INNOVA và động cơ 1TR-FE.
16
2.1. Giới thiệu chung về ô tô INNOVA.
16
2.2. Đặc điểm tổng quát động cơ 1TR-FE.
17
2.2.1. Động cơ.
17
2.2.2. Cơ cấu phối khí.
19
2.2.3. Hệ thống nhiên liệu.
20
2.2.4. Hệ thống kiểm soát khí xả.
22
2.2.5. Hệ thống xả.
22
2.2.6. Hệ thống làm mát.
23
2.2.7. Hệ thống bôi trơn.
23
2.2.8. Hệ thống đánh lửa.
24
2.2.9. Hệ thống khởi động.
25
2.2.10. Hệ thống nạp.
25
3. Thiết kế tổng quát hệ thống cung cấp khí CNG cho động cơ 1TR-FE lắp trên ô tô
INNOVA.
26
3.1. Sơ đồ hệ thống nhiên liệu CNG.
26
3.2. Các bộ phận chính của hệ thống cung cấp khí CNG.
29
3.2.1. Bình chứa CNG.
29
3.2.2. Van bình chứa.
30
1

Thiết kế hệ thống cung cấp khí CNG cho động cơ 1TR-FE lắp trên ô tô INNOVA
3.2.3. Van nạp.
3.2.4. Van điện từ.
3.2.5. Bộ giảm áp.
3.2.6. Bộ hoà trộn.
3.2.7. Cơ cấu tiết lưu.
3.2.8. Van công suất.
3.2.9. Van không tải
4. Tính toán nhiệt động cơ.
4.1. Tính toán nhiệt khi động cơ dùng xăng.
4.1.1. Các số liệu ban đầu.
4.1.2. Các thông số chọn.
4.1.3. Tính toán các chu trình công tác.
4.2. Tính toán nhiệt khi động cơ dùng CNG.
4.2.1. Các số liệu ban đầu.
4.2.2. Các thông số chọn.
4.2.3. Tính toán các chu trình công tác.
5. Thiết kế hệ thống nhiên liệu CNG.
5.1. Tính toán thiết kế bộ hoà trộn.
5.2. Tính toán tiết lưu trong mạch cung cấp chính.
5.3. Tính toán ziclơ mạch công suất.
6. Phương pháp lắp đặt bố trí hệ thống nhiên liệu khí CNG trên ô tô INNOVA.
6.1. Sơ đồ bố trí.
6.2. Các triệu chứng hư hỏng của hệ thống nhiên liệu CNG và biện pháp kiểm
khắc phục.
6.2.1. Động cơ khó hoặc không khởi động được.
6.2.2. Tiêu thụ nhiều nhiên liệu.
6.2.3. Động cơ mất công suất ở tốc độ cao, gia tốc kém.
6.3. Quy trình kiểm tra và lắp đặt bộ giảm áp.
7. Kết luận...
Thiết kế hệ thống cung cấp khí CNG cho động cơ 1TR-FE lắp trên ô tô INNOVA
Mục Lục
Trang
Mục Lục 1
LỜI NÓI ĐẦU 3
1. Tổng quan về hệ thống nhiên liệu khí động cơ đốt trong. 4
1.1. Sự cần thiết phải nguồn nhiên liệu thay thế nguồn nhiên liệu lỏng truyền
thống. 4
1.2. Giới thiệu về khí nén thiên nhiên. 5
1.2.1. Nguồn gốc, quá trình khai thác và sử lý khí. 5
1.2.2. Tính chất của khí CNG. 7
1.3. Các phương án cung cấp khí CNG cho động cơ đốt trong. 10
1.3.1. Cung cấp khí CNG cho động cơ sử dụng bộ hòa trộn. 10
1.3.2. Cung cp CNG cho động sử dụng bộ hòa trộn kết hp với van tiết lưu
van công suất. 12
1.3.3. Cung cấp CNG cho động cơ bằng phương pháp phun CNG trên đường nạp.13
1.3.4. Cung cấp CNG cho động bằng phương pháp phun CNG trực tiếp o
buồng cháy. 15
2. Giới thiệu tổng quát về ô tô INNOVA và động cơ 1TR-FE. 16
2.1. Giới thiệu chung về ô tô INNOVA. 16
2.2. Đặc điểm tổng quát động cơ 1TR-FE. 17
2.2.1. Động cơ. 17
2.2.2. Cơ cấu phối khí. 19
2.2.3. Hệ thống nhiên liệu. 20
2.2.4. Hệ thống kiểm soát khí xả. 22
2.2.5. Hệ thống xả. 22
2.2.6. Hệ thống làm mát. 23
2.2.7. Hệ thống bôi trơn. 23
2.2.8. Hệ thống đánh lửa. 24
2.2.9. Hệ thống khởi động. 25
2.2.10. Hệ thống nạp. 25
3. Thiết kế tổng quát h thống cung cấp kCNG cho động cơ 1TR-FE lắp trên ô tô
INNOVA. 26
3.1. Sơ đồ hệ thống nhiên liệu CNG. 26
3.2. Các bộ phận chính của hệ thống cung cấp khí CNG. 29
3.2.1. Bình chứa CNG. 29
3.2.2. Van bình chứa. 30
1
Thiết kế hệ thống cung cấp khí CNG cho động cơ 1TR-FE lắp trên ô tô INNOVA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hệ thống cung cấp khí CNG cho động cơ 1TR-FE lắp trên ô tô INNOVA - Người đăng: Siêu Quậy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Thiết kế hệ thống cung cấp khí CNG cho động cơ 1TR-FE lắp trên ô tô INNOVA 9 10 669