Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hệ thống đèn điều khiển giao thông

Được đăng lên bởi tiennguyenks-gmail-com
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1923 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Luận văn
Đề tài: Thiết kế hệ thống đèn điều khiển
giao thông

Báo cáo môn học:VI XỬ LÝ

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG

Mục lục
Trang
I.

ĐẶT VẤN ĐỀ

2

II.

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ

3

1. Mô tả hoạt động của hệ thống

3

2. Phương án thiết kế

3

3. Sơ đồ khối hệ thống

4

III. THIẾT KẾ

5

1. Khối xử lý

5

1.1 . Giới thiệu chung về vi điều khiển 8051

5

1.2. Chức năng của các chân tín hiệu

6

1.3. Bộ nhớ trên chip

10

1.4. Các Bộ định thời/Bộ đếm

11

1.5. Điều khiển ngắt

12

2. Khối giải mã

13

3. Khối hiển thị

15

IV. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

V.

16

1. Nguyên lý hoạt động

16

2. Sơ đồ nguyên lý mạch đèn giao thông

18

3. Chương trình điều khiển

18

MỞ RỘNG

23

Tài liệu tham khảo25

-1-

Báo cáo môn học:VI XỬ LÝ

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong hệ thống giao thông hiện nay ở nước ta, vấn đề về an toàn giao
thông và tránh ùn tắc tại các đô thị và thành phố lớn là một trong những
vấn đề hết sức cấp bách và được toàn xã hội quan tâm. Vì vậy các
phương tiện hướng dẫn giao thông đóng vai trò rất quan trọng, nó góp
phần hạn chế những xung đột xảy ra khi tham gia giao thông. Tại các đô
thị thì hệ thống đèn điều khiển giao thông là rất quan trọng. Hệ thống đèn
điều khiển giao thông không những có tác dụng hạn chế những xung đột
trong giao thông thành phố mà còn là công cụ điều khiển các luồng giao
thông nhằm hạn chế ùn tắc - một vấn đề nan giải tại các thành phố lớn. Vì
lí do trên, chúng em quyết định chọn đề tài “Thiết kế hệ thống đèn điều
khiển giao thông” cho bài tập lớn môn học “Vi xử lý”.-2-

Báo cáo môn học:VI XỬ LÝ

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG

II. PHUƠNG ÁN THIẾT KẾ
1.Mô tả hoạt động của hệ thống
Mật độ giao thông phát triển mạnh mẽ ở các đô thị lớn đòi hỏi hệ thống
điều khiển giao thông phải chính xác, linh hoạt, đơn giản nhưng hiệu quả
cao. Hệ thống đèn giao thông hai pha phần nào đã đáp ứng được những
yêu cầu trên.
Mỗi pha gồm các đèn: Xanh - Đỏ - Vàng điều khiển các phương tiện cơ
giới.
Hoạt động của từng pha ở chế độ điều khiển tự động như sau:
9 Đèn xanh: trong 20 giây, hướng đi ứng với pha này được

phép đi.
9 Đèn vàng: trong 3 giây, thông báo cho các phương tiện ứng

với pha này giảm tốc độ, chuẩn bị dừng lại.
9 Đèn đỏ: trong 27 giây, các phương tiện dừng lại.
9 Khi đèn xanh của làn đường 1 sáng thi đèn xanh của người

đi bộ ở làn đường kia cũng sang và ngược lai.

2.Phương án thiết kế
Hiện nay việc sử dụng các mạch số kết kợp với chíp vi điều khiển tr...
Luận văn
Đề tài: Thiết kế h thống đèn điều khin
giao thông
Thiết kế hệ thống đèn điều khiển giao thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hệ thống đèn điều khiển giao thông - Người đăng: tiennguyenks-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Thiết kế hệ thống đèn điều khiển giao thông 9 10 593