Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hệ thống lạnh tàu thủy

Được đăng lên bởi danhvan-20395
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH MÁY TÀU

119
12-2010

CHƯƠNG 8
TÍNH CHỌN CÁC THIỆT BỊ PHỤ CHO
HỆ THỐNG LÀM LẠNH

8.1. BÌNH TÁCH DẦU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI – KHOA CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU

ĐOÀN VĂN THỌ
LỚP: MTT47 – ĐH2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH MÁY TÀU

120
12-2010

8.1.1. Công dụng của bình tách dầu.
Các máy lạnh khi làm việc cần phải tiến hành bôi trơn các chi tiết
chuyển động nhằm giảm ma sát, tăng tuổi thọ thiết bị. Trong quá trình máy nén
làm việc dầu thường bị cuốn theo môi chất lạnh. Việc dầu bị cuốn theo môi
chất lạnh có thể gây ra các hiện tượng:
- Máy nén thiếu dầu, chế độ bôi trơn không tốt nên chóng hư hỏng.
- Dầu sau khi theo môi chất lạnh sẽ đọng bám ở các thiết bị trao đổi
nhiệt như thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi làm giảm hiệu quả trao đổi nhiệt,
ảnh hưởng chung đến chế độ làm việc của toàn hệ thống.
=> Để tách lượng dầu bị cuốn theo dòng môi chất khi máy nén làm việc,
ngay trên đầu ra đường đẩy của máy nén người ta bố trí bình tách dầu. Lượng
dầu được tách ra sẽ được hồi lại máy nén hoặc đưa về bình thu hồi dầu.
8.1.2. Phương pháp hồi dầu từ bình tách dầu
- Xả định kỳ về máy nén: Trên đường hồi dầu từ bình tách dầu về cacte
máy nén có bố trí van chặn hoặc van điện từ. Trong quá trình vận hành quan
sát thấy mức dầu trong cacte xuống quá thấp thì tiến hành hồi dầu bằng cách
mở van chặn hoặc nhấn công tắc mở van điện từ xả dầu.
- Xả tự động nhờ van phao: Sử dụng bình tách dầu có van phao tự động
hồi dầu. Khi mức dầu trong bình dâng lên cao, van phao nổi lên và mở cửa hồi
dầu về cacte máy nén.
8.1.3. Các lưu ý khi lắp đặt và sử dụng bình tách dầu.
Quá trình thu hồi dầu về cacte máy nén cần lưu ý các trường hợp đặc biệt sau:
- Đối với bình tách dầu chung cho nhiều máy nén. Nếu đưa dầu về bình
thu hồi dầu rồi bổ sung cho các máy nén sau thì không có vấn đề gì. Trường
hợp thu hồi trực tiếp về cacte của các máy nén rất dễ xảy ra tình trạng có máy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI – KHOA CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU

ĐOÀN VĂN THỌ
LỚP: MTT47 – ĐH2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH MÁY TÀU

121
12-2010

nén thừa dầu, máy khác lại thiếu. Vì vậy các máy nén đều có bố trí van phao và
tự động hồi dầu khi thiếu.
- Việc thu dầu về cacte máy nén khi đang làm việc, có nhiệt độ cao là
không tốt, vì vậy cần hồi dầu vào lúc hệ thống đang dừng, nhiệt độ bình tách
dầu thấp. Đối với bình thu hồi dầu tự động bằng van phao mỗi lần thu hồi
thường không nhiều lắm nên có thể chấp nhận được.
8.1.4. Tính toán bình tách dầu.
Bình tách dầu phải đảm bảo đủ lớn để tốc độ gas trong bình đạt yêu cầu.
a) Xác định đường kín...
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH MÁY TÀU 119
12-2010
CHƯƠNG 8
TÍNH CHỌN CÁC THIỆT BỊ PHỤ CHO
HỆ THỐNG LÀM LẠNH
8.1. BÌNH TÁCH DẦU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI – KHOA CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU
ĐOÀN VĂN THỌ
LỚP: MTT47 – ĐH2
Thiết kế hệ thống lạnh tàu thủy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hệ thống lạnh tàu thủy - Người đăng: danhvan-20395
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Thiết kế hệ thống lạnh tàu thủy 9 10 384