Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế hệ thống máy khuấy

Được đăng lên bởi ngoxuanbien123-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1016 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BỘ CÔNG NGHIỆP
TRƯỜNG ĐAỊ HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM
TRUNG TÂM TNTH CƠ KHÍ


Đồ án chi tiết máy

Đề tài

Thiết kế hệ thống dẫn động
máy khuấy

NSVTH : NHÓM 4
LỚP : DHOT1TLT
GVHD: DIỆP BẢO TRÍ

Tp Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2007
1

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN
CHƯƠNG II: THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG
CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ TRỤC VÀ TÍNH THEN
CHƯƠNG V: Ổ LĂN
CHƯƠNG VI: TÍNH TOÁN VỎ HỘP GIẢM TỐC
CHƯƠNG VII: KHỚP NỐI - BÔI TRƠN
CHƯƠNG VIII: DUNG SAI LẮP GHÉP

2

4
6
9
20
35
37
38
39

ĐỀ BÀI : ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY
Đề : thiết kế hệ thống truyền đọng cho máy khuấy.
Các số liệu cho biết:
- Công suất máy khuấy N = 8 Kw
- Số vòng quay trục máy khuấy:n = 70 v/ph
- Thời gian làm việc t = 60000
- Kiểu hộp giảm tốc : hộp giảm tốc hai cấp côn - trụ.

3

Chương I CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN
I/ CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN
Để chọn động cơ điện ta đi tính công suất cần thiết của động cơ :
Nct =

N


Trong đó:
N: công suất máy khuấy.
Ta có: η = ηđ. ηrc. ηrt. η3ol. ηk
Chọn ηđ = 0,96 : hiệu suất của bộ truyền đai
ηrc = 0,95 : hiệu suất bộ truyền bánh côn
ηrt = 0,96 : hiệu suất bộ truyền bánh răng trụ
ηol = 0,99 : hiệu suất một cặp ổ lăn
ηk = 0,99 : hiệu suất khớp nối
vậy: η = 0,96. 0,95. 0,96. 0,993. 0,99 = 0,841
do đó:
Nct =

9
=10,7 (kw)
0,841

Vậy ta phải trọn công suất của động cơ lớn hơn công suất cần thiết.
Xác định sơ bộ số vòng quay của số vòng quay của động cơ:
nsb = nmk. Uh. Uđ
với nmk: số vòng quay trục máy khuấy.
Uh: tỷ số truyền các bộ truyền trong hộp
Uđ: tỷ số truyền của bộ truyền đai.
Theo đề bài ta có: nmk = 60 (vg/ph)
Mà : Uh : (8…15)
Uđ : (3…5)
 nsb = 60.(8…15).(3…5) = (1440…4500)
Từ đó ta chọn động cơ AOC2 - 52 -2 có các thong số kỹ thuật như sau:
Công suất Nđc = 13 (kw)
Số vòng quay của đọng cơ: nđc = 2730 (vg/ph)
Hiệu suất làm việc: η = 83,5%
Khối lượng: m = 110 (kg)
II/PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN
Tỷ số truyền chung:
U=

nđc
2130
91
=
=
= 45,5
nmk
60
2

Trong đó: nđc = 2730 (vg/ph) số vòng quay trục động cơ.
Nmk = 60 (vg/ph) số vòng quay trục máy khuấy.
Mà ta cũng có: U = Uđ. Uh
Trong đó: Uđ = 3,3 : tỷ số truyền của bộ truyền đai.
4

 Uh =

45,5
U
=
= 13,79 : tỷ số truyền cảu hệ thống bánh răng.
Uđ
3,3

Ta cần xác định tỷ số truyền của bộ truyền cấp nhanh và cấp chậm của hệ thống
truyền động bánh răng dựa vào các thông số sau:
kbr = 0,25 : hệ số chiều rộng vành răng.
Ck = 1,1; ψ = 1,2; [ko1] =[ko2]
λ=

2,25.1,2
2,25.1,2
=
= 14,4
(1  k br ).k br [k 02 ] (1  0,25).0,25

 λk. λ3k = 1,44.(1,1)3 = 19,2...
1
BỘ CÔNG NGHIỆP
TRƯỜNG ĐAỊ HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM
TRUNG TÂM TNTH CƠ KHÍ
Đồ án chi tiết máy
Đề tài
Thiết kế hệ thống dẫn động
máy khuấy
NSVTH : NHÓM 4
LP : DHOT1TLT
GVHD: DIỆP BẢO TRÍ
Tp Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2007
thiết kế hệ thống máy khuấy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế hệ thống máy khuấy - Người đăng: ngoxuanbien123-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
thiết kế hệ thống máy khuấy 9 10 866