Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế hệ thóng phân loại sản phẩm

Được đăng lên bởi lecongnguyen209
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1519 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
Khoa Cơ khí

Bài tập lớn TĐHQTSX

MỤC LỤC
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.......................................................03
LỜI NÓI ĐẦU............................................................................................................05
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG........................................................................ 06
1.1 Giới thiệu...................................................................................................................06
1.2 Các vấn đề đặt ra.......................................................................................................07
1.3 Phương pháp nghiên cứu..........................................................................................08
1.4 Phạm vi giới hạn.......................................................................................................08
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI SẢN PHẨM...........09
2.1 Giới thiệu về các loại phân loại sản phẩm................................................................09
2.1.1 Các loại hệ thống phân loại sản phẩm đang hiện hành................................10
2.1.2 Hệ thống phân loại sản phẩm theo chiều cao..............................................13
2.2 Hệ thống truyền động................................................................................................16
2.2.1 Động cơ điện một chiều...............................................................................16
2.2.2 Băng chuyền.................................................................................................20
2.3 Hệ thống điều khiển..................................................................................................21
2.3.1 Bộ điều khiển PLC.......................................................................................21
2.3.1.1 Tổng quan về bộ điều khiển logic khả trình PLC................................21
2.3.1.2 Giới thiệu bộ điều khiển logic khả trình PLC S7-200.........................26
2.3.2 Piston xylanh đẩy sản phẩm.........................................................................30
2.3.3 Van đảo chiều...............................................................................................32
2.3.4 Cảm biến quang............................................................................................34
2.3.5 Rơ le trung gian............................................................................................37
2.3.6 Nút nhấn.........
Trường Đại Học Công Nghiệp Nội Bài tập lớn TĐHQTSX
Khoa Cơ khí
MỤC LỤC
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.......................................................03
LỜI NÓI ĐẦU............................................................................................................05
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG ........................................................................ 06
1.1 Giới thiệu...................................................................................................................06
1.2 Các vấn đề đặt ra.......................................................................................................07
1.3 Phương pháp nghiên cứu..........................................................................................08
1.4 Phạm vi giới hạn.......................................................................................................08
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI SẢN PHẨM ........... 09
2.1 Giới thiệu về các loại phân loại sản phẩm................................................................09
2.1.1 Các loại hệ thống phân loại sản phẩm đang hiện hành................................10
2.1.2 Hệ thống phân loại sản phẩm theo chiều cao..............................................13
2.2 Hệ thống truyền động................................................................................................16
2.2.1 Động cơ điện một chiều...............................................................................16
2.2.2 Băng chuyền.................................................................................................20
2.3 Hệ thống điều khiển..................................................................................................21
2.3.1 Bộ điều khiển PLC.......................................................................................21
2.3.1.1 Tổng quan về bộ điều khiển logic khả trình PLC................................21
2.3.1.2 Giới thiệu bộ điều khiển logic khả trình PLC S7-200.........................26
2.3.2 Piston xylanh đẩy sản phẩm.........................................................................30
2.3.3 Van đảo chiều...............................................................................................32
2.3.4 Cảm biến quang............................................................................................34
2.3.5 Rơ le trung gian............................................................................................37
2.3.6 Nút nhấn.......................................................................................................40
CHƯƠNG III: MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ........................... 42
3.1 Mô hình hóa hệ điện của động cơ điện một chiều....................................................42
3.2 Mô phỏng hệ thống...................................................................................................43
3.2.1 Mô phỏng hệ thống cơ khí...........................................................................44
3.2.2 Mô phỏng hệ thống điều khiển....................................................................45
3.2.3 Mô phỏng hệ thống khí nén.........................................................................46
1
thiết kế hệ thóng phân loại sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế hệ thóng phân loại sản phẩm - Người đăng: lecongnguyen209
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
thiết kế hệ thóng phân loại sản phẩm 9 10 334