Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ mỡ động vật

Được đăng lên bởi ductungbk
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1810 lần   |   Lượt tải: 7 lần
SVTH: VÕ MẠNH HOANH

PGS.TSKH. LÊ XUÂN HẢI

LBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Cộng Hòa - Xã Hội – Chủ Nghĩa – Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa : Kỹ Thuật Hóa Học
Bộ môn : Máy & Thiết Bị
ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ
Họ và tên sinh viên : VÕ MẠNH HOANH

MSSV : 60600753

Ngành : Máy Thiết Bị
1. Đầu đề đồ án :
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG
SẢN XUẤT BIODIESEL TỪ MỠ CÁ DA TRƠN 50 000 L/NGÀY
2. Nhiệm vụ (nội dung yêu cầu với số liệu ban đầu) :
1. Năng suất : 50 000 l/ngày
2. Thông số khác : tự chọn.
3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán, phần mềm Matlab

2.

-

Tổng quan công nghệ, matlab mô phỏng

-

Thuyết minh qui trình công nghệ

Các bản vẽ
Bản vẽ chi tiết thiết bị chính1 bản A1
Bản vẽ qui trình công nghệ 1 bản A1

5. Ngày giao đồ án:

3 / 2010

6. Ngày hoàn thành đồ án:

9/ 2010

7. Ngày bảo vệ và chấm đồ án

:

9/2010
Ngày…… tháng….năm 2010

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

1

SVTH: VÕ MẠNH HOANH

PGS.TSKH. LÊ XUÂN HẢI

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN

1. Cán bộ hướng dẫn. Nhận xét:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Điểm : __________

Chữ ký : __________

2. Cán bộ chấm đồ án. Nhận xét:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Điểm : __________

Chữ ký : __________

Điểm tổng kết : _________

2

SVTH: VÕ MẠNH HOANH

PGS.TSKH. LÊ XUÂN HẢI

LỜI CẢM ƠN
Biodiesel là nhiên liệu cần thiết cho vấn đề về an ninh năng lượng toàn cầu cho
tương lai. Cùng với việc nghiên cứu công nghệ để có thể sản xuất biodiesel hàng loạt
trong nước là vấn đề mang tính cấp bách cho Việt Nam trong thế kỉ XXI.
Là một sinh viên chuyên ngành Máy Thiết Bị, luôn đòi hỏi phải tiếp cận với
những vấn đề mới trong công nghiệp, xu hướng phát triển đất nước trong lĩnh vực
mình nghiên cứu, đó là lý do Tôi chọn đề tài này. Mặt dù tính toán thiết kế của một
sinh viên không thể nào là hoàn hảo, và đưa vào sản xuất, nhưng từ đó Tôi cũng sẽ rút
được nhiều kinh nghiệm cho bản thân, không ngừng học hỏi để giỏi chuyên môn hơn.
Trong một thời gian dài thực hiện, Tôi đã nhận được sự giúp đỡ,hướng dẫn tận
tình của PGS.TSKH. Lê Xuân Hải trong việc đánh giá, phân tích và nhìn nhận vấn đề
dưới góc n...
SVTH: VÕ MẠNH HOANH PGS.TSKH. LÊ XUÂN HẢI
LBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng Hòa - Xã Hội – Chủ Nghĩa – Việt Nam
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa : Kỹ Thuật Hóa Học
Bộ môn : Máy & Thiết Bị
ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ
Họ và tên sinh viên : VÕ MẠNH HOANH MSSV : 60600753
Ngành : Máy Thiết Bị
1. Đầu đề đồ án : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG
SẢN XUẤT BIODIESEL TỪ MỠ CÁ DA TRƠN 50 000 L/NGÀY
2. Nhiệm vụ (nội dung yêu cầu với số liệu ban đầu) :
1. Năng suất : 50 000 l/ngày
2. Thông số khác : tự chọn.
3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán, phần mềm Matlab
- Tổng quan công nghệ, matlab mô phỏng
- Thuyết minh qui trình công nghệ
2. Các bản vẽ
Bản vẽ chi tiết thiết bị chính1 bản A1
Bản vẽ qui trình công nghệ 1 bản A1
5. Ngày giao đồ án: 3 / 2010
6. Ngày hoàn thành đồ án: 9/ 2010
7. Ngày bảo vệ và chấm đồ án : 9/2010
Ngày…… tháng….năm 2010
HỘI ĐỒNG BẢO VỆ NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
1
Thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ mỡ động vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ mỡ động vật - Người đăng: ductungbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ mỡ động vật 9 10 550