Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hệ thống tháp chưng luyện liên tục loại tháp đĩa lỗ không có ống chảy truyền để phân tách hỗn hợp Benzen – Toluen

Được đăng lên bởi Lam Vũ
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khoa Công Nghệ Hoá

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ
Số: ……….

Họ và tên HS-SV: NGUYỄN THỊ VÂN
Lớp: ĐH Công Nghệ Hóa 4- K7

Khóa : 07

Khoa : Công Nghệ Hóa .
Giáo viên hướng dẫn: Thầy VŨ MINH KHÔI

NỘI DUNG
Thiết kế hệ thống tháp chưng luyện liên tục loại tháp đĩa lỗ không có
ống chảy truyền để phân tách hỗn hợp Benzen – Toluen
Các thông số ban đầu:
-

Năng suất tính theo hỗn hợp đầu: F =10,75 tấn/giờ.
Nồng độ cấu tử dễ bay hơi :
+ Hỗn hợp đầu:
a = 0,387 phần khối lượng.
+ Sản phẩm đỉnh:

a = 0,947 phần khối lượng.

+ Sản phẩm đáy:

a = 0,053

Tháp làm việc ở áp suất thường .
GVHD:VŨ MINH KHÔI

Page 1

phần khối lượng.

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội
-

Khoa Công Nghệ Hoá

Hỗn hợp đầu được gia nhiệt tới nhiệt độ sôi .

STT

Tên bản vẽ

Khổ giấy

Số lượng

1

Vẽ dây chuyền sản xuất

A4

01

2

Vẽ hệ thống tháp chưng luyện

A0

01

2

GVHD:VŨ MINH KHÔI

Page 2

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khoa Công Nghệ Hoá

PHẦN THUYẾT MINH

Ngày giao đề……………………………
Ngày hoàn thành ………………………..…..

GVHD:VŨ MINH KHÔI

Page 3

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khoa Công Nghệ Hoá

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN

Giáo viên hướng dẫn nhận xét
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.............................................................
Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ Hoá
BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ
Số: ……….
Họ và tên HS-SV: NGUYỄN THỊ VÂN
Lớp: ĐH Công Nghệ Hóa 4- K7 Khóa : 07
Khoa : Công Nghệ Hóa .
Giáo viên hướng dẫn: Thầy VŨ MINH KHÔI
NỘI DUNG
Thiết kế hệ thống tháp chưng luyện liên tục loại tháp đĩa lỗ không có
ống chảy truyền để phân tách hỗn hợp Benzen – Toluen
Các thông số ban đầu:
- Năng suất tính theo hỗn hợp đầu: F =10,75 tấn/giờ.
- Nồng độ cấu tử dễ bay hơi :
+ Hỗn hợp đầu: a = 0,387 phần khối lượng.
+ Sản phẩm đỉnh: a = 0,947 phần khối lượng.
+ Sản phẩm đáy: a = 0,053 phần khối lượng.
Tháp làm việc ở áp suất thường .
GVHD:VŨ MINH KHÔI Page 1
Thiết kế hệ thống tháp chưng luyện liên tục loại tháp đĩa lỗ không có ống chảy truyền để phân tách hỗn hợp Benzen – Toluen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hệ thống tháp chưng luyện liên tục loại tháp đĩa lỗ không có ống chảy truyền để phân tách hỗn hợp Benzen – Toluen - Người đăng: Lam Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
Thiết kế hệ thống tháp chưng luyện liên tục loại tháp đĩa lỗ không có ống chảy truyền để phân tách hỗn hợp Benzen – Toluen 9 10 507