Ktl-icon-tai-lieu

Thiết Kế Hệ Thống Treo Ô Tô

Được đăng lên bởi Phạm Văn Công
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TKMH Thiết kế ô tô

GVHD:ThS.Nguyễn Hồng Quân

MỤC LỤC
MỤC LỤC.............................................................................................................1
LỜI NÓI ĐẦU......................................................................................................2
CHƯƠNG I : SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CHUNG CỦA HỆ THỐNG TREO................3
1.1.Hệ thống treo phụ thuộc...............................................................................3
1.2. Hệ thống treo độc lập...................................................................................4
1.3. Sơ đồ bố trí chung của hệ thống treo phụ thuộc nhíp đơn có giảm chấn....5
CHƯƠNG II.TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NHÍP..................................................6
2.1. Xây dựng đường đặc tính đàn hồi của phần tử đàn hồi...............................6
2.2.Xác định chiều rộng và chiều dày của các lá nhíp.......................................7
2.2.1) Chiều dài của bộ nhíp Ln......................................................................7
2.2.2) Mô men quán tính tổng cộng J∑............................................................7
2.2.3) Tiết diện của lá nhíp.( giả sử các lá nhíp có tiết diện bằng nhau).........8
2.3. Xác định chiều dài các lá nhíp.....................................................................8
2.3.1. Xác định chiều dài lá nhíp thứ 3.........................................................10
2.3.2. Xác định chiều dài lá nhíp thứ 4.........................................................12
2.3.3. Xác định chiều dài lá nhíp thứ 5.........................................................12
2.3.4. Xác định chiều dài lá nhíp thứ 6.........................................................13
2.3.5. Xác định chiều dài lá nhíp thứ 7.........................................................13
2.4.Kiểm tra độ bền nhíp theo phương pháp đường cong chung.....................14
2.4.1 Các giả thiết .........................................................................................14
2.4.2.Kiểm tra độ bền....................................................................................14
2.4.3. Kiểm nghiệm bền tai nhíp...................................................................15
2.4.4. Kiểm nghiệm bền chốt nhíp................................................................16
2.4.5. Kiểm nghiệm bền quang nhíp.............................................................17
CHƯƠNG III: TÍNH CHỌN GIẢM CHẤN...................................................18
3.1. Xây dựn...
TKMH Thiết kế ô tô GVHD:ThS.Nguyễn Hồng Quân
MỤC LỤC
MỤC LỤC.............................................................................................................1
LỜI NÓI ĐẦU......................................................................................................2
CHƯƠNG I : SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CHUNG CỦA HỆ THỐNG TREO................3
1.1.Hệ thống treo phụ thuộc...............................................................................3
1.2. Hệ thống treo độc lập...................................................................................4
1.3. Sơ đồ bố trí chung của hệ thống treo phụ thuộc nhíp đơn có giảm chấn....5
CHƯƠNG II.TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NHÍP..................................................6
2.1. Xây dựng đường đặc tính đàn hồi của phần tử đàn hồi...............................6
2.2.Xác định chiều rộng và chiều dày của các lá nhíp.......................................7
2.2.1) Chiều dài của bộ nhíp Ln......................................................................7
2.2.2) Mô men quán tính tổng cộng J
............................................................7
2.2.3) Tiết diện của lá nhíp.( giả sử các lá nhíp có tiết diện bằng nhau).........8
2.3. Xác định chiều dài các lá nhíp.....................................................................8
2.3.1. Xác định chiều dài lá nhíp thứ 3.........................................................10
2.3.2. Xác định chiều dài lá nhíp thứ 4.........................................................12
2.3.3. Xác định chiều dài lá nhíp thứ 5.........................................................12
2.3.4. Xác định chiều dài lá nhíp thứ 6.........................................................13
2.3.5. Xác định chiều dài lá nhíp thứ 7.........................................................13
2.4.Kiểm tra độ bền nhíp theo phương pháp đường cong chung.....................14
2.4.1 Các giả thiết .........................................................................................14
2.4.2.Kiểm tra độ bền....................................................................................14
2.4.3. Kiểm nghiệm bền tai nhíp...................................................................15
2.4.4. Kiểm nghiệm bền chốt nhíp................................................................16
2.4.5. Kiểm nghiệm bền quang nhíp.............................................................17
CHƯƠNG III: TÍNH CHỌN GIẢM CHẤN...................................................18
3.1. Xây dựng đường đặc tính của giảm chấn..................................................18
3.1.1.Xác định hệ số cản của giảm chấn.......................................................18
3.1.2.Đường đặc tính của giảm chấn.............................................................20
3.2. Xác định kích thước cơ bản của giảm chấn...............................................21
3.3. Xác định diện tích lỗ tiết lưu van của giảm chấn......................................24
3.3.1.Tính lỗ van giảm chấn trong quá trình nén..........................................24
3.3.2Tính lỗ van giảm chấn trong quá trình trả:............................................26
KẾT LUẬN.........................................................................................................28
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................29
SVTH:PHẠM VĂN CÔNG Page 1
Thiết Kế Hệ Thống Treo Ô Tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết Kế Hệ Thống Treo Ô Tô - Người đăng: Phạm Văn Công
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Thiết Kế Hệ Thống Treo Ô Tô 9 10 942