Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hệ thống truyền động dịch cực lò hồ quang

Được đăng lên bởi Đình Hoàng
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2587 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Lêi nãi ®Çu
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng của nền công nghiệp thế giới
trong những năm gần đây. Một mặt chúng ta áp dụng những thành tựu khoa học kỹ
thuật tiến vào sản xuất, một mặt chúng ta nghiên cứu chế tạo đồng thời tiến hành
sản xuất các thiết bị cho phù hợp với trình độ vận hành và thực tiễn sản xuất.
Trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, ngành công nghiệp luyện kim đóng
một vai trò đặc biệt quan trọng. Hiện tại ở Việt Nam, trong công nghiệp luyện kim
phương pháp luyện thép bằng lò hồ quang được dùng tương đối phổ biến, với ưu
điểm cơ bản là đơn giản, tiện lợi, dễ điều chỉnh để tạo ra mác thép mong muốn.
Là một kỹ sư tương lai, em luôn xác định rõ trách nhiệm học tập của mình
về kiến thức và kinh nghiệm để sau này có thể góp phần thúc đẩy sự phát triển
nền công nghiệp nước nhà tiến gần đến các nền công nghiệp tiên tiến của các
nước trên thế giới. Sau 5 năm học tập và nghiên cứu tại trường, em được nhận
đề tài tốt nghiệp là " Thiết kế hệ thống truyền động dịch cực lò hồ quang "
phục vụ cho ngành công nghiệp luyện kim. Qua thời gian tìm tòi nghiên cứu,
cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo T.S TRẦN XUÂN MINH cùng
các thầy giáo bộ môn tự động hóa. Đến nay đề tài tốt nghiệp của em đã hoàn
thành bao gồm các phần lớn sau:
Chương 1: Giới thiệu về công nghệ của lò điện hồ quang.
Chương 2: Trang bị điện cho hệ thống nâng hạ điện cực.
Chương 3: Tính chọn thiết bị.
Chương 4: Xây dượng đặc tính tĩnh.
Chương 5: Xét ổn định và hiệu chỉnh hệ thống.
Chương 6: Thuyết minh sơ đồ nguyên lý.
Do hạn chế thời gian và kiến thức nên trong đề tài không tránh khỏi những
thiếu sót, em mong các thầy chỉ bảo và ý kiến của các bạn đồng nghiệp để đề tài
được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn các thầy trong bộ môn đã nhiệt
tình giúp đõ em hoàn thành đề tài này.
Thái nguyên / /2014
Sinh viên: Nguyễn Đình Hoàng

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ LÒ HỒ QUANG
1.1. Khái niệm chung và phân loại lò hồ quang
1.1.1.Khái niệm
Lò hồ quang là lò lợi dụng nhiệt của ngọn lưa hồ quang giữa các điện cực hoặc
giữa điện cực và kim loại để nấu chảy kim loại. Lò hồ quang dùng để nấu thép
chất lượng cao.
1.1.2. Phân loại:
Theo dòng điện sử dụng: Lò hồ quang một chiều, lò hồ quang xoay chiều.
Theo cách cháy của ngọn lửa hồ quang:
Lò nung nóng trực tiếp: Nhiệt của ngọn lửa xảy ra giữa điện cực và kim loại để
nung nấu chảy kim loại. (hình b)
Lò nung nóng gián tiếp: Nhiệt của ngọn lửa xảy ra giữa hai điện cực được dùng
để nấu chảy kim loại.(hình a)

a)

b)

Phân loại theo phương p...
Lêi nãi ®Çu
ng với sự phát triển mạnh mnhanh chóng của nền ng nghip thế giới
trong nhữngm gần đây. Một mặt chúng ta áp dụng những thành tựu khoa học k
thuật tiến o sản xuất, một mặt chúng ta nghiên cứu chế tạo đồng thời tiến hành
sản xuất các thiết bị cho phù hợp với tnh đvận hành thực tiễn sản xuất.
Trong sự nghiệp CNH - HĐH đất ớc, ngành công nghip luyn kim đóng
một vai trò đặc biệt quan trọng. Hin tại ở Việt Nam, trong công nghiệp luyện kim
phương pháp luyn thép bằng h quang được ng ơng đối phổ biến, với ưu
điểm cơ bản là đơn giản, tiện lợi, dễ điều chỉnh đtạo ra c thép mong muốn.
một kỹ tương lai, em luôn xác định trách nhiệm học tập của mình
về kiến thức kinh nghiệm để sau này thể góp phần thúc đẩy sự phát triển
nền công nghiệp nước n tiến gần đến các nền công nghiệp tiên tiến của các
nước trên thế giới. Sau 5 năm học tập nghiên cứu tại trường, em được nhận
đề tài tốt nghiệp " Thiết kế hệ thống truyền động dịch cực hồ quang "
phục vụ cho ngành công nghiệp luyện kim. Qua thời gian tìm tòi nghiên cứu,
cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo T.S TRẦN XUÂN MINH cùng
các thầy giáo bộ môn tự động hóa. Đến nay đề tài tốt nghiệp của em đã hoàn
thành bao gồm các phần lớn sau:
Chương 1: Giới thiệu về công nghệ của lò điện hồ quang.
Chương 2: Trang bị điện cho hệ thống nâng hạ điện cực.
Chương 3: Tính chọn thiết bị.
Chương 4: Xây dượng đặc tính tĩnh.
Chương 5: Xét ổn định và hiệu chỉnh hệ thống.
Chương 6: Thuyết minh sơ đồ nguyên lý.
Do hạn chế thời gian kiến thức nên trong đề tài không tránh khỏi những
thiếu sót, em mong các thầy chỉ bảo và ý kiến của các bạn đồng nghiệp để đề tài
được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn các thầy trong bộ môn đã nhiệt
tình giúp đõ em hoàn thành đề tài này.
Thái nguyên / /2014
Sinh viên: Nguyễn Đình Hoàng
Thiết kế hệ thống truyền động dịch cực lò hồ quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hệ thống truyền động dịch cực lò hồ quang - Người đăng: Đình Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Thiết kế hệ thống truyền động dịch cực lò hồ quang 9 10 571