Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hệ thống tưới tự động

Được đăng lên bởi vothanhxuan1201
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 712 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3/9/2015

Hướng dẫn cơ bản thiết kế hệ thống tưới nhỏ giọt - Màng nhà kính nông nghiệp trồng Rau Hoa

Tweet

0

6

Thích

696

Trang nhất
Giới thiệu
Chính sách & Quy định
Tin Tức
Liên hệ
Rss Feed

Màng nhà kính nông nghiệp
trồng Rau Hoa

Màng nhà kính
Vật tư nhà kính
Nhà lưới
Hệ thống tưới nhỏ giọt
Vật tư sản xuất & sau thu hoạch
Thiết bị nông nghiệp
Tin tức
Nông nghiệp công nghệ cao
Nhà kính1/8

3/9/2015

Hướng dẫn cơ bản thiết kế hệ thống tưới nhỏ giọt - Màng nhà kính nông nghiệp trồng Rau Hoa

01:33 ICT Thứ Hai, 09/03/2015
Tin Tức Tin tức Nông nghiệp công nghệ cao
Gửi bài viết qua email
In ra
Lưu bài viết này

Hướng dẫn cơ bản thiết kế hệ thống tưới nhỏ giọt
Đăng lúc: Thứ sáu - 12/12/2014 09:24 - Người đăng bài viết: mangnhakinh.vn

Hướng dẫn cơ
bản thiết kế hệ
thống tưới nhỏ
giọt
Tiết kiệm nước và tiết kiệm thời gian với một hệ thống tưới nhỏ giọt là vô cùng cấp thiết cho khu vườn
của bạn, vì vậy đây là những hướng dẫn cơ bản về thiết kế hệ thống tưới nhỏ giọt trong và ngoài nhà kính.
Hướng dẫn người mới bắt đầu thiết kế hệ thống tưới nhỏ giọt để tưới tiêu
Tiết kiệm nước và tiết kiệm thời gian với một hệ thống tưới nhỏ giọt cho khu vườn của bạn.
Tiết kiệm thời gian và nước bằng cách cài đặt và sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt cho vườn của bạn, bạn
đang không sử dụng tưới nhỏ giọt trong khu vườn của bạn, bây giờ là thời gian để bắt đầu. Tưới nhỏ giọt
là một cách rất hiệu quả để tưới nước, do đó, nó giúp bạn tiết kiệm thời gian và giúp bảo tồn nguồn cung
cấp quý giá của nước sạch. Nghiên cứu cho thấy rằng các hệ thống nhỏ giọt cũng được thiết kế sử dụng ít
nhất 30 phần trăm, và trong một số trường hợp 50 phần trăm, ít nước hơn so với các phương pháp khác
như tưới nước tưới2/8

3/9/2015

Hướng dẫn cơ bản thiết kế hệ thống tưới nhỏ giọt - Màng nhà kính nông nghiệp trồng Rau Hoa

Một hệ thống tưới nhỏ giọt cung cấp nước trực tiếp vào vùng rễ của cây, nơi mà nó thấm từ từ vào đất
một giọt tại một thời điểm. Hầu như không có nước bị thất thoát thông qua dòng chảy bề mặt hoặc bốc
hơi, và các hạt đất có rất nhiều cơ hội để hấp thụ và giữ nước cho cây. Nó cũng có nghĩa là rất ít chất dinh
dưỡng thấm xuống vượt ra ngoài tầm với của rễ cây. Hơn nữa, kể từ khi tưới nhỏ giọt cung cấp nước trực
tiếp cho cây, bạn muốn phát triển, ít là lãng phí về cỏ d...
3/9/2015 Hướng dn bn thiết kế h thng i nh git -ng nhà kính nông nghiệp trồng Rau Hoa
http://mangnhakinh.vn/news/nong-nghiep-cong-nghe-cao/Huong-dan-co-ban-thiet-ke-he-thong-tuoi-nho-giot-274/ 1/8
Tweet
0
6
696Thích
Trang nhất
Giới thiệu
Chính sách & Quy định
Tin Tức
Liên hệ
Rss Feed
Màng nhà kính nông nghiệp
trồng Rau Hoa
Màng nhà kính
Vật tư nhà kính
Nhà lưới
Hệ thống tưới nhỏ giọt
Vật tư sản xuất & sau thu hoạch
Thiết bị nông nghiệp
Tin tức
Nông nghiệp công nghệ cao
Nhà kính
Thiết kế hệ thống tưới tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hệ thống tưới tự động - Người đăng: vothanhxuan1201
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thiết kế hệ thống tưới tự động 9 10 173