Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế hệ thống xử lý khí thải so2

Được đăng lên bởi dhhd7qn-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
418

CHI TIẾT I
TỈ LỆ 1:1

22
700

4
0

4
0

4
0

1200
243

116814
0

70
180
270
25

6000
 2800

3000

500

418
22

Lưới đỡ

...
4
0
4
0
243
22
6000
418
418
22
270
14
500
25
3000
1200
4
0
700
1168
0
CHI TIẾT I
TỈ LỆ 1:1
180
70
2800
Lưới đỡ
thiết kế hệ thống xử lý khí thải so2 - Trang 2
thiết kế hệ thống xử lý khí thải so2 - Người đăng: dhhd7qn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
thiết kế hệ thống xử lý khí thải so2 9 10 696