Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất bia

Được đăng lên bởi phamdinhnghia94
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 924 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phần I. Phần mở đầu
1.1. Đặt vấn đề
Bia là một trong những đồ uống lâu đời nhất thế giới. Lịch sử bia có niên đại đến
6000 năm TCN. Cho đến ngày nay, nhu cầu bia trên thế giới cũng như ở Việt Nam rất
lớn, vì bia là một loại thức uống mát, bổ, có độ cồn thấp, có độ mịn xốp, có hương vị
đặc trưng… Đặc biệt, CO2 bão hòa trong bia có tác dụng làm giảm nhanh cơn khát
của người uống. Nhớ những ưu điểm kể trên mà bia được sử dụng rộng rãi ở hầu hết
các nước trên thế giới và sản lượng ngày càng tăng.
Ngành bia Việt Nam có lịch sử và truyền thống trên 100 năm với hai nhà máy bia
đầu tiên của Pháp xây dựng ở phía Bắc và phía Nam từ những năm 1890. Đến nay,
ngành bia đã phát triển thành một ngành kinh tế mạnh của đất nước với hơn 400 nhà
máy bia và 30 thương hiệu bia quốc tế, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước,
giải quyết việc làm cho một lượng lớn người lao động .
Theo báo cáo của Bộ Công Thương, Việt Nam nằm trong danh sách 25 nước uống bia
nhiều nhất thế giới, đứng thứ 3 châu Á và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với 3 tỉ lít
trong năm ngoái và dự kiến 4,2-4,5 tỉ lít trong năm tới. Tiêu thụ bia tại Việt Nam tăng
trung bình 12% giai đoạn 2006-2010, tăng 13% giai đoạn 2011-2015. Năm 2013, Việt
Nam tiêu thụ 3 tỉ lít bia, tương đương khoảng 3 tỉ USD. Trung bình, mỗi người Việt
tiêu thụ khoảng 32 lít bia/năm. Sản lượng bia tiêu thụ trong nước tăng đều hằng năm,
từ 1,29 tỉ lít năm 2003 tăng lên 2,8 tỉ lít năm 2012 và 3 tỉ lít năm 2013. Dự báo, khả
năng sản lượng bia Việt Nam có thể đạt 4,2-4,5 tỉ lít vào năm 2015.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng của ngành sản xuất bia lại kéo theo các vấn đề về môi
trường bởi các loại chất thải sản xuất, đặc biệt là nước thải có độ ô nhiễm cao. Nước
thải của nhà máy sản xuất bia thải ra thường có đặc tính chung là ô nhiễm hữu cơ rất
cao, nước thải thường có màu xám đen và khi thải vào các thủy vực tiếp nhận thường
gây ô nhiễm nghiêm trọng do sự phân hủy của các chất hữu cơ diễn ra rất nhanh.
1

Thêm vào đó là các hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất như: CaCO 3, CaSO4,
H3PO4, NaOH, Na2CO3… Những chất này cùng với các chất hữu cơ trong nước có
khả năng đe dọa nghiêm trọng đến thủy vực đón nhận nếu không được xử lý.
Xuất phát từ các vấn đề nêu trên, nhóm 6 lựa chọn đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý
nước thải nhà máy sản xuất bia” để thực hiện tiểu luận môn học Công nghệ xử lý
nước thải nhằm tìm hiểu về các công nghệ hiện nay đang được sử dụng và đi đến xây
dựng một phương án cho hệ thống xử lý nước thải của nhà máy sản xuất bia.
1.2. Mục ti...
Phần I. Phần mở đầu
1.1. Đặt vấn đề
Bia một trong những đồ uống lâu đời nhất thế giới. Lịch sử bia niên đại đến
6000 năm TCN. Cho đến ngày nay, nhu cầu bia trên thế giới cũng như ở Việt Nam rất
lớn, bia một loại thức uống mát, bổ, độ cồn thấp, độ mịn xốp, hương vị
đặc trưng… Đặc biệt, CO
2
bão hòa trong bia tác dụng làm giảm nhanh cơn khát
của người uống. Nhớ những ưu điểm kể trên mà bia được sử dụng rộng rãi hầu hết
các nước trên thế giới và sản lượng ngày càng tăng.
Ngành bia Việt Nam lịch sử truyền thống trên 100 năm với hai nhà máy bia
đầu tiên của Pháp xây dựng phía Bắc phía Nam từ những năm 1890. Đến nay,
ngành bia đã phát triển thành một ngành kinh tế mạnh của đất nước với hơn 400 nhà
máy bia 30 thương hiệu bia quốc tế, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước,
giải quyết việc làm cho một lượng lớn người lao động .
Theo báo cáo của Bộ Công Thương, Việt Nam nằm trong danh sách 25 nước uống bia
nhiều nhất thế giới, đứng thứ 3 châu Á và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với 3 tỉ lít
trong năm ngoái và dự kiến 4,2-4,5 tỉ lít trong năm tới. Tiêu thụ bia tại Việt Nam tăng
trung bình 12% giai đoạn 2006-2010, tăng 13% giai đoạn 2011-2015. Năm 2013, Việt
Nam tiêu thụ 3 tỉ lít bia, tương đương khoảng 3 tỉ USD. Trung bình, mỗi người Việt
tiêu thụ khoảng 32 lít bia/năm. Sản lượng bia tiêu thụ trong nước tăng đều hằng năm,
từ 1,29 tỉ lít năm 2003 tăng lên 2,8 tỉ lít năm 2012 và 3 tỉ lít năm 2013. Dự báo, khả
năng sản lượng bia Việt Nam có thể đạt 4,2-4,5 tỉ lít vào năm 2015.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng của ngành sản xuất bia lại kéo theo các vấn đề về môi
trường bởi các loại chất thải sản xuất, đặc biệt nước thải độ ô nhiễm cao. Nước
thải của nhà máy sản xuất bia thải ra thường đặc tính chung ô nhiễm hữu rất
cao, nước thải thường màu xám đen khi thải vào các thủy vực tiếp nhận thường
gây ô nhiễm nghiêm trọng do sự phân hủy của các chất hữu diễn ra rất nhanh.
1
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất bia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất bia - Người đăng: phamdinhnghia94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất bia 9 10 636