Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công suất 2000 m3/ngày

Được đăng lên bởi Lê Huyền
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 806 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công suất 2000m3/ ngày

MỤC LỤC

GVHD: ThS. Lâm Vĩnh Sơn

2

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công suất 2000m3/ ngày

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:

Đối với hầu hết các nước, ngành thủy sản đóng vai trò quan trọng trong
nền kinh tế, đặc biệt là đối với những nước có vùng nước nội địa phong phú.Ở
những nước có tiềm năng lớn về thủy sản như nước ta, công nghiệp chế biến
thủy sản góp phần đáng kể trong sự nghiệp đổi mới đất nước, dần đưa Việt
Nam trở thành nước có nền kinh tế phát triển.
Tuy nhiên, đi kèm với sự gia tăng sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế,
vấn đề ô nhiễm môi trường sinh ra từ quá trình chế biến của ngành cũng thực
sự cần xem xét. Do sự phong phú đa dạng về loại nguyên vật liệu và sản phẩm
nên thành phần và tính chất nước thải công nghiệp chế biến thủy sản cũng hết
sức đa dạng và phức tạp. Trong quy trình công nghệ chế biến các loại thủy
sản, nước thải chủ yếu sinh ra từ các công đoạn rửa sạch và sơ chế nguyên
liệu. Trong nước thải thường chứa nhiều mãnh vụn thịt và ruột của các loại
thủy sản, các mãnh vụn này thường dễ lắng và đễ phân hủy gây nên mùi hôi
tanh. Ngoài ra, trong nước thải cũng thường xuyên có mặt các loại vảy cá và
mở cá. Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải thay đổi theo định mức sử dụng
nước và có khyunh hướng giảm dần ở những chu kỳ rửa sau cùng. Nhìn
chung, nước thải chế biến thủy sản bị ô nhiễm hữu cơ ở mức độ khá cao: COD
trong nước thải dao động trong khoảng 1000-1200 mg/l, BOD 5 vào khoảng
600-950 mg/l, tỷ số BOD/COD vào khoảng 75-80% thuận lợi cho quá trình xử
lý bằng phương pháp sinh học. Hàm lượng nitơ hữu cơ trong nước thải cũng
rất cao, đến 70-110 mg/l, rất dễ gây ra hiện tượng phú dưỡng hóa nguồn tiếp
nhận nước thải. Ngoài ra trong nước thải đôi khi cũng chứa các thành phần
hữu cơ mà khi bị phân hủy chúng sẽ tạo các sản phẩm có chứa indol và các
sản phẩm trung gian của sự phân hủy các axit béo không no, gây nên mùi hôi
thối rất khó chịu và đặt trưng.

GVHD: ThS. Lâm Vĩnh Sơn

3

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công suất 2000m3/ ngày

Một cách tổng quát, nước thải công nghiệp chế biến thủy sản nhìn chung là
có các thành phần ô nhiễm vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. Trong khi đó,
lưu lượng nước thải tính trên một đơn vị sản phẩm cũng khá lớn, thường từ
30-80 m3 nước thải cho một tấn sản phẩm. Đây là một trong những ngành
công nghiệp có tải lượng ô nhiễm cao, cần phải có biện pháp thích hợp để
kiểm soát ô nhiễm do nước thải, trong đó xử lý ...
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công suất 2000m3/ ngày

GVHD: ThS. Lâm Vĩnh S nơ 2
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công suất 2000 m3/ngày - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công suất 2000 m3/ngày - Người đăng: Lê Huyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công suất 2000 m3/ngày 9 10 618