Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế khai thác mỏ sét thiên phú tài

Được đăng lên bởi dinhdai7b
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 1527 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ TÀI
----------  ----------

THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHAI THÁC
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MỎ SÉT GẠCH NGÓI
TẠI XÃ LỘC BẢO, HUYỆN BẢO LÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG
(Công suất khai thác 48.000m3 sét nguyên khối/năm
= 40.000.000 viên gạch /năm)

1

Lâm Đồng, năm 2013

2

CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ TÀI
----------  ----------

Tác giả:

KS. Trương Xuân Thiều
KS. Nguyễn Xuân Doanh
KS. Nguyễn Thế Phán
KS. Hoàng Đình Hiếu
KS. Nguyễn Văn Diễn
KS. Nguyễn Tri Ân

Chủ biên:

KSKT. Phạm Hoài Nam

THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHAI THÁC
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MỎ SÉT LÀM GẠCH NGÓI, XÃ
LỘC BẢO, HUYỆN BẢO LÂM
TỈNH LÂM ĐỒNG
(Công suất khai thác 48.000m3 sét nguyên khối/năm
= 40.000.000 viên gạch /năm)
CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ TÀI
GIÁM ĐỐC

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH NAM ĐẠI VIỆT
GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN

HOÀNG THỊ THU HÀ

3

MỞ ĐẦU
I. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH DỰ ÁN
Trong thời điểm hiện nay và những năm tới, trên địa bàn huyện Bảo Lâm
cũng như toàn tỉnh Lâm Đồng, Nhà nước đang đầu tư xây dựng trung tâm hành
chính của huyện, xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi và nâng cấp các
tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, giao thông nội thị thị trấn Bảo Lâm và phát triển nông
thôn, nhu cầu về gạch ngày càng lớn. Trong khi đó tỉnh huyện Bảo Lâm có rất ít
nhà máy gạch tuynen chỉ có một số lò gạch thủ công nên nguồn cung cấp gạch
tại chỗ rất khan hiếm. Đa số gạch phải mua ở các huyện lân cận như Bảo Lộc,
Di Linh, Đức Trọng nên rất trắc trở và tốn kém
Nhu cầu về sét làm gạch, ngói phục vụ cho các công trình nhà ở, cũng như
các công trình xây dựng khác rất cấp thiết. Để đáp ứng nhu cầu trên, việc đầu tư
thăm dò khoáng sản sét gạch ngói đang là một việc làm cần thiết, tiến tới khai
thác sét theo đúng Luật Khoáng sản, các Thông tư, Nghị định cuả Chính phủ và
của tỉnh.
Trên cơ sở nhu cầu và tính cấp thiết phải đầu tư khai thác sét để sản xuất
gạch tuynen phục vụ các công trình xây dựng như đã nêu trên, Công ty TNHH
Thiên Phú Tài tiến hành làm các thủ tục xin thăm dò, khai thác mỏ sét gạch ngói
Lộc Bảo tại xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
Được sự hướng dẫn của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Lâm Đồng,
Công ty TNHH Thiên Phú Tài làm các thủ tục xin thăm dò, khai thác mỏ sét Lộc
Bảo theo đúng quy định của Luật Khoáng sản.
Theo giấy phép thăm dò khoáng sản số 133/GP-UBND ngày 29 tháng 06
năm 2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép Công ty TNHH Thiên Phú Tài
thăm dò mỏ sét làm gạch ngói tại xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
trong diện tích 50,0ha.
II.TỔ CHỨC TƯ VẤN LẬP THIẾT KẾ CƠ SỞ...

----------  ----------

 
!"#$%&'($%&"')"*+
,-./012345673589:;<===>
?
0@3./1AB.45C7D.E>
F:=<===<===G7B./H95D.E>I
1
Thiết kế khai thác mỏ sét thiên phú tài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế khai thác mỏ sét thiên phú tài - Người đăng: dinhdai7b
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Thiết kế khai thác mỏ sét thiên phú tài 9 10 887