Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế khán đài - khán phòng

Được đăng lên bởi duyn651
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 4569 lần   |   Lượt tải: 18 lần
PHẦN II
NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ NỀN DỐC KHÁNG ĐÀI - KHÁNG
PHÒNG
I. NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG THIẾT KẾ:

1. Một số khái niệm và định nghĩa
♦ Điểm quan sát thiết kế (QSTK)
Điểm quan sát thiết kế là điểm chuẩn đầu tiên làm căn cứ để thiết kê nền dốc.
Nó là một điểm hoặc một đường thẳng vuông góc với mặt cắt dọc nằm trong
đối tượng quan sát với điểu kiện nếu như khán giả nhìn được rõ điểm này sẽ
nhìn được toàn bộ hoặc hầu hết đối tượng quan sát tùy theo mức độ nhìn rõ
theo yêu cầu. Đối tượng quan sát rất đa dạng, có thể là những mặt đứng vuông
góc với mặt phẳng nằm ngang như bảng đen trong lớp học, màn ảnh trong các
rạp chiếu bóng; cũng có thể là những mặt phẳng nằm ngang như các mặt bể bơi,
sân bãi thi đấu, sân vận động; cũng có thể là không gian ba chiều như vũ đài
xiếc, sân khấu, vì vậy điểm QSTK không phải là thống nhất trong mọi phòng
khán giả mà sẽ tùy thuộc tính chất đặc điểm phòng có những quy tắc định chọn
thích hợp.
Ví dụ:
+ Rạp chiếu bóng: là điểm chính giữa mép dưới của phần màn ảnh.
+ Câu lạc bộ, kịch viện: là đường thẳng kéo màn trên mặt sân khâú, cách đường
đỏ của sân khấu 30- 50 cm.
+ Nhà hát ca vũ kịch: là tâm sân khấu xoay tròn, hay điểm giữa từ màn sân
khấu đến tường trong nằm trên trục dọc của sân khấu.
+ Hội trường: mặt bàn diễn giả hay mặt bàn chủ tịch câp cao nhất.
+ Phòng hoà nhạc: điểm giữa sân khấu, cao hơn mặt sân khấu 50- 60 cm.
+ Bể bơi: là trục đường bơi gần khán đài nhât.
+ Sân vận động: cao 50cm, dọc theo trục đường chạy gần khán đài nhât.

1

♦ Tia nhìn
Tia nhìn là đường thẳng phóng từ mắt khán giả đến điểm QSTK. Khán giả của
từng hàng ghế sẽ có tia nhìn đặc trưng cho hàng ghế đó.
♦ Góc nhìn (quang trường của khán giả): là góc hợp bởi hai tia nhìn từ khán
giả đến độ rộng của khu vực biểu diễn, ký hiệu : trên mặt bằng; : trên mặt cắt.
♦ Độ nâng cao tia nhìn
Thường ký hiệu là c. Đây là khoảng cách đứng chênh lệch giữa hai tia nhìn của
hai hàng ghê sát liền kề nhau được đo ở trục đứng đi qua mắt khán giả phía
trên.
♦ Đường đỏ sân khấu: Là đường thẳng giao tuyến giữa mặt tranh và mặt sàn
sân khấu. Trung điểm S của đường đỏ sân khấu là điểm nhìn để tính toán thiết
kế đảm bảo cho mọi khán giả đều nhìn thấy.
2. Thiết Kế Góc Nhìn :
Nhiệm vụ và yêu cầu:
-Yêu cầu nhìn rõ thể hiện ở hai mặt:
+ Mọi khán giả đều nhìn rõ mục tiêu quan sát ở bất kỳ vị trí nào trong phòng
với tư thế ngồi thoải mái, không có gì bị cản trở tầm mắt.
+ Sự thâu nhận mục tiêu phải có chất lượng cao, nghĩa là tư thế ngồi thoải mái,
hình ảnh thâu nhận được phải chân thực, c...
1
PHẦN II
NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ NỀN DỐC KHÁNG ĐÀI - KHÁNG
PHÒNG
I. NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG THIẾT KẾ:
1. Một số khái niệm định nghĩa
Điểm quan sát thiết kế (QSTK)
Điểm quan sát thiết kế là điểm chuẩn đầu tiên làm căn cứ để thiết nền dốc.
một điểm hoặc một đường thẳng vuông góc với mặt cắt dọc nằm trong
đối tượng quan sát với điểu kiện nếu như khán giả nhìn được điểm này sẽ
nhìn được toàn bộ hoặc hầu hết đối tượng quan sát tùy theo mức độ nhìn
theo yêu cầu. Đối tượng quan sát rất đa dạng, thể những mặt đứng vuông
góc với mặt phẳng nằm ngang n bảng đen trong lớp học, màn ảnh trong c
rạp chiếu bóng; ng thể những mặt phẳng nằm ngang như các mặt bể bơi,
sân bãi thi đấu, sân vận động; cũng thể không gian ba chiều như đài
xiếc, sân khấu, vậy điểm QSTK không phải thống nhất trong mọi phòng
khán giả sẽ tùy thuộc nh chất đặc điểm phòng những quy tắc định chọn
thích hợp.
dụ:
+ Rạp chiếu bóng: điểm chính giữa mép dưới của phần màn ảnh.
+ Câu lạc bộ, kịch viện: đường thẳng kéo màn trên mặt sân khâú, cách đường
đỏ của n khấu 30- 50 cm.
+ Nhà hát ca kịch: tâm sân khấu xoay tròn, hay điểm giữa t màn n
khấu đến tường trong nằm trên trục dọc của sân khấu.
+ Hội trường: mặt bàn diễn giả hay mặt bàn chủ tịch câp cao nhất.
+ Phòng hoà nhạc: điểm giữa sân khấu, cao hơn mặt sân khấu 50- 60 cm.
+ Bể bơi: trục đường bơi gần khán đài nhât.
+ Sân vận động: cao 50cm, dọc theo trục đường chạy gần khán đài nhât.
Thiết kế khán đài - khán phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế khán đài - khán phòng - Người đăng: duyn651
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Thiết kế khán đài - khán phòng 9 10 939