Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế khuôn đúc

Được đăng lên bởi Nam Nguyễn Nam
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2005 lần   |   Lượt tải: 8 lần
LớP §HKT CN ¤ TÔ A- K4

BàI TậP THIếT Kế ĐúC

A-THUYếT MINH
1. Phân tích bản vẽ chi tiết

Hình1. bản vẽ thiết kế búa tạ
2. Chọn mặt phân khuôn.
Mặt phân khuôn được chọn theo chiều ngang của vật đúc.
3. Xác định lượng dư gia công.
Đây là một chi tiết đúc nên sẽ không co lượng dư gia công.
4. Xác định dung sai vật đúc (nh hình vẽ)
5. Xác định bán kính góc lượn.
6. Xác định độ dốc rút mẫu.
7. Lõi vật đúc(lõi làm bằng cát)
a/ Lõi chính:
b/ Lõi phụ
8. Tai gối mẫu
(Tác dụng tạo ra lòng để đỡ lõi), được làm bằng gỗ
Tai gối mẫu chính và phụ.

GVHD: THầY GIáO NGUYễN THUậN

SVTH:Vì ĐìNH CÔNG

LớP §HKT CN ¤ TÔ A- K4

BàI TậP THIếT Kế ĐúC

Tai gối trên

Tai gối dưới

9. Thiết kế mẫu búa tạ.
 Vật liệu làm mẫu là gỗ
 Mặt phân mẫu trùng với mặt phân khuôn
 Hình dạng kích thước mẫu cộng thêm khoảng hở s1, s2, s3 giữa gối
lõi với khuôn.
 Dựa vào bản vẽ đúc ta có được kích thước và dung sai kích thước
mẫu nh hình vẽ.
 Kích thước mẫu = kích thước vật đúc + độ co kim loại
 Vật liệu đúc bánh đà là gang xám do đó độ co là 1%
 Trị số góc lượn R3 được tính theo công thức thực nghiệm
R=

= 3,15

 Hai phần của mẫu được kẹp chặt bằng chốt định vị số 1

GVHD: THầY GIáO NGUYễN THUậN

2

SVTH: Vì ĐìNH CÔNG

R202
R167

D

BàI TậP THIếT Kế ĐúC
T

LớP §HKT CN ¤ TÔ A- K4

45
+0,5

40

+0,5

3x 82

7,5

0+30

4x10

4x7

+0,5

25

+0,5

40

1
+0.5

R3

57

Hình3. Bản vẽ mẫu bánh đà
4. Thiết kế lõi và hộp lõi.
a) Lõi
Điều kiện làm việc : Lõi làm việc trong điều kiện khá bất lợi vì nó chịu nhiệt
độ, áp suất cao do phải tiếp xúc trực tiếp với kim loại. Do đó hỗn hợp làm lõi
cần có độ bền, tính lún, độ thông khí cao hơn hỗn hợp làm khuôn nhiều.
Để tăng độ bền cho lõi cần giảm lượng đất sét. Tăng tính chịu nhiệt lượng
thạch anh (sio2) cần đạt tới 100%, ít dùng hỗn hợp cũ, độ thông khí yêu cầu cao
nên dùng cát có độ hạt 02 kích thước hạt từ
mm và nhiều chất phụ.
 Lưu ý : Phải sấy lõi trước khi lắp vào khuôn.

GVHD: THầY GIáO NGUYễN THUậN

3

+0,7

52

SVTH: Vì ĐìNH CÔNG

0+30

LớP §HKT CN ¤ TÔ A- K4

BàI TậP THIếT Kế ĐúC

-1

15

-1

0

35

-1,2

10

-1

0

80

50

10

0

7
-0,84

0

-1

-1

45

40

-1

25

7

40
-1,4

100

-1,4

100

Hình4. Bản vẽ lõi và hộp lõi
b) Hộp lõi
Vật liệu làm hộp lõi là gỗ vì gỗ có ưu điểm là rẻ, nhẹ, dễ gia công. Do yêu
cầu đường kính của lõi không lớn nên vật liệu làm hộp lõi có thể chọn bằng gỗ
tạp để hạ giá thành sản phẩm mà yêu cầu kỹ thuật vẫn đạt.
5. Thiết kế hệ thống rót đậu ngót đậu hơi.
a) Thiết kế hệ thống rót
Hệ thống rót là hệ thống dẫn kim loại...
LớP §HKT CN ¤ TÔ A- K4 BàI TậP THIếT Kế ĐúC
A-THUYếT MINH
1. Phân tích bản vẽ chi tiết
Hình1. bản vẽ thiết kế búa tạ
2. Chọn mặt phân khuôn.
Mặt phân khuôn được chọn theo chiều ngang của vật đúc.
3. Xác định lượng dư gia công.
Đây là một chi tiết đúc nên sẽ không co lượng dư gia công.
4. Xác định dung sai vật đúc ( nh hình vẽ)
5. Xác định bán kính góc lượn.
6. Xác định độ dốc rút mẫu.
7. Lõi vật đúc(lõi làm bằng cát)
a/ Lõi chính:
b/ Lõi phụ
8. Tai gối mẫu
(Tác dụng tạo ra lòng để đỡ lõi), được làm bằng gỗ
Tai gối mẫu chính và phụ.
GVHD: THầY GIáO NGUYễN THUậN SVTH:Vì ĐìNH CÔNG
thiết kế khuôn đúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế khuôn đúc - Người đăng: Nam Nguyễn Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
thiết kế khuôn đúc 9 10 737