Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế khuôn trong catia

Được đăng lên bởi nguyenvanvuong200992
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 5412 lần   |   Lượt tải: 41 lần
1. Môi trường thiết kế khuôn – Mold Tooling Design

2. Một số chức năng chính trong thiết kế khuôn

3. Các bước thiết kế khuôn


B1 : Vào môi trường thiết kế khuôn



B2 : Gọi chi tiết sản phẩm



B3 : Định nghĩa khuôn cơ sở



B4 : Định vị khuôn



B5 : Tách lõi khuôn và lòng khuôn



B6 : Chèn các chốt dẫn hướng vào khuôn



B7 : Tạo các vị trí cồng nhựa



B8 : Tạo các kênh dẫn nhựa



B9: Tạo kênh làm mát



B10 : Lưu dữ liệu



B11 : Chèn các chốt đẩy sản phầm vào khuôn

3.1

Vào môi trường thiết kế khuôn

Chọn Start->Mechanical Design->
workbench cần thiết.

Mold Tooling Design

Workbench Mold Design đã được kích hoạt:

để mở

3.2

Gọi chi tiết sản phẩm

Kích đúp chuột vào 'Product 2'trên cây thuyết minh
để kích hoạt Product2.
Giờ đây nó đã đổi màu sang màu da cam.
Chọn Insert -> Existing Component
main menu.

từ thanh

Mở file sản phẩm từ thư mục mẫu. Ví dụ : chi tiết
Gettingstart01. CATPart
Đây là chi tiết sản phẩm cho khuôn:

Chú ý là Chi tiết bây giờ đã có trên cây thuyết minh.
Tệp chi tiết phải chứa đựng bản thân chi tiết cùng với
tất cả các bề mặt cần thiết cho việc tách lõi khuôn và
lòng khuôn.

3.3

Định nghĩa khuôn cơ sở

Chọn Insert ->MoldBase Component-> Mold
Plates

từ thanh Main menu hoặc click

đúng vào biểu tượng "New Mold
công cụ.

" trên thanh

Một hộp thoại xuất hiện để bạn định nghĩa các tham số của khuôn sẽ được
tạo thành:

Injection Side –
Phía tấm cố định

Clamping : Tấm kẹp khuôn lên máy
Upper bar :

Cavity support : Tấm khuôn trên (khuôn đực)
Cavity : Lõi khuôn trên (ghép vào tấm khuôn trên )
Core : Lõi khuôn dưới (ghép vào tấm khuôn dưới)
Ejection side –
Phía tấm di động

Core Support : Tấm khuôn dưới
Riser bar : Thanh đỡ tấm khuôn dưới (chân đế)
Setting : Tấm bich

Ejector system –
Hệ thống đẩy

Stripper : Tấm tháo khuôn
A Plate/ B Plate : Tấm A / tấm B
Length : Chiều dài tấm

Dimension –
Kích thước chi tiết

Overhang : Chiều dài phần kẹp
Width : Chiều rộng tấm
Thickness : Bề dày tấm

Đồng thời,một phác thảo của cơ
sở khuôn được trình bày trên chi
tiết.
Kích chuột vào biểu tượng catalog
để mở trình duyệt catalog.
Kích đúp chuột vào Dme để chọn
phần mở rộng. Kích vào nút Table.
Kéo xuống dòng 37 và kích đúp
chuột vào phần tham khảo N3035
trong bảng(đẩy nút Table để hiển
thị bảng)
(Điều kiện: chương trình phải
được cài mục Catalog )
Nhấn OK

Khi bảng chính được hiển thị lại,kích vào biểu tượng bảng thiết kế cho hốc :

Chọn một cấu hình (ví dụ 1319 ) trong hộp thoại được hiển thị.

Kích vào OK để cho sự lựa
ch...
1. Môi trường thiết kế khuôn – Mold Tooling Design
2. Một số chức năng chính trong thiết kế khuôn
thiết kế khuôn trong catia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế khuôn trong catia - Người đăng: nguyenvanvuong200992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
thiết kế khuôn trong catia 9 10 411