Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế kỹ thuật khai thác

Được đăng lên bởi Luan Vu Thanh
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 3473 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Bình Thuận, năm
1 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 677


THIẾT KẾ KỸ THUẬT
KHAI THÁC - CHẾ BIẾN ĐÁ XÂY DỰNG MỎ TÂY NAM TÀZÔN,
XÃ HÀM ĐỨC, HUYỆN HÀM THUẬN BẮC, TỈNH BÌNH THUẬN
(GIAI ĐOẠN 2012 ÷ 2016)
CÔNG SUẤT KHAI THÁC: 150.000 M3/NĂM (NGUYÊN KHỐI)

2

Bình Thuận, năm
3 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 677


Tác giả: ThS. Trần Đức Dậu
ThS. Hồ Nguyễn Trí Mẫn
ThS. Nguyễn Minh Hoàng
KS. Nguyễn Thị Quyên
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Minh Hoàng

THIẾT KẾ KỸ THUẬT
KHAI THÁC - CHẾ BIẾN ĐÁ XÂY DỰNG MỎ TÂY NAM TÀZÔN,
XÃ HÀM ĐỨC, HUYỆN HÀM THUẬN BẮC, TỈNH BÌNH THUẬN
(GIAI ĐOẠN 2012 ÷ 2016)
CÔNG SUẤT KHAI THÁC: 150.000 M3/NĂM (NGUYÊN KHỐI)

CHỦ ĐẦU TƯ

CƠ QUAN TƯ VẤN

4

MỤC LỤC

5

CÁC BẢNG SỐ LIỆU

6

CÁC BẢN VẼ
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

TÊN BẢN VẼ
Sơ đồ vị trí giao thông
Bản đồ địa hình hiện trạng
Bình đồ tính trữ lượng
Bản đồ mở vỉa – Cải tạo moong
Bản đồ kết thúc khai thác năm 2012
Bản đồ kết thúc khai thác năm 2013
Bản đồ kết thúc khai thác năm 2014
Bản đồ kết thúc khai thác năm 2015
Bản đồ kết thúc khai thác năm 2016
Bản đồ tổng mặt bằng
Sơ đồ hệ thống khai thác – khoan nổ mìn
Sơ đồ công nghệ chế biến đá
Sơ đồ dây chuyền công nghệ trên mặt
Sơ đồ nguyên lý cung cấp điện

7

SỐ HIỆU
01-TKKT
02-TKKT
03-TKKT
04-TKKT
05-TKKT
06-TKKT
07-TKKT
08-TKKT
09-TKKT
10-TKKT
11-TKKT
12-TKKT
13-TKKT
14-TKKT

MỞ ĐẦU
I. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH DỰ ÁN
Bình Thuận với chính sách phát triển bền vững, phấn đấu trở thành một tỉnh
công nghiệp - dịch vụ theo hướng hiện đại, năng động, cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ
liên thông với cả nước và quốc tế. Cùng với sự thu hút các dự án lớn, nhất là trong
lĩnh vực xây dựng, các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, khu đô thị mới … sẽ
dần hình thành, nhu cầu sử dụng vật liệu đá xây dựng tại các công trình trên địa bàn
huyện Hàm Thuận Bắc và tỉnh Bình Thuận là rất lớn. Do vậy, việc đầu tư đưa mỏ đá
xây dựng Tây Nam Tà Zôn vào khai thác là một yêu cầu cấp bách và cần thiết.
Mỏ đá xây dựng Tây Nam Tà Zôn được thăm dò năm 1995 theo giấy phép số
437/KHKT ngày 25/05/1995 của Bộ công nghiệp nặng, được Hội đồng Xét duyệt Trữ
lượng khoáng sản Nhà nước phê duyệt tại Văn bản số 320/HĐTL ngày 29/01/1996
với trữ lượng đá xây dựng ở cấp C 1 + C2 là 10.485 nghìn m3; trong đó cấp C1: 3.234
nghìn m3, cấp C2: 7.251 nghìn m3.
Ngày 27/12/1996, Bộ Công nghiệp đã ra Quyết định số 3944QĐ/ĐCKS cho phép
Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 677 được phép khai thác đá xây
dựng tại mỏ Tây Nam Tà Z...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế kỹ thuật khai thác - Người đăng: Luan Vu Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
thiết kế kỹ thuật khai thác 9 10 34