Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế lò hơi

Được đăng lên bởi Mai Chính
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 4272 lần   |   Lượt tải: 21 lần
MỤC LỤC

Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế lò hơi tầng sôi đốt trấu
MỞ ĐẦU

Ngày nay, năng lượng ngày càng chứng tỏ vai trò đặc biệt quan trọng
của nó trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, môi trường ở mỗi nước và
trở thành vấn đề mang tính chất toàn cầu. Cùng với sự phát triển kinh tế xã
hội, việc khai thác và sử dụng năng lượng đã đặt loài người đứng trước hai
thách thức: an ninh năng lượng và ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản
xuất và sử dụng năng lượng gây ra. Vì thế: “Làm thế nào để sản xuất và sử
dụng năng lượng một cách hiệu quả nhất đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi
trường do các hoạt động sản xuất này gây ra?” vẫn là một câu hỏi trọng tâm
trong chiến lược và chính sách phát triển năng lượng ở mỗi quốc gia. Mặt
khác, việc tìm kiếm và bổ sung nguồn năng lượng mới cũng được coi là giải
pháp chiến lược nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trong tương lai xa.
Ở Việt Nam, nguồn năng lượng sử dụng chủ yếu là nguồn năng lượng
truyền thống phát sinh nhiều chất thải. Trước nguy cơ thiếu hụt năng lượng và
các chỉ tiêu về môi trường ngày càng chặt chẽ thì yêu cầu bức thiết phải đặt ra
là tận dụng nguyên liệu tái tạo và phải tìm những giải pháp sản xuất năng
lượng có hiệu quả nhất. Năng lượng sinh khối là một nguồn năng lượng tái
tạo có tiềm năng ở nước ta. Với lợi thế một quốc gia nông nghiệp,Việt Nam
rất đa dạng và phong phú về các nguồn sinh khối như bã mía, trấu, vỏ cà phê,
gỗ củi…Nhưng chỉ có một phần nhỏ được sử dụng làm nhiên liệu đốt tạo ra
năng lượng. Trong đó, trấu là một nguồn sinh khối quan trọng nhưng chưa
được khai thác triệt để. Một phần nhỏ khối lượng trấu được dùng để làm thức
ăn gia súc, sản xuất phân bón, ván ép, nhiên liệu đốt dùng trong các gia đình
nông thôn, nhiều cơ sở công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp như: lò nung
gạch truyền thống, nung vôi, nung gốm… Từ trấu có thể sản xuất thành than
trấu dạng viên hay củi trấu tuy nhiên vẫn còn hạn chế. Vẫn còn một lượng lớn
trấu dư thừa đang bị đổ ra môi trường. Trong công nghiệp, sự phát triển của
công nghệ lò hơi tầng sôi đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng nhiên liệu sinh
khối trong việc sản xuất hơi. Trấu là một trong những nguồn nhiên liệu sinh
khối quan trọng đó.
Kỹ thuật lớp sôi được phát minh đầu tiên vào năm 1901 do hai tác giả
người Anh là Philíp và Bukeel. Mới đầu, kỹ thuật này chỉ áp dụng vào các
công nghệ xúc tác, sấy,... cho đến những năm 40 thì được áp dụng vào quá
SVTH: Trần Hoàng Giang –KTNL2-K52
2

Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế lò hơi tầng sôi đốt trấu

trình đốt nhiên liệu trong buồ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế lò hơi - Người đăng: Mai Chính
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Thiết kế lò hơi 9 10 74