Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế mạc quang báo 8x24 sử dụng vi điều khiển 89c51

Được đăng lên bởi tuong-huy-bui
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 5701 lần   |   Lượt tải: 26 lần
ĐỒ ÁN 2

THIẾT KẾ MẠCH QUANG BÁO 8X24 SỬ DỤNG VXL AT89C51

MỤC LỤC

Lời nói đầu………………………………………………………..…… 02
Chương 1-GIỚI THIỆU MẠCH QUANG BÁO
I.Tổng quan ................................................................................. 03
II.Chức năng từng khối ................................................................05
III. Công nghệ ứng dụng hiện nay ..............................................05
Chương 2 MẠCH QUANG BÁO DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN 89C51
I.Nguyên lý làm việc của mạch quang báo
I.1Giới thiệu bảng đèn quang báo ....................................07
I.2 Nguyên tắc làm sáng đèn LED 8x8 ............................09
I.3 Nguyên tắc quét bảng ma trận LED.............................10
I.4 Phương pháp tạo hiệu ứng chử chạy............................13
II. Sơ đồ nguyên lý ......................................................................16
III. Lưu đồ giải thuật ....................................................................17
IV. Mã nguồn chương trình .........................................................18
Chương 3 – LINH KIỆN CHO MẠCH QUANG BÁO
I. Vi điều khiển 89C51..................................................................21
II. IC 74HC595 .............................................................................33
III.Transistor A1015......................................................................36
Chương 4 –THI CÔNG MẠCH QUANG BÁO
I.Sơ đồ mạch in..............................................................................37
II.Ưu điểm và khuyết điểm của mạch trên......................................38
III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI
GVHD:TH.S NGUYỄN VĂN DŨNG                                                           SVTH:NGUYỄN NHẬT
KHÁNH
                                                                                                                                                                      
1

ĐỒ ÁN 2

THIẾT KẾ MẠCH QUANG BÁO 8X24 SỬ DỤNG VXL AT89C51

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhất là trong lĩnh vực
Điện tử - Tin học - Viễn thông, việc đưa thông tin quảng cáo đến với người tiêu dùng,
đến với xã hội trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Thông qua nhiều hình thức quảng cáo
khác nhau mà các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm của mình đến mọi người.
Trong nhiều hình thức đa dạng của Thông tin quảng cáo như: báo, đài, tivi, tờ
rơi, áp phích. thì việc dùng Bảng thông tin điện tử là một cách đơn giản và hiệu quả để
quảng cáo. Chúng ta bắt gặp rất nhiều bảng thông tin...
ĐỒ ÁN 2 THIẾT KẾ MẠCH QUANG BÁO 8X24 SỬ DỤNG VXL AT89C51
MỤC LỤC
Lời nói đầu………………………………………………………..…… 02
Chương 1-GIỚI THIỆU MẠCH QUANG BÁO
I.Tổng quan ................................................................................. 03
II.Chức năng từng khối ................................................................05
III. Công nghệ ứng dụng hiện nay ..............................................05
Chương 2 MẠCH QUANG BÁO DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN 89C51
I.Nguyên lý làm việc của mạch quang báo
I.1Giới thiệu bảng đèn quang báo ....................................07
I.2 Nguyên tắc làm sáng đèn LED 8x8 ............................09
I.3 Nguyên tắc quét bảng ma trận LED.............................10
I.4 Phương pháp tạo hiệu ứng chử chạy............................13
II. Sơ đồ nguyên lý ......................................................................16
III. Lưu đồ giải thuật ....................................................................17
IV. Mã nguồn chương trình .........................................................18
Chương 3 – LINH KIỆN CHO MẠCH QUANG BÁO
I. Vi điều khiển 89C51..................................................................21
II. IC 74HC595 .............................................................................33
III.Transistor A1015......................................................................36
Chương 4 –THI CÔNG MẠCH QUANG BÁO
I.Sơ đồ mạch in..............................................................................37
II.Ưu điểm và khuyết điểm của mạch trên......................................38
III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI
GVHD:TH.S NGUYỄN VĂN DŨNG SVTH:NGUYỄN NHẬT
KHÁNH
1
Thiết kế mạc quang báo 8x24 sử dụng vi điều khiển 89c51 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế mạc quang báo 8x24 sử dụng vi điều khiển 89c51 - Người đăng: tuong-huy-bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Thiết kế mạc quang báo 8x24 sử dụng vi điều khiển 89c51 9 10 891