Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế máy biến áp

Được đăng lên bởi quangkhoahp
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 593 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nhóm 5 – TBĐ K53 – Đại học GTVT
1

Thiết kế máy biến áp
Trình tự thiết kế :
Chương 1:Xác định các đại lượng điện cơ bản.
Chương 2:Thiết kế sơ bộ lõi sắt và tính toán các kích thước chủ
yếu của máy biến áp.
Chương 3:Tính toán dây quấn.
Chương 4:Tính toán tham số không tải.
Chương 5:Tính toán cuối cùng mạch từ.
Chương 6:Tính toán nhiệt máy biến áp.
Chương 7:Kết cấu máy biến áp.
Nhiệm vụ thiết kế : Thiết kế máy biến áp điện lực ba pha ngâm
dầu công suất 500 KVA
Các số liệu ban đầu:Công suất biểu kiến S=500KVA
Điện áp U CA /U HA =10/0,4 KV
Tần số f =50 Hz
Tổ nối dây ∆ /Y
Tổn hao không tải Po=940(W )
Tổn hao ngắn mạch

Pn=5210(W )

Dòng không tải I o =1,5
Điện áp ngắn mạch U n =4

Nhóm 5 – TBĐ K53 – Đại học GTVT
1

Chương 1 : Xác định các đại lượng điện cơ bản
Công suất mỗi pha của máy biến áp

I.

S 1 fa=
II.

S 3 fa 500
=
≈ 166,67( KVA)
3
3

Công suất mỗi trụ
S 1 trụ=

S3 fa
t

Với t là số trụ tác dụng (trên đó có quấn dây) →
Thay số vào công thức trên ta được
S 1 trụ=
III.
1.

I d 1=
2.

Dòng điện dây định mức
Dây quấn cao áp
S
500
=
≈ 28,87 ( A )
√ 3 U 1 đm √ 3∗10

Dây quấn hạ áp
I d 2=

IV.
1.

I p 1=
2.

S3 fa 500
=
≈ 166,67(KVA)
t
3

S
500
=
≈ 721,69( A)
√3 U 2 đm √3∗0,4

Dòng điện pha
Phía cao áp
I d 1 28,87
=
≈ 16,67( A)
√3 √3

Phía hạ áp
I p 2 =I d 2=721,69( A)

V.
1.

Điện áp pha
Phía cao áp

U p 1=U 1 đm=10 ( KV )
2.

Phía hạ áp

t=3

Nhóm 5 – TBĐ K53 – Đại học GTVT
1
U p 2=

U 2 đm 0,4
=
≈ 0,23( KV )
√ 3 √3

VI.

Điện áp thử

Ta xác định được các điện áp thử nhờ tra bảng 2 trang 180 [Tài
liệu 1]
1.

Phía cao áp

U thử 1=35(KV )
2.

Phía hạ áp
U thử 2=4,5 (KV )

VII.
1.

Các thành phần điện áp ngắn mạch
Thành phần tác dụng của điện áp ngắn mạch

U nr =

U nr
∗100
U 1 đm

→U nr =

¿

∆ Pn
∗100
S

5210∗100
≈ 1,042
500∗1000
2.

Thành phần phản kháng của điện áp ngắn mạch

U nx = √U n 2−U nr 2

¿ √ 4 2−1,042 2
≈ 3,86

Bảng tính toán tổng quát hoàn chỉnh Chương 1
Công suất mỗi pha (kW)
Công suất mỗi trụ (kW)
Dòng điện dây cao áp (A)
Dòng điện dây hạ áp (A)
Dòng điện pha cao áp (A)
Dòng điện pha hạ áp (A)
Điện áp pha cao áp (kV)
Điện áp pha hạ áp (kV)

166.67
166.67
28.87
721.69
16.67
721.69
10
0.23

Nhóm 5 – TBĐ K53 – Đại học GTVT
1
Điện áp thử cao áp (kV)
Điện áp thử hạ áp (kV)
Thành phần tác dụng của điện áp ngắn mạch (%)
Thành phần phản kháng của điện áp ngắn mạch
(%)

35
4.5
1.04
3.86

Chương 2: Thiết kế sơ bộ lõi sắt và tính toán các kích thước chủ
yếu của máy biến áp.
I.

Chọn loại lõi sắt

Lõi sắt là phần mạch từ của máy biến áp do đó thiết kế ...
1
Nhóm 5 – TBĐ K53 – Đại học GTVT
Thiết kế máy biến áp
Trình tự thiết kế :
Chương 1:Xác định các đại lượng điện cơ bản.
Chương 2:Thiết kế sơ bộ lõi sắt và tính toán các kích thước chủ
yếu của máy biến áp.
Chương 3:Tính toán dây quấn.
Chương 4:Tính toán tham số không tải.
Chương 5:Tính toán cuối cùng mạch từ.
Chương 6:Tính toán nhiệt máy biến áp.
Chương 7:Kết cấu máy biến áp.
Nhiệm vụ thiết kế : Thiết kế máy biến áp điện lực ba pha ngâm
dầu công suất 500 KVA
Các số liệu ban đầu:Công suất biểu kiến S=500KVA
Điện áp
U
CA
/U
HA
=10/0,4 KV
Tần số
f =50 Hz
Tổ nối dây
/Y
Tổn hao không tải
P
o
=940( W )
Tổn hao ngắn mạch
P
n
=5210(W )
Dòng không tải
I
o
=1,5
Điện áp ngắn mạch
U
n
=4
Thiết kế máy biến áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế máy biến áp - Người đăng: quangkhoahp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Thiết kế máy biến áp 9 10 810